Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

01.03.2016 Budujeme, pracujeme, pečujeme o vědecký časopis aneb jak být nejlepší? Jan Látal, Petr Koudelka, Petr Šiška Fakulta elektrotechniky a informatiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "01.03.2016 Budujeme, pracujeme, pečujeme o vědecký časopis aneb jak být nejlepší? Jan Látal, Petr Koudelka, Petr Šiška Fakulta elektrotechniky a informatiky."— Transkript prezentace:

1 01.03.2016 Budujeme, pracujeme, pečujeme o vědecký časopis aneb jak být nejlepší? Jan Látal, Petr Koudelka, Petr Šiška Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Katedra telekomunikační techniky 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba Česká republika http://kat440.vsb.cz

2 Historie časopisu Advances in Electrical and Electronic Engineering -Vznik časopisu v roce 2002 na Žilinské univerzitě, vydáván do roku 2008 šéfredaktor prof. Burý -V roce 2009 byl po naší žádosti časopis přesunut na univerzitu (fakultu), podpořeno prof. Dadem (děkan FEL ŽU) -V roce 2010 bylo vyjednán přesun ISSN do ČR ze Slovenska, vydání pokračujícího čísla pod naší gescí (roč. 8), indexace v DOAJ (Directory of Open Access Journals) (úspěšně) -V roce 2010 podána žádost na RVVI o umístění časopisu do seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik schválených RVVI (neúspěšně) -V roce 2011 podána námitka na zamítnutí časopisu do seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik schválených RVVI (úspěšně) -V roce 2011 podaná žádost o tištěnou verzi ISSN na Národní technickou knihovnu a indexaci do databází EBSCO, ProQuest (úspěšně) -V roce 2012 podaná žádost o indexaci do databáze Scopus (úspěšně) i zpětně za rok 2011

3 -V roce 2011 se redakční rada rozhodla ke změně webových stránek časopisu Advances in Electrical and Electronic Engineering -Proveden průzkum trhu na poli redakčních systémů (vhodný kandidát Open Journal System) -Cílem bylo nalezení optimálního, uživatelsky přívětivého, efektivního nástroje pro správu časopisu!!! Od statického k dynamickému … Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Katedra telekomunikační techniky 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba Česká republika http://kat440.vsb.cz

4 Od statického k dynamickému …

5

6 -http://pkp.sfu.ca/ojs/http://pkp.sfu.ca/ojs/ -pro správu a publikování elektronických časopisů, konferencí - umožňuje: -zautomatizování opakovaných redakčních činností -vytvoření efektivní webové prezentace časopisu -online publikování plných textů článků -vyvinut, podporován a volně šířen v rámci Public Knowledge Project: -od 1998, spolupráce několika amerických univerzit a univerzitních -knihoven – tvorba open source SW nástrojů pro vědecké publikování, -cílem zlepšit dostupnost výsledků V&V -2001 – první uveřejnění OJS -další nabízený SW: Open Monograph Press, Open Conference Systems, -Open Harvester Systems -GNU General Public licence Open Journal System (OJS)

7

8 Vlastnosti OJS Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Katedra telekomunikační techniky 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba Česká republika http://kat440.vsb.cz −lokální instalace a lokální řízení −redakce (editoři) konfigurují požadavky, profily, hodnocení, atd. −online přihlašování příspěvků a správa veškerého obsahu −modul předplatného s možností odloženého otevřeného přístupu −úplné indexování obsahu v rámci celého systému −pro čtenáře možnost e-mailových oznámení a komentování −kompletní kontextová online nápověda −různé role pro jednotlivé uživatele OJS (manažer, editor, recenzenti, autor, typograf, čtenář)

