Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PSSNC,spolek ROK 2015 Autorizované společenstvo hospodářské komory Valná hromada Pracovní schůzky Zkoušky Zpravodaj Zapojení do legislativního výboru.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PSSNC,spolek ROK 2015 Autorizované společenstvo hospodářské komory Valná hromada Pracovní schůzky Zkoušky Zpravodaj Zapojení do legislativního výboru."— Transkript prezentace:

1

2 PSSNC,spolek ROK 2015 Autorizované společenstvo hospodářské komory Valná hromada Pracovní schůzky Zkoušky Zpravodaj Zapojení do legislativního výboru Hospodářské komory (Ing. Kubica) Příprava kárného řádu na valnou hromadu 2016 Příprava úprav stanov průběžně 2015/2016 Počítačová aplikace on-line i pro mobilní telefony pro užší spolupráci mezi technickými servisy pivovarů a sdružením

3 PSSNC,spolek Kompetence a povinnosti kvalifikovaných autorizovaných společenstev 1. Autorizované společenstvo (dále jen „AS“) zabezpečuje společné činnosti a služby pro podnikatelskou sféru působící v oboru autorizace, který reprezentuje. 2. AS musí zabezpečovat zejména výkon následujících činností v rozsahu udělené kvalifikované autorizace: a) vedení evidence členů subjektů podnikajících v daných oborech a její aktualizaci, b) v případě přípravy nových právních předpisů a jejich novel, kterými se mění jakýmkoli způsobem podmínky podnikání, předávání svých stanovisek a připomínek prostřednictvím společenstva nebo samostatně na základě pověření. c) aktivní zapojení do systému legislativního připomínkování při HK ČR; d) navrhování kvalifikačních podmínek a předpokladů pro vstup do podnikání ve svém oboru, e) vydávání instruktážních materiálů, vzorových dokumentů případně dokumentů normativní povahy a jejich zveřejňování, f) navrhování přesných podmínek, za kterých může být prováděna rekvalifikace v oboru, g) účast na dohledu nad vzděláváním v učebních a technických studijních oborech a navrhování osnov ve svém oboru, h) organizaci vzdělávání a zabezpečení podmínek pro získávání odborné způsobilosti podnikatelů a jejich zaměstnanců, i) aktivní zapojení žadatele do vzdělávacího systému celoživotního odborného a profesního vzdělávání, j) jmenování svých členů do zkušebních komisí pro mistrovské, závěrečné a jiné zkoušky, k) zapojení do tvorby mezinárodních, evropských a národních technických norem a pravidel praxe oboru (např. technická pravidla, technická doporučení a případně další normativní dokumenty dle ČSN EN 45020), zpracování a aktualizace metodiky pro tuto činnost; veškeré výše uvedené normativní dokumenty pro daný obor musí být veřejně projednány a přijaty v souladu s platnou právní úpravou, popř. na základě konsensu, l) zabezpečení informatiky v oboru (v tištěné podobě, v elektronické podobě, případně v obou podobách), m) vydávání periodika s odbornou náplní zaměřeného na daný obor, n) členství v odborných evropských organizacích, jsou-li zřízeny, o) poskytování informací do oborového centra projektu Informační místa pro podnikatele, p) podílení se na činnosti v Národní soustavě povolání a v Národní soustavě kvalifikací,

4 PSSNC,spolek AS je vůči HK ČR, jakož i jménem HK ČR navenek, mluvčím příslušného oboru. Společenstva nezačleněná do HK ČR bude AS o své činnosti pouze informovat, pokud se AS o jejich existenci dozví. AS spolupracuje s ostatními společenstvy působícími v tomto oboru a s ostatními složkami HK ČR. O své činnosti AS informuje též ostatní začleněná společenstva, krajské hospodářské komory (dále jen KHK) a okresní hospodářské komory (dále jen OHK), resp. regionální hospodářské komory (RHK), a to prostřednictvím informačního systému HK ČR.

5 PSSNC,spolek Sněm HKČR další postupy a možnosti v rámci vzdělávání a legislativy zapojení se do národní soustavy vzdělávání Zákon 179/2006 o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání Vyhláška 208/2007 o podrobnostech stanovených k zákonu 179/2006 Toto v návaznosti na živnost vázanou, členství v cechu Kontroly SZPI

6

7 PSSNC,spolek Přístup do aplikace SANITACE https://www.sanitacegastro.cz/kontrola/ https://www.sanitacegastro.cz/kontrola/ Uživatelské jméno heslo

8 PSSNC,spolek Zkoušky 2015 98% účast (455 členů) Pouze v Praze 3 členové nepřišli ani se neomluvili (Mayer) 6 členů bylo omluveno pro nemoc a bude jim poskytnut náhradní termín 4 členové mají 3 měsíční podmínku a půjdou znovu ke zkoušce kterou neudělali 3 AP dostali osvědčení opravdu pouze na svou provozovnu Nejvíce minusových bodů: 1. ochranné pomůcky 85% 2. čistota vstupu výčepní hlavy 65% 3. nekontrolují si platnost certifikátu sanitačních přípravků 38% 4. neřeší mycí hlavy 54% 5. nedělají vizuelní kontrolu chladiče bud vůbec nebo nedostatečně 6. naražeče, kohouty, apod. momentálně nepoužívané – neřeší 7. neřeší čistotu výčepu(otření stolu, ev. podlahy pokud nalili) 42% 8. chodí v civilu (62%) 9. nenašli chytáky v podobě vyndaných těsnění apod. 54%

9 PSSNC,spolek Z výsledků zkoušek plynou problémy v regionech. Samotná sanitace většinou není zásadní problém, ale ostatní úkony ve výčepu, které někteří nedělají ↔ věčné dohady co má dělat výčepní a co sanitační technik ↔ ucelený systém služeb ve výčepu – cíl pro další činnost

10 PSSNC,spolek Plán na rok 2016 Valná hromada 2016 – Volby (konec března začátek dubna) Forma autorizací – konec září + Sportovní a odpočinkový den Změna stanov, schvalování kárného řádu Zvyšování kvality práce Sanitace servis - Kofola Vypracování podkladů pro změny živ. Zákona pro ministerstvo Formulování manuálu ve spolupráci s pivovary o odpovědnostech ve výčepu Vydání sanitační knihy cechu v průběhu roku 2016

11 Děkujeme za spolupráci v roce 2015 a přejeme mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2016


Stáhnout ppt "PSSNC,spolek ROK 2015 Autorizované společenstvo hospodářské komory Valná hromada Pracovní schůzky Zkoušky Zpravodaj Zapojení do legislativního výboru."

Podobné prezentace


Reklamy Google