Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace."— Transkript prezentace:

1 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace Šablona: III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: dějepis Ověření ve výuce Třída:Datum: DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Ondřej Pilař. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 TÉMA: Barokní malířství PŘEDMĚT: dějepis, společenskovědní seminář KLÍČOVÁ SLOVA: šerosvit diagonální kompozice diagonální kompozice kompozice dvou světů kompozice dvou světů zátiší zátiší krajinomalba krajinomalba JMÉNO AUTORA: Mgr. Ondřej Pilař

3 Metodický pokyn: Materiál je určen pro výklad barokního malířství na vyšším stupni gymnázia. Materiál je určen pro výklad barokního malířství na vyšším stupni gymnázia.

4 Historické souvislosti 16. stol. – krize katolictví, odliv věřících; 16. stol. – krize katolictví, odliv věřících; Tridentský církevní koncil – reforma katolické církve, nové katolictví potřebuje propagaci – nové umění; Tridentský církevní koncil – reforma katolické církve, nové katolictví potřebuje propagaci – nové umění; vznik jezuitského řádu – šiřitel baroka; vznik jezuitského řádu – šiřitel baroka; spjatost baroka také s absolutistickými režimy v 17. století. spjatost baroka také s absolutistickými režimy v 17. století.

5 Charakter baroka populismus – umění pro obyčejné lidi (renesance umění elity); emocionalita – důraz na citovou složku (renesance spíše na rozumovou); skloubení náboženských témat a prvků s antickými (renesance navazovala především na antiku); důraz na dramatičnost, divadelnost (renesance spíše na vyváženost a harmonii); velká zdobnost, hlavní prvek křivka (v renesanci čisté linie).

6 Rozdělení barokního umění Katolické země hlavní hybatel umění katolická církev, panovník, šlechta; rozvoj radikální formy baroka (křivka, velká zdobnost); velká emocionalita. Protestantské země častým mecenášem umění měšťanstvo; rozvoj klasicizujícího baroka (udržení výrazných prvků a principů antiky); Francie – výjimka, klasicizující barok v katolické zemi.

7 Znaky barokního malířství Diagonální kompozice zvýrazňuje dojem pohybu, dramatičnosti; PRÁCE S OBRÁZKY Srovnej linie kompozičního rozvržení obou obrazů, který z nich je barokní a který renesanční? Obr. 5 Obr. 24

8 Znaky barokního malířství Kompozice dvou světů setkání světa pozemského se světem nebeským; vyjadřuje odraz lidských skutků ve světě nebeském. Obr. 12

9 Znaky barokního malířství Pohyb, dramatičnost barokní obrazy jsou plné dynamiky, dramatických výjevů; PRÁCE S OBRÁZKY Srovnej toto hledisko u obou obrazů, který je barokní a který namalovaný v době renesance? Obr. 25 Obr. 7

10 Znaky barokního malířství Světlo na obraze, šerosvit prudký kontrast světla a stínu; světlo osvětluje výjev jakoby z jednoho bodu. PRÁCE S OBRÁZKY Opět srovnej barokní obraz s renesančním, který je který z hlediska práce se světlem? Obr. 1 Obr. 26

11 Znaky barokního malířství Barvy barokního obrazu jedna výrazná, vystupující barva vyvažuje celý obraz; obraz Paridův soud – barevně laděn do hnědého a zeleného odstínu, nad ním dominuje červená, vyváženě na třech místech výjevu. Obr. 4

12 Nové žánry barokního malířství nové způsoby portrétní malby; krajinomalba; zátiší. PRÁCE S OBRÁZKEM Pokus se charakterizovat žánr zátiší, ověř na internetu. Obr. 18 Obr. 19

13 Tematická pestrost barokních obrazů křesťanské náměty; antická mytologie. Obr. 3 Obr. 4

14 Tematická pestrost barokních obrazů výjevy z obyčejného života; portréty. Obr. 17 Obr. 8

15 Tematická pestrost barokních obrazů zátiší s předměty denní potřeby; krajiny; alegorické výjevy. Obr.19 Obr. 18 Obr. 20

16 Tematická pestrost barokních obrazů Alegorické obrazy PRÁCE S OBRÁZKEM Jakou lidovou slavnost si představíš při pohledu na obraz? Obr. 20

17 Základní směry barokního malířství Realismus tendence k věrnému zobrazení zvolených výjevů; PRÁCE S OBRÁZKEM Kde pravděpodobně hledal malíř tohoto obrazu model pro postavu sv. Petra? Má postava Petra rysy konkrétní osobnosti? Obr. 3

18 Základní směry barokního malířství Sentimentalismus tendence působit na city diváka i za cenu otupení reálnosti výjevu; postavy většinou nemají konkrétní rysy; PRÁCE S OBRÁZKEM Srovnej postavy Ježíše a Jana Křtitele s postavou Petra z předchozího obrazu, kdo se více blíží reálné předloze? Proč? Obr. 10

19 Italské barokní malířství Caravaggio obraz Smrt Panny Marie; PRÁCE S OBRÁZKEM Popiš postavu Panny Marie. Proč byl tento obraz církví označen za skandální? Obr. 2

20 Italské barokní malířství Caravaggio □ obraz Povolání sv. Matouše □ obraz Ukřižování sv. Petra Obr. 3 Obr. 1

21 Italské barokní malířství Annibale Carracci obraz Kristův křest; PRÁCE S OBRÁZKEM Jaká barva dominuje tomuto obrazu, vyvažuje jej? Obr. 10