9 Výhody OJS −open source software −jedna instalace OJS pro jeden či více časopisů (různý design) −vše online - přihlašování příspěvků, správa obsahu −zjednodušení a automatizace jednotlivých redakčních procesů −přednastavené e-maily, hlídání uzávěrek, přidělování recenzentů −možnosti pro čtenáře (oznámení mailem, komentování) −indexování obsahu celého systému −zvýšení viditelnosti a prestiže časopisu −podpora licencí Creative Commons −podpora protokolů OAI-PMH, SWORD −množství pluginů - autorizace pomocí LDAP, citace, import/export −(DOAJ, CrossRef, PubMed, SWORD, METS XML), platby −spolupracující komunita – vývoj systému, pluginů, překlady OJS, PKP −fórum, PKP wiki, konference PKP, PKP European Network

10 Uživatelské role v OJS −manažer/výkonný redaktor −redaktor/editor, editor sekce −autor −recenzent −typograf / korektor −čtenář

11 Manažer časopisu −základní nastavení a parametry časopisu: −identifikátory, zaměření časopisu, recenzní řízení, sekce, instrukce pro autory, −jazykové mutace, vzhled, hlavička, tiráž −přidělování rolí/práv přístupu pro redaktory, editory sekcí, typografy, −korektory, recenzenty −oznámení −prohlížeč souborů −formuláře recenzních posudků −přednastavené emaily −statistiky −čtenářské nástroje: −tisk, sdílení, doporučování, generování citací, e-mail autorovi, komentáře… −platby −pluginy −import/export dat −správa uživatelů

12 Editor/editor sekce −řízení redakčního procesu −Editor −přidělení příspěvku editorovi sekce −vytváření a správa čísel −publikování čísel −Editor sekce −kontrola příspěvku −přidělení recenzenta −rozhodnutí o přijetí −editace příspěvku (zajištění formátování podle úpravy časopisu+ korektury)

13 Recenzent, autor −Recenzent −bez nutnosti registrace do systému −možnost anonymního recenzního řízení −Autor −registrace a přihlášení do systému −vložení plného textu příspěvku a doplňkových souborů, vyplnění metadat −kontrola správnosti po korekturách −souhlas s etickými a faktickými podmínkami časopisu

14 Typograf, čtenář −Typograf, korektor −tyto role může zastávat redaktor −možnost komunikace mezi členy redakce i autory článků −Čtenář −není nutná registrace −odebírání novinek −procházení aktuálního čísla a archivu čísel −využití čtenářských nástrojů −možnost nastavit pro čtenáře placený přístup (manažer)

15 -Zlepšení správy časopisu (editoři, autoři, recenzenti) -Atraktivní webové stránky (zaujmou čtenáře i potencionální autory/recenzenty – první dojem je vždy důležitý) -Kladen důraz od nakladatelů světově uznávaných databází (viz Elsevier B.V., Thomson Reuters) na kvalitu a správu časopisu -Uživatelsky přívětivý redakční systém (musí být přehledný a jednoduchý) -Implementace vlastních vylepšení do redakčního systému Přínosy Open Journal System Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Katedra telekomunikační techniky 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba Česká republika http://kat440.vsb.cz

16 -Jednoznačný mezinárodní identifikátor. -Poskytuje trvalý odkaz na dokument v prostředí internetu. -Přiděluje se instituci na základě členství u mezinárodní registrační agentury. -Funguje na základě propojení URL + DOI + metadat dokumentu v databázi registrační agentury. -Instituce získá vlastní prefix – identifikátor v systému DOI. -Každé publikaci si instituce/ vydavatel dále přiřazuje sufix, ideálně jednotné syntaxe v rámci instituce (ročník, číslo vydání). Digital Object Identifier Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Katedra telekomunikační techniky 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba Česká republika http://kat440.vsb.cz

