Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správní rada 19.6.2015 Program: Valná hromada – zhodnocení, schvalování usnesení Autorizace společenstva a z toho vyplývající povinnosti Seznamy Infos.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správní rada 19.6.2015 Program: Valná hromada – zhodnocení, schvalování usnesení Autorizace společenstva a z toho vyplývající povinnosti Seznamy Infos."— Transkript prezentace:

1 Správní rada 19.6.2015 Program: Valná hromada – zhodnocení, schvalování usnesení Autorizace společenstva a z toho vyplývající povinnosti Seznamy Infos – zveřejnování osobních údajů, problémy s evidencí a s razítky Podpora činnosti sanitačních techniků Stížnosti a problémy v jednotlivých oblastech, nastolená řešení apod. Kárný řád – návrh - vypravování Pojištění AP a sanitačních techniků – upřesnění Legislativní možnosti x sanitace nápojových cest Spolek chrání rovnost na trhu a z toho vyplývající odpovědnosti a nutnost dalších úprav stanov Kvalita – stížnosti Problém zaujatosti při rozhodování Řešení problémů s jednotlivými zástupci pivovarů

2 Správní rada 19.6.2015 Návrh usnesení: Valná hromada Profesního sdružení – Sanitace nápojových cest, spolku, IČ 22752790, jediného společníka společnosti SANITACE SERVIS, s.r.o., IČ 25210505, se sídlem Plzeň, Božkovské náměstí 129/19, souhlasí s tím, aby byl čistý zisk po zdanění společnosti ve výši 80.500 Kč vyplacen spolku, a to ve lhůtě nejpozději do 30.6.2015 Valná hromada dále schvaluje/neschvaluje Program Mandátní a volební komisi Jednací a volební řád Činnost v minulém období Hospodaření 2014 Činnost pro další období 2015/2016 Návrh rozpočtu pro další období 2015/2016 Změna stanov - hlava XIX. Podpora rodinám zemřelých členů Změna stanov - hlava XVIII. Seznam členů Změna stanov - hlava XX. Porušení pravidel Prodloužit smlouvu s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou na další období Schvaluje odvolání a odstoupení členů správní rady Schvaluje nové členy správní rady Schvaluje odvolání některých členů etické komise Schvaluje nové členy etické komise Schvaluje nové členy revizní komise Schvaluje členské příspěvky na další období

3 Správní rada 19.6.2015 Návrh činnosti v období 2015/2016 Kompetence a povinnosti kvalifikovaných autorizovaných společenstev 1. Autorizované společenstvo (dále jen „AS“) zabezpečuje společné činnosti a služby pro podnikatelskou sféru působící v oboru autorizace, který reprezentuje. 2. AS musí zabezpečovat zejména výkon následujících činností v rozsahu udělené kvalifikované autorizace: a) vedení evidence členů subjektů podnikajících v daných oborech a její aktualizaci, b) v případě přípravy nových právních předpisů a jejich novel, kterými se mění jakýmkoli způsobem podmínky podnikání, předávání svých stanovisek a připomínek prostřednictvím společenstva nebo samostatně na základě pověření. c) aktivní zapojení do systému legislativního připomínkování při HK ČR; d) navrhování kvalifikačních podmínek a předpokladů pro vstup do podnikání ve svém oboru, e) vydávání instruktážních materiálů, vzorových dokumentů případně dokumentů normativní povahy a jejich zveřejňování, f) navrhování přesných podmínek, za kterých může být prováděna rekvalifikace v oboru, g) účast na dohledu nad vzděláváním v učebních a technických studijních oborech a navrhování osnov ve svém oboru, h) organizaci vzdělávání a zabezpečení podmínek pro získávání odborné způsobilosti podnikatelů a jejich zaměstnanců, i) aktivní zapojení žadatele do vzdělávacího systému celoživotního odborného a profesního vzdělávání, j) jmenování svých členů do zkušebních komisí pro mistrovské, závěrečné a jiné zkoušky, k) zapojení do tvorby mezinárodních, evropských a národních technických norem a pravidel praxe oboru (např. technická pravidla, technická doporučení a případně další normativní dokumenty dle ČSN EN 45020), zpracování a aktualizace metodiky pro tuto činnost; veškeré výše uvedené normativní dokumenty pro daný obor musí být veřejně projednány a přijaty v souladu s platnou právní úpravou, popř. na základě konsensu, l) zabezpečení informatiky v oboru (v tištěné podobě, v elektronické podobě, případně v obou podobách), m) vydávání periodika s odbornou náplní zaměřeného na daný obor, n) členství v odborných evropských organizacích, jsou-li zřízeny, o) poskytování informací do oborového centra projektu Informační místa pro podnikatele, p) podílení se na činnosti v Národní soustavě povolání a v Národní soustavě kvalifikací, q) podílení se svou případnou dílčí autorizací na činnosti Autorizované osoby – HK ČR či složky HK ČR.

