Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. setkání pracovní skupiny projektu MOS obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 8. 7. 2014, 10:00 hod. Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. setkání pracovní skupiny projektu MOS obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 8. 7. 2014, 10:00 hod. Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS."— Transkript prezentace:

1 2. setkání pracovní skupiny projektu MOS obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 8. 7. 2014, 10:00 hod. Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS

2 Správní obvod ORP Chomutov Charakteristiky řešeného území: Počet obyvatel: 81786 Rozloha: 48 608 ha Počet obcí: 25 Města: Chomutov, Jirkov, Výslunní Obce: Bílence, Blatno, Boleboř, Březno, Černovice, Droužkovice, Hora Sv. Šebestiána, Hrušovany, Kalek, Křimov, Málkov, Místo, Nezabylice, Otvice, Pesvice, Spořice, Strupčice, Údlice, Vrskmaň, Všehrdy, Všestudy, Vysoká Pec

3 Cíl první schůzky pracovní skupiny Dohoda s partnery na výstupech analýz Finalizace SWOT analýzy Cíl druhé schůzky pracovní skupiny Varianty řešení Cíle: hlavní, specifický; První návrhy opatření Cíl třetí schůzky pracovní skupiny Finální návrhy opatření Projektové záměry Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS

4 Program setkání Legislativní rámec Definice největších problémů Analýza rizik Cílové skupiny – matice vlivu, zájmu Návrhová opatření – Hlavní cíl, dílčí cíle, opatření Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS

5 Legislativní rámec Bc. Dagmar Mikovcová, vedoucí odboru školství MMCH

6 ŠKOLSTVÍ – ZŠ a MŠ v ORP Typ Počet obcí KapacitaVolná místa Jesle1300 MŠ14278968 ZŠ895472323

7 Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS SWOT analýza Definice hlavních problémů, výhod v oblasti školství ORP Chomutov

8 ŠKOLSTVÍ - Výstupy z analytických částí Identifikované problémy: nerovnoměrné rozmístění škol nedostatečná kapacita v MŠ v menších obcích nutnost dojíždění do MŠ, ZŠ nedostatečné podmínky a vybavení učeben a sportovišť pro zajištění speciálních vzdělávacích programů nedostatečná vzdělanostní a sociální připravenost Příležitosti: celoživotní vzdělávání (územní a mezistupňová propojenost) spolupráce obcí, zajištění servisu pro obce, zlepšení komunikační úrovně bezpečná cesta do škol (dopravní obslužnost, škol. autobus, cyklo) společné využívání meziobecní a mezinárodní spolupráce k čerpání dotačních prostředků Podpora manuálních dovedností

9 Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS Analýza rizik v oblasti školství ORP Chomutov

10 Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS R EGISTR RIZIK - OBLASTI : Finanční rizika Organizační rizika Právní rizika Technická rizika Věcná rizika H ODNOCENÍ VÝZNAMNOSTI RIZIK : Očekávaná pravděpodobnost /P/ výskytu rizika (1 – 5) Dopad rizika /D/ na dosažení cílů strategie (1 – 5)

11 Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS Druh rizikaHodnocení rizika OpatřeníVlastník rizika Finanční Nedostatek financí na provoz, investice, platy 3 Určení priorit, hledání zdrojů Obec a stát Organizační Rušení dopravních spojů 12 Jednání s dopravciObce, kraj Právní Reformy na úkor kvality 8 Politická intervenceobce Technické Zastaralé, nevyhovující vybavení 12 Zefektivnění výdajůobec Věcné Nízká kvalita výuky 6 Zvýšená inspekceZŠ, MŠ

12 Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS Cílové skupiny – Rozbor vlivu, zájmu v oblasti školství ORP Chomutov

13 Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS C ÍLOVÁ SKUPINA V LIV Z ÁJEM R OLE CS N ÍZKÝ V YSOKÝ N ÍZKÝ V YSOKÝ Rodiče dětí - v ZŠ, MŠ Rodiče dětí – do ZŠ, MŠ Děti, žáci Pedagogové Starostové - s MŠ, ZŠ Starostové – bez MŠ, ZŠ Partneři škol (NNO, sponzoři) Kraj Stát Média

14 VLIV nízkývysoký ZÁJEM vysoký B OSOBY: D KLÍČOVÍ HRÁČI: nízký A DAV: C TVŮRCI: Role cílových skupin: A. DAV – odpovídání na otázky B. OSOBY - průběžné informování C. TVŮRCI - zajištění spokojenosti D. KLÍČOVÍ HRÁČI – vedení dialogu Otázky pro CS: OČEKÁVÁNÍ - Proč chtějí téma řešit? VLIV - Jaká je velikost CS? ZÁJEM - Jaké jsou skutečné potřeby CS? SLUŽBY KONKURENCE - zhodnocení vlastních služeb Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS

15 Varianty řešení problémů a potřeb: –Varianta č. 1: Nastavení pravidel meziobecní spolupráce ORP na úseku vzdělávání Rozvoj meziobecní spolupráce – pravidelná setkávání zástupců obcí (práva a povinnosti zřizovatelů, efektivní využití fin. prostředků, kapacit škol) Pravidelná setkávání vedení škol – společná řešení při řízení škol, přenosy dobré praxe, reakce na změny legislativy Zapojení všech škol do předmětových komisí Rozšíření možnosti využití spolupráce v národních i mezinárodních projektech –Varianta č. 2: Podpora manuálních dovedností Udržení stávající činnosti na té úrovni, která byla nastavena, rozšířit je v rámci meziobecní spolupráce do ostatních obecních škol, zapojit žáky do stejného systému, kdy poznávají výuku na středních školách Usnadnění přechodu mezi školami a nasměrování žáků k budoucímu povolání Propojení meziobecní spolupráce, příhraniční i mezinárodní spolupráce

16 Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS HLAVNÍ CÍL : VIZE – Co chceme a můžeme změnit? SPECIFICKÉ CÍLE: PRIORITA – Jak toho chceme dosáhnout? OPATŘENÍ: INDIKÁTOR – Jak ověříme, že jsme byli úspěšní?

17 Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS Harmonogram dalších prací PRACOVNÍ SKUPINA : 24.6.2014 (út) 10:00 hod. Š KOLSTVÍ 8.7.2014 (út) 10:00 hod.Š KOLSTVÍ -------------------------------------------------------------------- Začátek září 2014 ?

18 Harmonogram dalších prací do 30. září 2014 ANALYTICKÁ ČÁST ( vč. VOLITELNÉ TÉMA ) do 20. prosince 2014 DOKUMENT S TRATEGIE ( NÁVRH - VŠECH 5 TÉMAT ) do 31. března 2015 DOKUMENT S TRATEGIE ( ČISTOPIS ELEKTRONICKY ) do 15. dubna 2015 DOKUMENT S TRATEGIE ( ČISTOPIS V LISTINNÉ PODOBĚ ) ------------------------------------------------------------------------------ 2. SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ OBCÍ do 30. dubna 2015

19 Děkujeme za Vaši aktivní spolupráci


Stáhnout ppt "2. setkání pracovní skupiny projektu MOS obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 8. 7. 2014, 10:00 hod. Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS."

Podobné prezentace


Reklamy Google