17 Co musíme splnit? - Podmínky registrační agentury CrossRef Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Katedra telekomunikační techniky 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba Česká republika http://kat440.vsb.cz Sankce ze strany CrossRef vůči VŠB-TUO! Uvádět DOI ihned při online publikování dokumentu. DOI by vždy mělo být zobrazováno jako hypertextový odkaz, a to i když odkazuje na aktuální stránku (inbound linking). DOI musí být zveřejněné na stránce, na kterou odkazuje. Doporučuje se, aby DOI bylo zveřejněné všude, kde se daný článek cituje, resp. u všech informací, které se jej týkají. V časopisech, jejichž článkům je DOI přidělováno, je nutné v referencích uvádět DOI citovaných článků, pokud je mají přidělené. Uvádět DOI vždy u citací daného textu. Jeden dokument nesmí mít přiřazených více identifikátorů DOI. DOI je přidělováno pouze finálním, tj. publikovaným verzím textů, přidělení DOI jiným verzím textu (např. preprint, postprint apod.) není dovoleno! Udržovat aktivní propojení URL - DOI u každého dokumentu (outbound linking).

18 Jak to funguje Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Katedra telekomunikační techniky 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba Česká republika http://kat440.vsb.cz 1. Vydavatel se rozhodne pro přidělení DOI 2. Přizpůsobí obsah a strukturu publikace požadavkům DOI 3. Definuje rozsah zdroje, počet článků, příp. periodicitu 4. Formuluje syntax sufixu DOI 5. Pro jakoukoli konzultaci může kontaktovat CrossRef nebo mě 6. Formální kroky importu metadat a URL je třeba hlídat 7. Každou změnu URL je třeba hlásit registrační agentuře 8. Link na žádost o DOI: http://www.crossref.org/02publishers/59pub_rules.html http://www.crossref.org/02publishers/59pub_rules.html

19 Přidělení DOI Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Katedra telekomunikační techniky 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba Česká republika http://kat440.vsb.cz K DOI se registruje celá publikace, identifikátor pak musí být přidělen každému textu DOI může získat i libovolné vyobrazení, vzorec, tabulka, graf, uvedený v textu, kterému bylo DOI přiřazeno Čemu se DOI přiděluje? Časopisy: celý titul, ročník, číslo, článek Konferenční sborníky: titul série (edice), titul sborníku, článek Knihy: edice, celý titul knihy, kapitoly, části Technické zprávy Databáze Dizertace Normy

20 -DOI na VŠB-TU OSTRAVA -Roztříštěno, nejednotná spolupráce, nezájem vedení univerzity -Registrace u agentury CrossRef -Administrátor: redakční rady časopisů -DOI používají časopisy: Ekonomická revue - Central European Review of Economic Issues a Advances in Electrical and Electronic Engineering -Finanční zátěž (převzato pro časopis AEEE): -▫ Roční poplatek: 275 USD -▫ Poplatek za článek: 1 USD -▫ Poplatek za starší článek: 0,15 USD -Poplatky: http://www.crossref.org/02publishers/20pub_fees.html Digital Object Identifier Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Katedra telekomunikační techniky 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba Česká republika http://kat440.vsb.cz

21 Digital Object Identifier pro časopis Advances in Electrical and Electronic Engineering Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Katedra telekomunikační techniky 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba Česká republika http://kat440.vsb.cz - DOI je využíváno pro všechny články od roku 2011 - Prefix DOI: 10.15598 - Sufix DOI: aeee.vXXiX.XXXX - v případě časopisu AEEE - Kde pak: - aeee – zkratka časopisu (identifikátor schovaný v DOI) - vXX – značí „volume“ (ročník) vydání časopisu - iX – značí pak „issue“ (číslo) vydání časopisu - XXXX – poslední číslo sufixu pak tvoří jedinečný identifikátor v rámci OJS - Struktura sufixu není závazná, ale doporučuje se jednotná forma v instituci - Lze např. různá syntaxe pro různé typy dokumentu

