Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jméno autora: Tomáš Utíkal Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): duben 2013 Ročník: osmý Tematická oblast: Elektrické a elektromagnetické jevy v 8.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jméno autora: Tomáš Utíkal Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): duben 2013 Ročník: osmý Tematická oblast: Elektrické a elektromagnetické jevy v 8."— Transkript prezentace:

1 Jméno autora: Tomáš Utíkal Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): duben 2013 Ročník: osmý Tematická oblast: Elektrické a elektromagnetické jevy v 8. a 9. ročníku ZŠ Téma: Ohmův zákon. Elektrický odpor Metodický list (anotace): V úvodu materiálu je zakresleno elektrotechnické schéma zapojení pro praktické odvození Ohmova zákona, tabulka naměřených veličin, graf a z nich vyplývající znění Ohmova zákona. Dále je definován elektrický odpor a jeho jednotky. Následují vzorce pro výpočet jednotlivých veličin. Na závěr je pro žáky připraven pracovní list, který je žákům pomůckou pro zapamatování vzorců. Vzděl á vac í mate ri á l zpracovaný v r á mci projektů EU pen í ze š kol á m (Operačn í ho programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost)

2 OHMŮV ZÁKON. ELEKTRICKÝ ODPOR

3 izolovaný vodič navinutý v mnoha závitech na keramický válec - rezistor

4 kolikrát je větší napětí mezi konci rezistory, tolikrát je větší proud, který jím prochází

5 grafem je úsečka (1) úsečka (2) – jiný rezistor

6 Ohmův zákon: elektrický proud I v kovovém vodiči je přímo úměrný elektrickému napětí U mezi jeho konci

7 rezistor (2) znamená pro průchod proudu větší překážku, klade mu větší odpor, proto jím prochází menší proud tuto vlastnost nazýváme elektrický odpor

8 fyzikální veličina: ELEKTRICKÝ ODPOR značka veličiny: R základní jednotka: ohm značka jednotky: Ω (omega) píšeme: R = 1 Ω

9 Další jednotky: 1 kiloohm 1 kΩ = 1 000 Ω = 10 3 Ω 1 megaohm 1 MΩ = 1 000 000 Ω = 10 6 Ω

10 Platí: R = U / I (výpočet odporu) I = U / R (Ohmův zákon matematicky, výpočet proudu) U = R I (výpočet napětí)

11 Jak si to pamatovat:

12 http://www.biografiasyvidas.com/biografia/o/ohm.htm Kolářová, R., Bohuněk, J.: Fyzika pro 8. ročník základní školy, Prometheus, Praha 1999, str. 137 - 142


Stáhnout ppt "Jméno autora: Tomáš Utíkal Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): duben 2013 Ročník: osmý Tematická oblast: Elektrické a elektromagnetické jevy v 8."

Podobné prezentace


Reklamy Google