Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

D O P R A V A. DOPRAVNÍ SYSTÉMY MIMO MĚSTA meziměstská a mezinárodní dopravní spojení,... UVNITŘ MĚST (městský dopravní systém) – v zastavěném i nezastavěném.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "D O P R A V A. DOPRAVNÍ SYSTÉMY MIMO MĚSTA meziměstská a mezinárodní dopravní spojení,... UVNITŘ MĚST (městský dopravní systém) – v zastavěném i nezastavěném."— Transkript prezentace:

1 D O P R A V A

2 DOPRAVNÍ SYSTÉMY MIMO MĚSTA meziměstská a mezinárodní dopravní spojení,... UVNITŘ MĚST (městský dopravní systém) – v zastavěném i nezastavěném území obcí –Pěší trasy a zóny –MHD - pozemní (bus, tram,.. - podzemní (metro,.. - nadzemní (monorail,.. –Automobilová doprava individuální, nákladní Uliční síť Doprava v klidu –Ostatní dopravní trasy (cyklotrasy, lodní,.. Propojení systémů ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH TRAS MUSÍ UMOŽNIT DOBROU ORIENTACI A ČITELNOST URČENÍ KOMUNIKACE

3 AUTO VE MĚSTĚ ZAJIŠŤUJE OBSLUŽNOST ÚZEMÍ – ZÁSOBOVÁNÍ, MHD – SVOZ ODPADU – ZAJIŠTĚNÍ POŽ. BEZPEČNOSTI – DOSTUPNOST SANITNÍM VOZŮM – … OSOBNÍ INDIVIDUÁLNÍ DOPRAVA DĚLENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA FUNKČNÍ SKUPINY PODLE DOPRAVNÍHO VÝZNAMU VE VZTAHU KE STRUKTUŘE OSÍDLENÍ A – rychlostní v obci nad 50 tis. obyv., vazba na vnější síť B – sběrné komunikace obyt.útvarů, průtahy silnic I.-III.tř. C – obslužné komunikace D – D1 – pěší a obytné zóny D2 – stezky pro cyklisty, pěší,... vyloučen provoz silničních motorových vozidel ČSN 73 6110 – PROJEKTOVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ (ZMĚNA Z1 Z ÚNORA 2010)

4 ČTYŘPRUHOVÁ SMĚROVĚ ROZDĚLENÁ KOMUNIKACE S PŘECHODEM PRO CHODCE (FUNKČNÍ SKUPINA B NEBO C) ČSN 73 6110

5 ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY PLOCHY PRO UMÍSTĚNÍ VOZIDLA MIMO JÍZDNÍ PRUHY KOMUNIKACÍ, PRO STÁNÍ VOZIDLA  Parkování - krátkodobé (do 2 hod. trvání) - dlouhodobé (nad 2 hod.) (vždy po dobu nákupu, návštěvy, zaměstnání,…)  Odstavování- v místě bydliště či sídla provozovatele (po dobu, kdy se vozidlo nepoužívá - přes noc, několik dní…) PARKOVACÍ PLOCHY - ČLENĚNÍ –OTEVŘENÉ (NEKRYTÉ) –KRYTÉ (KRYTÁ PARKOVIŠTĚ A GARÁŽE) JEDNOTLIVÉ GARÁŽE (1-3 VOZY) ŘADOVÉ GARÁŽE (JEDNOPODLAŽNÍ ČI DVOUPODLAŽNÍ) HROMADNÉ GARÁŽE –HALOVÉ (JEDNOPODLAŽNÍ - I PRO BUS, NÁKLADNÍ AUTA ČI PRACOVNÍ STROJE) –VÍCEPODLAŽNÍ PARKOVACÍ SYSTÉMY –STOHOVACÍ –PALETOVÉ

6 ORGANIZACE PARKOVACÍ PLOCHY Ovlivněno: - Typem (rozměry) vozidel - Okruhem uživatelů Zvážit: -pohyb pěších po parkovišti -členění, zeleň,... -likvidace sráž. vod (rop. látky) -způsob úhrady ev. poplatku - Frekvencí (obrátka /1 místo) - Celkovou velikostí parkoviště Zvláštní druhy park.ploch: -K+R (Kiss and Ride) – krátkodobé do 10 min. -P+R (Park and Ride) – pro cestující, využívající i MHD (na méně než 24 hod.) -B+R (Bike and Ride) – pro jízdní kola (obd.P+R)

7 PROBLÉMY PŘI UMÍSTĚNÍ PARKOVIŠŤ DOSTUPNOST (DOCHÁZKOVÁ VZDÁLENOST) (POHODLÍ A KONTROLA) X NEPŘÍZNIVÉ DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - HLUK - EXHALACE