22 -Máte cíl, čeho chcete s časopisem dosáhnout (impakt WoS, SJR Scopus atd.)? -Učte se od ostatních časopisů (trendy, sociální sítě, návody, vzhled www, styl článků …) -Snažte se zdokonalit databázi oponentů (zaměřte se především na zahraniční oponenty)=> zabráníte klientelismu/kamarádšoftům -Neustále pracujte na zdokonalování časopisu, článků a implementujte je během vydávání časopisu=>nebojte se změn! -Ani neuvažujte o uzavřeném přístupu k vědeckým článkům, které vydáváte => vliv na citace, čtenost, zájem, indexace … Jak zlepšovat kvalitu časopisu? Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Katedra telekomunikační techniky 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba Česká republika http://kat440.vsb.cz

23 -DOAJ (Directory of Open Access Journals) - databáze časopisů s otevřeným přístupem (volný přístup k plným textům vědeckých časopisů ze všech oborů) -DOAJ vyžaduje záruku recenzního řízení nebo ekvivalentní kontrolu kvality obsahu časopisu a dodržení definice otevřeného přístupu podle Budapešťské iniciativy -časopisy zahrnuté v DOAJ musí mít ISSN a průběžně jsou vyřazovány časopisy s ukončeným vydáváním -DOAJ seskupuje časopisy do kategorií podle vědních oborů Indexace časopisu (DOAJ)-základ!!! Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Katedra telekomunikační techniky 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba Česká republika http://kat440.vsb.cz

24 -Žádost o zařazení: https://doaj.org/application/newhttps://doaj.org/application/new - Co je třeba splnit? -umístění loga DOAJ na webových stránkách časopisu -musíte rozvíjet časopis -zavazujete se dodržovat a udržovat kvalitu časopisu -pokud je časopis vydáván studentským sborem, musí mít poradní sbor min. 2 členy mající titul Ph.D. -musíte dát k dispozici plné texty příspěvků -texty musí být výzkumné či přehledové -určení čísla ISSN -úroveň kvality webových stránek Indexace časopisu (DOAJ)-základ!!! Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Katedra telekomunikační techniky 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba Česká republika http://kat440.vsb.cz

25 -Žádost o zařazení: https://doaj.org/application/newhttps://doaj.org/application/new - Co je třeba splnit? -úroveň zpracování pokynů pro autory, oponenty -informace o poplatcích za publikování -licence mezi autorem a vydavatelem (Creative Commons Licence) -A další … -Do 4 měsíců od zaslání žádosti získáte vyjádření o zařazení do DOAJ! -Žádost posílejte jenom 1x! -Pokud nebudete vybrání, sdělí se vám důvody, pak následuje čekací doba 6 měsíců, než-li lze žádost opětovně podat. Indexace časopisu (DOAJ)-základ!!! Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Katedra telekomunikační techniky 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba Česká republika http://kat440.vsb.cz

26 V průběhu roku zasílají zájemci žádost o zařazení časopisu prostřednictvím webového formuláře, který je určen pro vydavatele časopisu. Před vstupem do formuláře jsou uvedeny minimální podmínky, které musí nově zařazený časopis splňovat:webového formuláře recenzovaný obsah pravidelné vydávání ISSN registrované v International ISSN Centre název článku a abstrakt v angličtině citace v latince prohlášení o dodržování publikační etiky a politiky nekalých praktik Proces zařazování časopisů do databáze Scopus Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Katedra telekomunikační techniky 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba Česká republika http://kat440.vsb.cz

27 -Automatická indexace -Výběr časopisů řídí Content Selection and Advisory Board (CSAB) - tvoří ji 40 zkušených a nezávislých odborníků (zastoupeni vědci a knihovníci) a STEP Scopus Title Evaluation Platform (STEP) ověření splnění minimálních kritérií -Výběr časopisů probíhá jednou ročně v podzimních měsících. Hodnotí se plnění 5 kategorií výběru. -Seznam indexovaných časopisů a konferenčních sborníků: http://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0005/226742/e xt_list_feb_2015.xlsx http://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0005/226742/e xt_list_feb_2015.xlsx -Žádost o zařazení: http://suggestor.step.scopus.com/index.cfmhttp://suggestor.step.scopus.com/index.cfm Indexace časopisu (Scopus) Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Katedra telekomunikační techniky 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba Česká republika http://kat440.vsb.cz