4 Správní rada 19.6.2015 AS je vůči HK ČR, jakož i jménem HK ČR navenek, mluvčím příslušného oboru. Společenstva nezačleněná do HK ČR bude AS o své činnosti pouze informovat, pokud se AS o jejich existenci dozví. AS spolupracuje s ostatními společenstvy působícími v tomto oboru a s ostatními složkami HK ČR. O své činnosti AS informuje též ostatní začleněná společenstva, krajské hospodářské komory (dále jen KHK) a okresní hospodářské komory (dále jen OHK), resp. regionální hospodářské komory (RHK), a to prostřednictvím informačního systému HK ČR. V návaznosti na výše uvedené dále Vytvořit komunikační strategii pro sdružení jako celek Stálé zvyšovat povědomí o práci sanitačních techniků prezentací sdružení a samotné práce v odborném tisku, novinách, veletrzích Provádět kontrolní činnosti kvality sanitací a řešení problematických členů, namátkové sanitace, Prohlubovat spolupráci s PPAS, pivovary Bernard, Lobkowicz, Svijany, Kofolou, Vína CZ a pokud možno dalšími Pokusit se více prosadit Sanitaci servis s.r.o. na trhu (shánění další práce?) Dále utužovat a prohlubovat přátelské vztahy sanitačních techniků v jednotlivých oblastech (cenová politika, přejezdy apod.) Zvýšit podporu práce sanitačních techniků Zajistit profesní zkoušky dle hlavy VI. stanov spolku. Vytvořit podmínky pro absolvování autorizací 2016

5 Správní rada 19.6.2015 INFOS seznamy Razítka obsah, velikost, výměny Jednotlivé regiony – stížnosti nastíněná řešení Firma Atak Hnilo Ladislav 2014091

6 Správní rada 19.6.2015 Cech je garantem volného obchodu a rovnosti na trhu Upřesnění členů AP, zaměstnanců x stanovy Souhlasy se zveřejněním u OSVČ i zaměstnanců Pojištění AP upřesnění z výše uvedeného vyplývající kárná odpovědnost

7 Správní rada 19.6.2015 Kárný řád a odpovědnosti v cechu – problém zaujatosti v kárných řízeních Příprava na volební rok Příprava na zkoušky 2015/2016

8 Správní rada 19.6.2015 Sněm HKČR další postupy a možnosti v rámci vzdělávání a legislativy Zákon 179/2006 o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání Vyhláška 208/2007 o podrobnostech stanovených k zákonu 179/2006 Toto v návaznosti na živnost vázanou

9 Správní rada 19.6.2015


Stáhnout ppt "Správní rada 19.6.2015 Program: Valná hromada – zhodnocení, schvalování usnesení Autorizace společenstva a z toho vyplývající povinnosti Seznamy Infos."

Podobné prezentace


Reklamy Google