Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

06.11.2006 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "06.11.2006 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and."— Transkript prezentace:

1 06.11.2006 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 1 Plena Voice Alarm System - řešení problémů a poruch

2 06.11.2006 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 2 Plena Voice Alarm System Preventivní opatření  Vyčištění zesilovače každé +/- 2 roky  V závislosti na prašnosti v místě instalace  Jsou-li použity, vyčištění filtrů v 19” skříni  Test LED indikátorů

3 06.11.2006 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 3 Plena Voice Alarm System Diagnostika systému  Indikace na čelním panelu: Ujistěte se, že všechny 3 soubory firmware jsou správně nahrány do jednotky Vypněte a znovu zapněte řídicí jednotku Ujistěte se, že servisní DIP přepínače na zadním panelu jsou ve správné poloze (Off)

4 06.11.2006 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 4 Plena Voice Alarm System Diagnostika systému  Indikace na čelním panelu: Prověřte všechny systémové kabely a nastavení jednotek

5 06.11.2006 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 5 Plena Voice Alarm System Diagnostika systému  Indikace na čelním panelu: 1 kanálový režim: vypněte a zapněte řídicí jednotku (interní zesilovač) 2 kanálový režim: vypněte a zapněte externí zesilovač

6 06.11.2006 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 6 Plena Voice Alarm System Diagnostika systému  Indikace na čelním panelu: 1 kanálový režim: vypněte a zapněte řídicí jednotku (interní zesilovač) 2 kanálový režim: vypněte a zapněte externí zesilovač

7 06.11.2006 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 7 Plena Voice Alarm System Diagnostika systému  Indikace na čelním panelu: Ověřte, zda nedošlo ke zkratu na některé z reproduktorových linek

8 06.11.2006 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 8 Plena Voice Alarm System Diagnostika systému  Indikace na čelním panelu: Prověřte připojení spouštěcích vstupů, které jsou pod dohledem

9 06.11.2006 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 9 Plena Voice Alarm System Diagnostika systému  Indikace na čelním panelu: Prověřte přívody síťového napájení

10 06.11.2006 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 10 Plena Voice Alarm System Diagnostika systému  Indikace na čelním panelu: Ověřte, že napětí na vstupu napájení z akumulátoru je v rozsahu 21.6 - 26.4V

11 06.11.2006 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 11 Plena Voice Alarm System Diagnostika systému  Indikace na čelním panelu: Vypněte a zapněte řídicí jednotku Nahrajte znovu/novou sadu zpráv do paměti řídicí jednotky

12 06.11.2006 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 12 Plena Voice Alarm System Diagnostika systému  Indikace na čelním panelu: Zkontrolujte EMG mikrofon, případně jej vyměňte

13 06.11.2006 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 13 Plena Voice Alarm System Diagnostika systému  Indikace na čelním panelu: Zkontrolujte panel dálkového ovládání

14 06.11.2006 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 14 Diagnostika systému  Indikace na čelním panelu: Zkontrolujte směrovač Plena Voice Alarm System

15 06.11.2006 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 15 Reset procesoru  Tato porucha se může objevit když ponecháte servisní DIP spínače v nesprávné poloze. K tomu často dochází po nahrání nového firmwaru. Správné pozice jsou SEL0 a SEL1 sepnuto (ON) a Enable Firmware Download rozepnuto (OFF).  Indikaci poruchy Reset procesoru nelze vypnout, a to ani přepnutím DIP spínače dohledu (Supervision) na zadním panelu řídicí jednotky do polohy OFF. Plena Voice Alarm System

16 06.11.2006 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 16 Signalizace zkratu  Falešné hlášení zkratu reproduktorové linky proti zemi.  Zkontrolujte, zda nejsou zaměněny vodiče 0 V a 100 V. Při jejich záměně se mohou v nepředvídatelných časech a za nepředvídatelných okolností objevovat falešná hlášení poruchy zkratu proti zemi. Plena Voice Alarm System

17 06.11.2006 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 17 Chybí hudba (BGM)  Na směrovači Vstup 70V “Booster 1 in” musí být propojen se 70V výstupem výkonového zesilovače. Pokud nejsou propojeny, nebude v zónách směrovače slyšet hudební pozadí BGM.  Na řídicí jednotce nebo směrovači K této situaci může dojít v 1kanálovém systému bez použití záložního zesilovače. Pokud přesto zapnete dohled nad záložním zesilovačem, systém hlásí poruchu a hudební pozadí je vypnuto. Pro odstranění této závady vypněte dohled nad záložním zesilovačem. Plena Voice Alarm System