28 Hlavní kritéria výběru do Scopus databáze Více na: http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview#content-policy-and-selection Kategorie Kritérium Politika časopisu typ recenzního řízení diverzita a geografická rozmanitost editorů diverzita a geografická rozmanitost autorů jasná redakční politika Obsah akademický přínos kvalita/jednoznačnost abstraktů kvalita a shodnost cílů a rozsahu časopisu vůči jeho zaměření srozumitelnost článků Postavení časopisu citovanost článků ve Scopus databázi postavení editora Pravidelnost publikovaní žádné zpoždění nebo přerušení v publikačním/redakčním plánu Internetová dostupnost plná dostupnost obsahu časopisu anglická mutace domovské stránky časopisu kvalita domovské stránky časopisu

29 Pre-evaluační formulář pro časopisy do Scopusu  Pre-evaluace je proces, při kterém zkušení pracovníci z našeho týmu předem zkontrolují dodržení kritérií a poskytnou radu v případě, že není vše v pořádku. Kvalita obsahu se nicméně stále kontroluje až po úspěšném přijetí titulu do akceptačního procesu. Tedy i když projdete úspěšně pre-evaluačním procesem, stále je možnost, že časopis bude odmítnut při obsahové kontrole. S tím je potřeba počítat.  Formulář:  http://cz.elsevier.com/sites/g/files/g778791/f/attachments/journal Assessment.xlsx http://cz.elsevier.com/sites/g/files/g778791/f/attachments/journal Assessment.xlsx  Zaslat na email: l.boudova@elsevier.coml.boudova@elsevier.com

30 Metriky pro hodnocení časopisů  SCImago Journal Rank (SJR) -> s růstem SJR roste počet bodů za článek z RIVu Google PageRank algoritmus. Ukazuje vliv časopisu mezi ostatními na základě citovanosti a prestiže.  Source Normalized Impact per Paper (SNIP) Počítán na základě váženého průměru podle daného oboru časopisu.  Impact per Publication (IPP) 3 letý IF. Průměrná citovanost na základě počtu citací a publikací časopisu. Více na: http://www.journalmetrics.com/http://www.journalmetrics.com/

31 Kontakty SCOPUS Lucie Boudová (Vavříková) Telefon: +420777324390 Email: l.boudova@elsevier.coml.boudova@elsevier.com

32 Kritéria výběru časopisů Thomson Reuters Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Katedra telekomunikační techniky 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba Česká republika http://kat440.vsb.cz 10 ~ 12% akceptováno Kontinuální proces hodnocení časopisů ve Web of Science i u zařazených. Editoři Thomson Reuters Informační profesionálové Knihovníci Odborníci na publikace ve svém vědním oboru

33 Proces výběru časopisů do Web of Science Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Katedra telekomunikační techniky 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba Česká republika http://kat440.vsb.cz Publikační standardy Obsah Mezinárodní rozmanitost Citační analýza Čtyři okruhy hodnocení

34 Proces výběru časopisů do Web of Science Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Katedra telekomunikační techniky 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba Česká republika http://kat440.vsb.cz Publikační standardy Obsah Mezinárodní rozmanitost Citační analýza Vydávání pravidelně a včas Mezinárodní editorské zvyklosti Bibliografická informace v angličtině Recenze

35 Proces výběru časopisů do Web of Science Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Katedra telekomunikační techniky 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba Česká republika http://kat440.vsb.cz Informativní název časopisu Popisné názvy a abstrakty článků Kompletní afiliace pro každého autora

36 Proces výběru časopisů do Web of Science Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Katedra telekomunikační techniky 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba Česká republika http://kat440.vsb.cz Kompletní bibliografická informace pro všechny citované odkazy