8 PROSTOROVÉ NÁROKY PŘI PARKOVÁNÍ Řídí se především rozměry, manévrovacími možnostmi a technickými vlastnostmi vozidel, pro které je parkovací plocha určena. U speciálních vozidel lze rozměr parkovacího stání přímo odvodit od rozměrů vozidla, u běžných aut lze využít hodnoty, doporučované ČSN 73 6056 a ČSN 73 6058

9 PARKOVÁNÍ KOLMÉ A ŠIKMÉ (os.auta a dodávky)

10 PARKOVÁNÍ PODÉLNÉ (os.auta a dodávky)

11 příklady skutečných rozměrů – JEDNOTLIVÁ GARÁŽ TYPŠÍŘKADÉLKA AUDI A81 895 mm5 065 mm AUDI Q72 000 mm5 065 mm ŠKODA SUPERB1 820 mm4 840 mm ŠKODA FABIA1 645 mm3 995 mm MAX. ROZDÍL U DANÝCH PŘÍKLADŮCCA 0,35 MCCA 1,1 M VÝTAH Z ČSN 736056 vozidlo osobnídodávka vzdálenost minimální rozměr (m) A0,75 B0,40 C0,25 D 0,5 E (podél.stání) F (za sebou) 1,00 0,50 1,00 AB C D E-F 2,97m (3m) 5,34m (6m) B

12 a=1,75 2,5 0,75 min.2,9 a = šířka vozidla = 1,75m 0,25 např. Škoda Superb = 4,85 cca 5,10 PEVNÁ PŘEKÁŽKA (ZEĎ) šířka jízdního pásu (6m) rozměry stání v HROMADNÝCH garážích min. 0,25 BEZPEČNOSTNÍ ODSTUP dle normy stačí 5,0m = a+odstupy (1,75+0,75+0,25 =2,75) 0,75a=1,75 min. 0,25

13 ▲ KOLMÉ STÁNÍ OS. AUT A DODÁVEK ▲ PODÉLNÉ STÁNÍ OS. AUT A DODÁVEK USPOŘÁDÁNÍ GARÁŽÍ (os.auta a dodávky)

14 HROMADNÉ VÍCEPODLAŽNÍ GARÁŽE (NADZEMNÍ PARKING VE WOLFSBURGU)

15 Marina City - Goldberg a spol. (1967)

16 RAMPY VNITŘNÍ –celé (na celou výšku podlaží) a šroubovité (obvykle celá výška garáží)15% –vyrovnávací (obvykle spoj. s terénem, méně než ½ výšky podlaží) a polorampy (MAX ½ výšky podlaží) 17% –parkovací (jsou na nich umístěna park.stání) 6% VNĚJŠÍ –celé a šroubovité 10% –vyrovnávací 17% Rd = poloměr vy d utého oblouku Autobusy75m Ostatní 20m RdRp Rp = poloměr vy p uklého oblouku Autobusy20m Ostatní 15m

17 MECHANICKÉ PARKOVACÍ SYSTÉMY Dělení: Stohovací (technický prostředek na principu překlápěcích či vertikálně posuvných plošin) Paletové (automatické parkovací systémy – APS) Klady: Prostorová ekonomie Není nutné zabezpečovat pohyb osob Kontrolovatelnost Zápory: Vyšší vstupní investice Obtížně použitelné pro veřejné garáže bez obsluhy Závislost na energii

18 STOHOVACÍ PARKOVACÍ SYSTÉMY Nutno určit kategorie parkovaných vozidel (tomu se přizpůsobí rozměry systému) Ovládání kartou či kódem Hydraulický pohon

19 AUTOMATICKÉ PARKOVACÍ SYSTÉMY příklady, typy, technické možnosti – viz. např. www.krenotech.cz

20 Prodejna Toyota Gelsenkirchen

21 HORSKÉ APARTMÁNY KODAŇ, DÁNSKO ARCH.KANCELÁŘ B.I.G. – 2007/08

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Výpočet počtu parkovacích a odstavných stání – viz ČSN 736110, změna Z1 Celk. počet stání se vypočte podle vzorce: N = O o · k a + P o · k a · k p N - celkový počet stání pro posuzovanou stavbu (území) O o - základní počet odstavných stání podle tabulky níže P o - základní počet parkovacích stání podle tabulky níže k a - součinitel vlivu stupně automobilizace pro posuzované území k p - součinitel redukce počtu stání pro posuzované území (neuplatňuje se u bytových staveb)

33 ČSN 736110, změna Z1 Tab.34 Výňatek (příklad)


Stáhnout ppt "D O P R A V A. DOPRAVNÍ SYSTÉMY MIMO MĚSTA meziměstská a mezinárodní dopravní spojení,... UVNITŘ MĚST (městský dopravní systém) – v zastavěném i nezastavěném."

Podobné prezentace


Reklamy Google