22 Italské barokní malířství Canaletto PRÁCE S OBRÁZKEM Poznáš město na obrázku? Najdi na internetu pojem VEDUTA. Obr. 11

23 Italské barokní malířství Giovanni Battista Tiepolo významný malíř fresek; SOUVISLOST Objasni pojem freska. Obr. 12

24 Vlámské barokní malířství Peter Paulus Rubens obraz Paridův soud PRÁCE S OBRÁZKEM – Které 3 bohyně jsou zde zobrazeny? Poznáš je? Obr. 4

25 Vlámské barokní malířství Řešení obsahového rozboru obrazu Paris právě oznámil své rozhodnutí a podává jablko Afroditě, která stojí uprostřed a rukou ukazuje udiveně na sebe. Napravo Héra – královna bohů, symbol páva. Athéna nalevo – bohyně moudrosti a války – zbroj. Obr. 4

26 Vlámské barokní malířství Peter Paulus Rubens obraz Únos dcer Leukippových Obr.7

27 Vlámské barokní malířství Peter Paulus Rubens obraz Portrét Helen Fourmentové; obraz Venuše a Adonis. Obr. 6 Obr. 5

28 Vlámské barokní malířství Anthonis van Dyck portrét Karel I. na koni Obr. 8

29 Vlámské barokní malířství Jacob Jordaens obraz Zuzana a starci; LITERÁRNÍ SOUVISLOST V jaké knize najdeš tento příběh? Převyprávěj celý příběh, případně si pomoz internetem Obr. 9

30 Holandské barokní malířství Rembrandt van Rijn obraz Noční hlídka; PRÁCE S OBRÁZKEM Všichni portrétovaní měli zaplatit stejnou sumu, proč asi někteří odmítali? Obr. 14

31 Holandské barokní malířství PRÁCE S OBRÁZKY Srovnej obraz Noční hlídka, nový typ portrétu (tzv. skupinový portrét), s klasickým portrétem Karla I., jaké vidíš rozdíly? Který způsob portrétování byl věrnější skutečnosti? Obr. 14 Obr. 8

32 Holandské barokní malířství Rembrandt van Rijn obraz Danae; obraz Hodina anatomie doktora Tulpa. Obr. 15 Obr. 13

33 Holandské barokní malířství Jan Vermeer van Delft obraz Dívka čtoucí dopis; obraz Dívka čtoucí dopis; obraz Mlékařka; obraz Mlékařka; PRÁCE S OBRÁZKEM Vermeera označovali za kronikáře měšťanů, vysvětli s pomocí obrazů. Vermeera označovali za kronikáře měšťanů, vysvětli s pomocí obrazů. Obr. 16 Obr. 17

34 Španělské barokní malířství Diego Velázquez obraz Dvorní dámy; obraz Dvorní dámy; PRÁCE S OBRÁZKEM PRÁCE S OBRÁZKEM Malíř zachytil sebe sama při portrétování královské rodiny. V jaké pozici je divák, kdo je vlastně portrétovanou osobou odrážející se v zrcadle? Malíř zachytil sebe sama při portrétování královské rodiny. V jaké pozici je divák, kdo je vlastně portrétovanou osobou odrážející se v zrcadle? Obr. 21

35 Španělské barokní malířství Estéban Murillo obraz Malý žebrák obraz Malý žebrák Obr. 23

36 Španělské barokní malířství José Ribera obraz Mučení sv. Bartoloměje obraz Mučení sv. Bartoloměje Obr. 22

37 ZDROJE: ČERNÁ, Marie. Dějiny výtvarného umění. 2. rozšířené vyd. Praha: Idea servis, 1999. ČERNÁ, Marie. Dějiny výtvarného umění. 2. rozšířené vyd. Praha: Idea servis, 1999. ISBN 80-85970-26-0. PIJOAN, José. Dějiny umění 7. 2. vyd. Praha: Odeon, 1985. PIJOAN, José. Dějiny umění 7. 2. vyd. Praha: Odeon, 1985. Obr. 1: [cit. 2013-07-08]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: Obr. 1: [cit. 2013-07-08]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/42/11343581/slides/slide_37.jpg", "name": "ZDROJE: ČERNÁ, Marie. Dějiny výtvarného umění. 2.", "description": "rozšířené vyd. Praha: Idea servis, 1999. ČERNÁ, Marie. Dějiny výtvarného umění. 2. rozšířené vyd. Praha: Idea servis, 1999. ISBN 80-85970-26-0. PIJOAN, José. Dějiny umění 7. 2. vyd. Praha: Odeon, 1985. PIJOAN, José. Dějiny umění 7. 2. vyd. Praha: Odeon, 1985. Obr. 1: [cit. 2013-07-08]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: Obr. 1: [cit. 2013-07-08]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:

38 Obr. 6: [cit. 2013-07-08]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/42/11343581/slides/slide_38.jpg", "name": "Obr. 6: [cit. 2013-07-08].", "description": "Dostupný pod licencí Public domain na WWW:

39 Obr. 14: [cit. 2013-07-08]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/42/11343581/slides/slide_39.jpg", "name": "Obr. 14: [cit. 2013-07-08].", "description": "Dostupný pod licencí Public domain na WWW:

40 Obr. 23: [cit. 2013-07-08]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/42/11343581/slides/slide_40.jpg", "name": "Obr. 23: [cit. 2013-07-08].", "description": "Dostupný pod licencí Public domain na WWW:


Stáhnout ppt "Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google