37 Proces výběru časopisů do Web of Science Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Katedra telekomunikační techniky 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba Česká republika http://kat440.vsb.cz Publikační standardy Obsah Mezinárodní rozmanitost Citační analýza Vydávání pravidelně a včas Mezinárodní editorské zvyklosti Bibliografická informace v angličtině Recenze

38 Proces výběru časopisů do Web of Science Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Katedra telekomunikační techniky 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba Česká republika http://kat440.vsb.cz Názvy článků Jména autorů a jejich adresy Citované odkazy v latinské abecedě Abstrakty a klíčová slova

39 Proces výběru časopisů do Web of Science Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Katedra telekomunikační techniky 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba Česká republika http://kat440.vsb.cz Publikační standardy Obsah Mezinárodní rozmanitost Citační analýza Porovnání časopisu s podobnými časopisy již ve WOS obsaženými Je toto téma již dobře zastoupeno? Obohatí tento časopis svým obsahem WOS? Obsah Web of Science není statický!

40 Proces výběru časopisů do Web of Science Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Katedra telekomunikační techniky 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba Česká republika http://kat440.vsb.cz Publikační standardy Obsah Mezinárodní rozmanitost Citační analýza Kdo je cílovou skupinou daného časopisu. Jedná se o mezinárodní nebo regionální čtenáře? Reprezentují autoři, editoři a redakční rada mezinárodní výzkumnou komunitu?

41 Kvalifikovaný odhad potenciálního vlivu Časopisu – Pokud časopis existuje několik let, bude k dispozici citační historie. Ta je pro proces hodnocení extrémně důležitá. – K hodnocení se většinou používá celkový počet citací, přibližný Impakt Faktor a Immediacy Index. Autorů a redaktorů – Důležitá je rovněž analýza individuální citační historie autorů a redaktorů – V případě nových časopisů se jedná o jediný indikátor potenciálního citačního vlivu Citační analýza

42 Udržení časopisu ve WOS Redaktoři nadále monitorují kvalitu časopisu dle kritérií výběru Chtějí vidět konzistenci, v některých případech zlepšení Pokud dojde k viditelnému poklesu vlivu časopisu, jeho publikačních standardů (např. pozdní vydávání), nebo k něčemu jinému, co může signalizovat nějaké problémy časopisu, časopis bude sledován a pokud třeba, vyřazen z Web of Science

43 Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Katedra telekomunikační techniky 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba Česká republika http://kat440.vsb.cz V letech 2007-2009 Výběr zaměřen na více než 10 000 regionálních časopisů 1 600 splnilo kritéria výběru pro zařazení ve Web of Science Toto množství představuje 55% všech časopisů nově přijatých v letech 2005-2010 Regionální časopisy

44 Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Katedra telekomunikační techniky 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba Česká republika http://kat440.vsb.cz Jejich důležitost je měřena z hlediska specifičnosti obsahu : – Obohatí pokrytí vědeckého oboru? – Poskytne specifickou regionální perspektivu? Je publikován špičkový výzkum, který je cílován více na regionální než na mezinárodní čtenáře? Citační vliv může být nízký až mírný – ale stabilní I regionální časopisy musejí splňovat všechna kritéria výběru Regionální časopisy

45 Proces výběru časopisů do Web of Science Publikační standardy Obsah Mezinárodní rozmanitost Citační analýza Nové časopisy - Citace na předcházející práce autorů a editorů Zavedené časopisy - Estimated Impact Factor - Jak si časopis vede v porovnání s dalšími časopisy v daném oboru Pro určení důležitosti a vlivu časopisu v další literatuře zabývající se daným tématem