18 06.11.2006 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 18 Chybí zvuk na výstupech směrovače  Pokud je použit zesilovač LBB 1938/x0, zkontrolujte, zda je linkový signál zapojený do vstupu Program Input. Je-li namísto do vstupu Program Input zapojený do vstupu Priority Input, nebude na reproduktorovém výstupu zesilovače žádný výstupní signál. Plena Voice Alarm System

19 06.11.2006 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 19 Plena Voice Alarm System Nepřehraje se hlášení  O některých zvukových „wave“ souborech je známo, že obsahují proprietární (nestandardní) blok dat, který řídicí jednotka Plena Voice Alarm Controller nedokáže přehrát. Tento blok dat se nazývá „PAD chunk“ a lze jej snadno odstranit nahráním „wave“ souboru do programu Audacity a jeho opětovným uložením bez jakékoliv úpravy. Audacity soubor uloží bez bloku dat „PAD chunk“.  Softwarový nástroj Audacity je poskytován zdarma a je obsažen na Plena Voice Alarm CD.

20 06.11.2006 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 20 EOL deska nedetekuje pilotní tón  Deska EOL pracuje pouze ve dvoukanálových systémech.  Detekce pilotního tónu selže v zóně řídicí jednotky, pokud je zvoleno hudební pozadí BGM a současně je BGM otočným regulátorem hlasitosti zatlumeno více než -9 dB.  Pilotní tón též bude chybět během hlášení, a to v zónách bez hlášení a hudebního pozadí BGM. Je-li správně nakonfigurována detekce poruchy, bude systém tento výpadek pilotního tónu ignorovat. Podrobnosti jsou uvedeny v aplikačním listu „Dohled u evakuačního rozhlasu Plena Voice Alarm“. Plena Voice Alarm System

21 06.11.2006 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 21 Na výkonovém zesilovači není detekován pilotní tón  K tomuto může dojít, pokud je použit pomocný (slave) 100V vstup a jsou-li zaměněné vodiče 0V a 100V.  Další možností je použití pomocného (slave) 100V vstupu a nepřítomnost hlášení nebo hudebního pozadí na 100V vstupu (ze 100V linky A nebo B). Hodláte-li používat dohled pomocí detekce pilotního tónu, použijte dvoukanálový režim a nadefinujte vstup spouštění poruchy (fault trigger input) jako vstup dohledu EOL (EOL supervision input). Podrobnosti jsou uvedeny v aplikačním listu „Dohled u evakuačního rozhlasu Plena Voice Alarm“. Plena Voice Alarm System

22 06.11.2006 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 22 Nezapojený USB port  Tato chybová zpráva se může objevit ihned po instalaci programu Configuration Software. Ačkoliv se během instalace takový pokyn nezobrazuje, doporučujeme po nainstalování Configuration Software váš počítač restartovat.  Dále se tento problém může objevit při nesprávném nastavení DIP spínačů Service. V tomto případě je častějším problémem chyba Reset procesoru. Pokud je vypnutá detekce poruchy, tato chyba se nezobrazí a namísto ní se může objevit chyba nezapojeného USB portu. Plena Voice Alarm System

23 06.11.2006 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 23 Chyba dat během nahrávání konfigurace  Tato chyba nastane, když jsou Configuration Software a firmware v řídicí jednotce, do které nahráváte konfiguraci, různé, navzájem nekompatibilní verze.  Vzájemná kompatibilita je uvedena v Release Note dodávané spolu s příslušnou verzí Configuration Software. Plena Voice Alarm System

24 06.11.2006 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 24 Z reproduktorů se v pravidelných intervalech ozývá klapání  Ve velmi tichém prostředí může být na začátku a konci měření impedance slyšet slabé klapnutí způsobené zapnutím a vypnutím pilotního tónu 20 kHz. Hlasitost klapnutí je velmi nízká, ale závisí i na parametrech kabelu, charakteristikách reproduktorů a zátěži.  Pokud je klapání, bez ohledu na hlasitost, nepřijatelné, pak je nutno zvážit namísto dohledu měřením impedance použití EOL desky. Plena Voice Alarm System

25 06.11.2006 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 25 Heslo nefunguje  Chybové hlášení se objeví, jsou-li data, která používá Configuration Software, poškozená. K tomu občas dojde po aktualizaci softwaru nebo pokud jsou ve vašem PC nainstalovány různé verze Configuration Software.  Problémy odstraníte odinstalováním všech verzí Configuration Software a opětovným nainstalováním (pouze) verze, kterou budete používat. Plena Voice Alarm System

