Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Smlouvy o provozování drážní dopravy a jejich změny Ing. Petr Šlachta Setkání s dopravci, Praha 30. a 31. 1. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Smlouvy o provozování drážní dopravy a jejich změny Ing. Petr Šlachta Setkání s dopravci, Praha 30. a 31. 1. 2013."— Transkript prezentace:

1 Smlouvy o provozování drážní dopravy a jejich změny Ing. Petr Šlachta Setkání s dopravci, Praha 30. a 31. 1. 2013

2 Nově vydávaná OSVĚDČENÍ O BEZPEČNOSTI: V roce 2013 bude řadě dopravců končit platnost osvědčení dopravce. SŽDC není v případě vydání nového osvědčení účastníkem správního řízení. Dopravce tedy musí, v souladu s ujednáním v Preambuli smlouvy, své nově vydané osvědčení předložit SŽDC jako doklad o tom, že splňuje podmínky pro provozování drážní dopravy na celostátní dráze a regionálních dráhách. Následně bude dodatkem ke smlouvě upraveno číslo osvědčení a datum jeho vydání uvedené v Preambuli smlouvy. Smlouvy o provozování drážní dopravy a jejich změny Aktuálnost dokumentů 2

3 V roce 2013 předpokládáme sjednávání dvou dodatků: Leden 2013 – změny v souvislosti se začátkem platnosti ročního Jízdního řádu 2013 a s ním souvisejících podmínek v Prohlášení o dráze celostátní a regionální pro JŘ 2013. Červen 2013 – úprava Kapitoly II. – „Zpoplatnění výkonů a služeb“ (ceny za použití ŽDC v Prohlášení o dráze), ceny URMIZA, změny v souvislosti se začátkem platnosti nových předpisů SŽDC D1 a SŽDC D3. Pozn.: SŽDC z důvodu nově vedené centrální evidence smluv nyní potřebuje už jen jeden originál smlouvy či dodatku. Smlouvy o provozování drážní dopravy a jejich změny Dodatky ke smlouvám 3

4 Úprava Preambule: úprava znění úvodu smlouvy v souvislosti se změnou §24 zákona o dráhách. Článek 5 – „Zaměstnanci dopravce“: úprava znění bodů 5 a 6 – DÚ již nevydává strojvedoucím Průkazy způsobilosti (platnost stávajících je do 31. 12. 2015), nově nyní Licence strojvedoucího a Osvědčení strojvedoucího. Smlouvy o provozování drážní dopravy a jejich změny Změny smluv - leden 2013 4

5 Článek 10 – „Ceny za přidělení kapacity dopravní cesty “: úprava znění bodu 2 – změna v postupu při nevyužití kapacity dráhy přidělené dopravci; vzdá-li se dopravce přidělené kapacity dráhy, SŽDC od JŘ 2013 již rezervační poplatek nevrací. Článek 15 – „Odpovědnost za škody“: úprava minimální výše pojistného plnění z pojistné smlouvy – nově minimálně 50 mil. Kč. Smlouvy o provozování drážní dopravy a jejich změny Změny smluv - leden 2013 5

6 Příloha 2 - „Vnitřní předpisy provozovatele dráhy“: úprava označení a názvu předpisu D33 - předpis byl v loňském roce novelizován, doplněny: –Směrnice SŽDC č. 83 - Tvorba a používání Tabulek traťových poměrů, –Pokyn PD č. 8/2010 - Stanovení základního rádiového spojení na železniční dopravní cestě provozované SŽDC. Změny smluv - leden 2013 6 Smlouvy o provozování drážní dopravy a jejich změny

7 Změny v souvislosti s novými předpisy SŽDC D1 a SŽDC D3: úprava znění Článku 5 „Zaměstnanci dopravce“, bodu 3 – seznámení s místními poměry (nyní odkazuje na články předpisu D2). Úprava povinných předpisů v Příloze 2 (Vnitřní předpisy provozovatele dráhy). Změny smluv – červen 2013 7 Smlouvy o provozování drážní dopravy a jejich změny

8 Změny v souvislosti se stanovením cen: úprava znění Článku 7 „Mimořádné zásilky“ a přílohy 1 – nový ceník služeb v souvislosti s projednáváním mimořádných zásilek, úprava znění Článku 11 „Ceny za použití železniční dopravní cesty “ (nyní odkazuje na výměr MF a PTV) – od 1. 7. 2013 jsou ceny za použití dopravní cesty uvedeny v Prohlášení o dráze celostátní a regionální. Změny smluv – červen 2013 8 Smlouvy o provozování drážní dopravy a jejich změny

9 Kontakty 9 Smlouvy o provozování drážní dopravy a jejich změny Ing. Jiří Šiman 972 244 562 724 361 747 siman@szdc.cz Praha 8, Křižíkova 552/2, kancelář č. 107 (1 p.) Ing. Petr Šlachta 972 244 267 724 827 876 slachta@szdc.cz

10 www.szdc.cz © Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Smlouvy o provozování drážní dopravy a jejich změny


Stáhnout ppt "Smlouvy o provozování drážní dopravy a jejich změny Ing. Petr Šlachta Setkání s dopravci, Praha 30. a 31. 1. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google