46 Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Katedra telekomunikační techniky 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba Česká republika http://kat440.vsb.cz 85% Většina časopisů má úroveň autocitovanosti do 15%. Zdroj: JCR Science Edition (2010) Příliš vysoká autocitovanost oslabuje integritu Impact Faktoru daného časopisu Časopisy s příliš vysokou úrovní autocitovanosti mohou být z Journal Citation Reports vyřazeny, dokud nedojde k nápravě

47 Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Katedra telekomunikační techniky 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba Česká republika http://kat440.vsb.cz Nejčastější důvody odmítnutí Opožděné vydávání Málo článků Nedostatočná koncentrace na téma; Nepůvodní studie Nízký vliv v porovnání s kategorií Forma: magazine/newsletter

48 Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Katedra telekomunikační techniky 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba Česká republika http://kat440.vsb.cz Nejčastější důvody – střední Evropa Opožděné vydávání Málo článků Nízký vliv v porovnání s kategorií Chybí rozmanitost autorů, příliš regionální

49 Důvody odmítnutí (v letech 2010-2011)* Asie a pacifická oblast Evropa Latinská amerika Střední východ a Afrika USA, Velká Británie Pravidelnost a včasnost vydávání 14%13%33%14%12% Formát 20%25%19%16%35% Obsah 50%45%48%66%42% Nízký citační vliv 76%77%81%72%59% *Obory Life Sciences Physics Chemistry & Earth Sciences Social Sciences

50 Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Katedra telekomunikační techniky 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba Česká republika http://kat440.vsb.cz Žádost o WoS pro časopis Advances in Electrical and Electronic Engineering Žádost zaslána 9 března 2015 skrze webový portál: http://ip-science.thomsonreuters.com/info/journalsubmission-front/ První informace o stavu hodnocení časopisu: 21 října 2015 od Ing. Horkého další dne 15.2.2016 časopis v řešení... Další informace by měly být k dispozici do dubna roku 2016... Snad ???!!!

51 Kontakty Thomson Reuters David Horky Country Manager – Central and Eastern Europe IP & Science Thomson Reuters Tel.: +420 224 190 423 Mob.: +420 725 843 344 Email: david.horky@thomsonreuters.com

52 Indexace časopisu Zviditelnění obsahu časopisu = vyšší citovanost = lepší hodnocení časopisu Snaha o získání indexace v databázi Thomson Reuters Nezbytná jednoznačná identifikace výsledku

53 Indexace časopisu – další výhody Databáze nepřináší jen prestiž, hodnocení a zviditelnění výsledků. Např. databáze EBSCO vyplácí jednou ročně tantiémy za sdílení publikovaných výsledků. Případně další metriky hodnocení publikovaných výsledků. Uvažujeme o získání Plum X analytického nástroje - nezávislé na doi - sleduje nejen citace, ale veškeré přístupy, použití, zobrazení, uložení do oblíbených,… - možný standard pro hodnocení výstupů, projektů dle potenciální budoucí citovanosti

54 Indexace časopisu – další kroky Začíná se jevit nezbytné přijmou mezinárodní publikační etiku - vyšší počet plagiátů - vyšší počet vícenásobného publikování stejná článek zaslán do více časopisů či zasílání drobně pozměněného články. Zvažujeme registraci v: INDIVIDUAL JOURNAL MEMBERSHIP Rates are based on the frequency of publication Less than 12 issues per year £158

55 CrossCheck iThenticate - Systém odhalování plagiatorské kontroly - Je „odlehčená” verze od plné iThenticate, kde se platí výrazně vyšší částky za kontrolu - Finanční zátěž: - Roční poplatek: 275 USD - Poplatek za článek: 0,75 USD

