Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VĚZEŇSTVÍ A VAZEBNICTVÍ Vypracovala: Kristýna Kučerová, 2. C.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VĚZEŇSTVÍ A VAZEBNICTVÍ Vypracovala: Kristýna Kučerová, 2. C."— Transkript prezentace:

1 VĚZEŇSTVÍ A VAZEBNICTVÍ Vypracovala: Kristýna Kučerová, 2. C

2 Věznice věznice nebo také vězení je zařízení, ve kterém se vykonává trest odnětí svobody rozdělují se na: vazební věznice- jsou v nich drženi obvinění, kteří byli soudem vzati do vazby věznice- odsouzení v nich vykonávají trest odnětí svobody

3 Jsou od sebe odděleni: muži a ženy obvinění od odsouzených recidivisté od prvotrestaných odsouzení za nedbalostní trestný čin od odsouzených za úmyslný trestný čin trvale pracovně nezařaditelní odsouzení odsouzení s duševními poruchami a poruchami chování odsouzení s uloženým ochranným léčením

4 Typy věznic 1. věznice s dohledem 2. věznice s dozorem 3. věznice s ostrahou 4. věznice se zvýšenou ostrahou

5 1. věznice s dohledem osoby odsouzeny za trestný čin spáchaný z nedbalosti, dosud nebyly ve výkonu trestu odnětí svobody pro úmyslný trestný čin ve věznici je pohyb bez omezení odsouzení většinou pracují na pracovištích mimo věznici, dohled nad jejich činností provádí vychovatel nejméně jednou týdně ve volném čase jim ředitel může povolit volný pohyb mimo věznici k účasti na kulturních a sportovních akcích a bohoslužbách

6 2. věznice s dozorem osoby odsouzeny za trestný čin spáchaný z nedbalosti, již byly ve výkonu trestu odnětí svobody pro úmyslný trestný čin nebo osoby,kterým byl za úmyslný trestný čin uložen TOS nepřevyšující 2 roky a které dosud nebyly ve výkonu trestu pro úmyslný trestný čin organizovaný pohyb ve věznici pracují na nestřežených pracovištích- dohled nejméně jedenkrát za hodinu ředitel může povolit volný pohyb mimo věznici při plnění pracovních úkolů

7 3. věznice s ostrahou osoby odsouzené pro úmyslný trestný čin, u nichž nejsou splněny podmínky pro zařazení do jiného typu věznice ve věznici organizovaný pohyb pod dozorem zaměstnance VS pracoviště uvnitř věznice nebo střežená pracoviště mimo věznici dohled nad pracovní činností odsouzených nejméně jedenkrát za 45 minut

8 4. věznice se zvýšenou ostrahou doživotně souzení, nebezpeční recidivisté, osoby odsouzené za zvlášť závažný úmyslný trestný čin k trestu ve výměře nejméně osmi let a osoby odsouzené za úmyslný trestný čin, které v posledních pěti letech uprchly z vazby nebo z výkonu trestu organizovaný pohyb pod dohledem pracoviště uvnitř věznice nebo i v celách dohled nad pracovní činností nejméně jedenkrát za 30 minut

9 zařazení odsouzeného do určitého typu věznice určuje soud v rozsudku vedle čtyř základních typů věznice jsou zřízeny i zvláštní věznice pro mladistvé v rámci jednoho vězeňského zařízení lze zřídit i více oddělení různých typů- např. ve věznici s ostrahou může být i oddělení s dozorem ve vazebních věznicích lze zřídit oddělení pro výkon trestu odnětí svobody

10 Vazba vazba je opatření v trestním řízení, které slouží k zajištění osoby obviněného účelem vazby je zabránit obviněnému, aby se vyhýbal trestnímu řízení nebo trestu, aby mařil či ztěžoval provádění důkazů, aby dokonal trestný čin nebo páchal další trestnou činnost má pouze zajišťovací funkci trvá jen nezbytně dlouhou dobu orgány činné v trestním řízení jsou povinny o prodloužení vazby opakovaně rozhodovat v intervalu 3 měsíců

11 o vzetí do vazby rozhoduje soud rozhoduje se usnesením, proti kterému je přípustná stížnost, která nemá odkladný účinek požadavek soudního rozhodování o vazbě v trestním řízení vyplývá z listiny základních práv a svobod a z mezinárodních dohod o ochraně základních lidských práv a svobod, k nimž ČR přistoupila před listopadem 1989 o vazbě rozhodoval prokurátor

12 Druhy vazby útěková vazba existuje důvodná obava, že se obviněný bude skrývat koluzní vazba obava, že obviněný bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání předstižná vazba obava, že obviněný bude opakovat trestnou činnost, dokoná trestný čin, o který se pokusil nebo vykoná trestný čin, který připravoval nebo kterým hrozil

13 Vězeňská služba ČR ozbrojený bezpečnostní sbor, který má v ČR na starost 11 vazebních věznic a 24 běžných věznic zajišťuje výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje ochranu pořádku a bezpečnosti při výkonu soudnictví a správě soudů, při činnosti státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti správní úřad, účetní jednotka funguje od 1. ledna 1993 nahradila Sbor nápravné výchovy

14 Organizace a struktura VS ČR organizační jednotky- generální ředitelství vazební věznice věznice Institut vzdělávání VS řídí generální ředitel(toho jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti) v čele vazebních věznic, věznic a Institutu vzdělávání jsou ředitelé (jmenuje a odvolává generální ředitel)

15 VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY GENERÁLNÍ ŘEDITEL VAZEBNÍ VĚZNICE INSTITUT VZDĚLÁVÁ NÍ ŘEDITEL

16 Rozdělení vězeňské služby 1. vězeňská stráž 2. justiční stráž 3. správní služba 4. pověřené orgány Vězeňské služby

17 1.vězeňská stráž střeží, předvádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody střeží vazební věznice a věznice

18 2. justiční stráž zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství, Ministerstva spravedlnosti a v jiných místech jejich činnosti

19 3. správní služba rozhoduje ve správním řízení a zabezpečuje organizační, ekonomickou, vzdělávací, výchovnou, zdravotnickou a další odbornou činnost

20 4. pověřené orgány Vězeňské služby mají postavení plní úkoly policejního orgánu v řízení o trestných činech příslušníků vězeňské služby

21 ÚKOLY VĚZEŇSKÉ SLUŽBY PLNÍ: příslušníci, kteří jsou ve služebním poměru občanští zaměstnanci, kteří jsou zaměstnaní v pracovním poměru početní stavy VS určuje vláda příslušníci VS mohou být vládou na dobu nezbytně nutnou povoláni k plnění úkolů policie v případě vzniku mimořádné situace ve vazební věznici nebo věznici může VS požádat o zásah Policii ČR

22 www.wikipedia.org

23 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "VĚZEŇSTVÍ A VAZEBNICTVÍ Vypracovala: Kristýna Kučerová, 2. C."

Podobné prezentace


Reklamy Google