26 06.11.2006 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 26 Načtení konfigurace selhalo  Jestliže selže načtení (download) konfigurace a zpráva v okně se změní na STATUS: Downloading data failed (STAV: načítání dat selhalo), obsahuje konfigurace zvukový „wave“ soubor s chybnými daty, který mohl být vytvořen s použitím Audacity. Soubory vytvořené pomocí R8brain tímto problémem netrpí. Plena Voice Alarm System

27 06.11.2006 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 27 Načtením konfigurace nelze obnovit původní jména zvukových souborů  Jména zvukových (wave) souborů, hlášení, šablon hlášení, zón a skupin zón se v řídicí jednotce neukládají, a proto je nelze obnovit.  Všechna data jsou ovšem stále na správných místech v jednotce, takže konfigurace správně pracuje.  Jména, která při načtení získáte, jsou výchozí jména následovaná zvyšujícím se číslem. Přehled výchozích jmen je uveden v následující tabulce. Plena Voice Alarm System

28 06.11.2006 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 28 Načtením konfigurace nelze obnovit původní jména zvukových souborů Název nebo typ souboru Výchozí jméno souboru Zvukový (wave) soubor Wave#.wav Název hlášení Message # Název šablony Template # Zóna řídicí jednotky Controller Output Z# Zóna směrovače Router # Output Z# Skupina zón Group #  Zvukové (wave) soubory se uloží do složky C:\Program Files\Bosch\Plena Voice Alarm System\Configuration\Sounds\Backup Plena Voice Alarm System

29 06.11.2006 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 29 Plena Voice Alarm System Upgrade firmware  Připojte LBB1990 k PC pomocí RS232 (1 : 1) kabelu  Upgrade firmware se provádí pomocí programu Bootstrap loader BSLoader-xxx.exe  Každý soubor firmware vyžaduje vlastní nastavení DIP přepínačů Default:1: On, 2: On, 3: Off Směrovač:1: Off, 2: Off, 3: On Přehrávač Wave: 1: Off, 2: On, 3: On Řídicí jednotka: 1: On, 2: Off, 3: On

30 06.11.2006 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 30 Plena Voice Alarm System

31 06.11.2006 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 31 Plena Voice Alarm System

32 06.11.2006 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 32 Plena Voice Alarm System Upgrade firmware  Doporučený postup upgrade 1.Směrovač (router) f/w 2.Přehrávač wave (wave player) f/w 3.Řídicí jednotka (controller) f/w  V případě, že se upgrade opakovaně nedaří Ujistěte se, že RS232 kabel není delší, než 1.5m Zkontrolujte nastavení DIP přepínačů Během upgrade na nižší verzi firmware vypněte jednotku. Toto povede k selhání uploadu. Poté opakujte sekvenci upgrade na správnou verzi firmware.

33 06.11.2006 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 33 Plena Voice Alarm System HyperTerminal  Pomocí HyperTerminal je možné zobrazit činnost jednotek Plena VA System  HyperTerminal spustíte ze Start menu Windows Start  Programs  Accessories  Communications  HyperTerminal

34 06.11.2006 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 34 Plena Voice Alarm System HyperTerminal Vyplňte název a vyberte ikonu

35 06.11.2006 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 35 Plena Voice Alarm System HyperTerminal Vyberte COM port

36 06.11.2006 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 36 Plena Voice Alarm System HyperTerminal Nastavte port

37 06.11.2006 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 37 Plena Voice Alarm System HyperTerminal - činnosti  Směrovač je zobrazen jako:RX R0: směrovač řídicí jednotky, R1: směrovač 1, R2: směrovač 2, …  Stanice hlasatele (CST) je zobrazena jako:CX X = číslo CST - 1 (CST1 je zobrazena jako C0) Hlášení aktivováno: ProcessMode : 8AH Hlášení deaktivováno: ProcessMode : 00H

38 06.11.2006 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 38 Plena Voice Alarm System HyperTerminal – činnosti, zóny  Činnost Výběr zóny BGM: B Zóna 1 až 6: 01, 02, 04, 08, 10, 20H Výběr zóny hlášení: C Zóna 1 až 6: 01, 02, 04, 08, 10, 20H Příklad: R0 : B 20H - řídicí jednotka, spínač zóny BGM, zóna 6

39 06.11.2006 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 39 Plena Voice Alarm System HyperTerminal - činnosti  Tlačítko Potvrzení závady: System Error Ack  Tlačítko Reset závady: System Error Reset  Tlačítko Potvrzení EMG: EMG Ack  Tlačítko Reset EMG: EMG reset


Stáhnout ppt "06.11.2006 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and."

Podobné prezentace


Reklamy Google