56 Creative Commons – etika publikování -je americká nezisková organizace, cíl rozšířit množství autorských děl dostupných veřejnosti k legálnímu využívání a sdílení -škálu různých licenčních schémat, která držitelům autorských práv umožňují nabídnout některá práva na užívání díla veřejnosti, zatímco jiná práva jim stále zůstávají -Cílem je omezit potíže, které platné autorské zákony kladou sdílení informací! -Licence Creative Commons vznikají kombinací několika základních vlastností, které popisují, jaká práva si chce držitel autorských práv podržet a jakých si přeje se vzdát. Existují čtyři základní vlastnosti: - Attribution (zkratka by): Umožňuje ostatním rozmnožovat, rozšiřovat, vystavovat a sdělovat dílo a z něj odvozená díla pouze při uvedení autora. - CC-NC Noncommercial (nc): Umožňuje ostatním rozmnožovat, rozšiřovat, vystavovat a sdělovat dílo a z něj odvozená díla pouze pro nevýdělečné účely. - CC-ND No Derivative Works (nd): Umožňuje ostatním rozmnožovat, rozšiřovat, vystavovat a sdělovat pouze dílo v původní podobě, nikoli díla z něj odvozená. - CC-SA Share Alike (sa): Umožňuje ostatním rozšiřovat odvozená díla pouze za podmínek identické licence.

57 Finanční zajištění časopisu - Každý rok žádá vedení časopisu Advances in Electrical and Electronic Engineering o přidělení finančních prostředků pro chod periodika vedení fakulty FEI - Schválení rozpočtu podléhá souhlasu členů redakční rady a vedení fakulty - Rozpočet na každý rok je tvořen v rámci rozpočtu fakulty tj. březen – červen - Odměny za práci na chodu časopisu členům redakční rady - V rámci rozpočtu se žádá o finance pro polygrafické služby, licenční podmínky (CrossRef DOI, iThenticate), cestovné (partner časopisu Žilinská univerzita) a nákup kancelářských potřeb pro vydávání časopisu (obálky atd.) - Rozpočet musí obsahovat buď % podíl člena redakce a nebo jeho funkce a s tím spjaté zdůvodnění finančních prostředků - Vytyčení cíle na daný rok

58 Pavla Rygelová. Otevřený přístup: Jak zviditelnit výsledky své vědecké práce. Dostupné z: http://dspace.vsb.cz/dspace/handle/10084/78280 ARCHAMBAULT, Éric, David CAMPBELL, Yves GINGRAS a Vincent LARIVIÈRE. Comparing bibliometric statistics obtained from the Web of Science and Scopus. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2009, vol. 60, is. 7, s. 1320- 1326. DOI: 10.1002/asi.21062. ISSN: 0002-8231. Dostupné z: http://www.science- metrix.com/pdf/jasist_WoS_vs_Scopus.pdfhttp://www.science- metrix.com/pdf/jasist_WoS_vs_Scopus.pdf Tomanová, Hana. Zařazování časopisů do databáze Scopus. Informace [online]. 2013, č. 4. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/zarazovani- casopisu-do-databaze-scopus// ŠEVČÍKOVÁ, Barbora. Seminář pro vydavatele odborných časopisů představil databázi Scopus. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 12. ISSN: 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14301 Enikő Tóth Szász - Výber časopisov do WOS - kritéria a tipy na prípravu časopisu, 2012 David Horký - Web of Knowledge update, 2014 David Horký - Kritéria výběru časopisů společnosti Thomson Reuters, 2014 Reference

59 A závěrem …

60 Redakční rada časopisu Advances in Electrical and Electronic Engineering spolupracuje s kolegy z jiných časopisů a redakčních rad: Simona Přikrylová - Neural Network World (IF 2014 = 0.479) Iva Adlerová - Acta Polytechnica (SJR 2014 =0.193) Otakar Bokuvka – Communications (Komunikacie) (SJR 2014 =0.295) Spolupracujte s ostatními!!!

61 Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Katedra telekomunikační techniky 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba Česká republika http://kat440.vsb.cz


Stáhnout ppt "01.03.2016 Budujeme, pracujeme, pečujeme o vědecký časopis aneb jak být nejlepší? Jan Látal, Petr Koudelka, Petr Šiška Fakulta elektrotechniky a informatiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google