Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STUDIJNÍ POVINNOSTI STUDENTŮ FF UP 2016/2017. OBSAH 2 1UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY STUDENTY……………………………..3 2BAKALÁŘSKÉ STUDIUM………………………………………………………4 2.11. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STUDIJNÍ POVINNOSTI STUDENTŮ FF UP 2016/2017. OBSAH 2 1UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY STUDENTY……………………………..3 2BAKALÁŘSKÉ STUDIUM………………………………………………………4 2.11. ročník."— Transkript prezentace:

1 STUDIJNÍ POVINNOSTI STUDENTŮ FF UP 2016/2017

2 OBSAH 2 1UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY STUDENTY……………………………..3 2BAKALÁŘSKÉ STUDIUM………………………………………………………4 2.11. ročník bakalářského studia…………………………………………………4 2.22. ročník bakalářského studia………………………………………………..4 2.33. ročník bakalářského studia………………………………………………..5 2.3.1Ukončení bakalářského studia……………………………………………….5 2.3.2Prodloužení studia…………………………………………………………………5 2.44. ročník bakalářského studia………………………………………………..6 2.55. ročník bakalářského studia…………………………………………………6 3NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM………………………………….7 3.11. ročník navazujícího magisterského studia……………………......7 3.22. ročník navazujícího magisterského studia………………………….7 3.2.1Ukončení navazujícího magisterského studia………………………..8 3.2.2Prodloužení studia…………………………………………………………………8 3.33. ročník navazujícího magisterského studia………………………….9 3.44. ročník navazujícího magisterského studia………………………….9

3 1. UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY STUDENTY 1. Nesplnění níže uvedených studijních povinností ve stanoveném termínu je důvodem k ukončení studia podle § 56, odst. 1b, zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. 2. Zkoušky, zápočty a kolokvia složené po termínu 4. 9. 2017 nebudou pro akademický rok 2016/2017 započítány. (Databáze STAG bude pro veškeré vkládání výsledků za akademický rok 2016/2017 uzavřena dne 5. 9. 2017 v 15:00 hod.). 2015 v 15 hod.) 3 Olomouc 1. 9. 2016 PhDr. Klára Seitlová, Ph.D. Proděkanka pro studijní záležitosti FF UP

4 2.1 1. ROČNÍK BAKALÁŘSKÉHO STUDIA K tomu, aby student řádně ukončil 1. ročník studia a mohl v roce 2017/2018 postoupit do 2. ročníku, musí: i.V průběhu akademického roku 2016/2017 získat nejméně 40 kreditů z předmětů typu A, B a C. Doporučujeme však 60 kreditů (vzhledem k povinnosti získat za studium 180 kreditů). U některých oborů je postup do druhého ročníku podmíněn vykonáním souborné postupové zkoušky (SPZ). 2. BAKALÁŘSKÉ STUDIUM 2.2 2. ROČNÍK BAKALÁŘSKÉHO STUDIA K tomu, aby student řádně ukončil 2. ročník studia a mohl v roce 2017/2018 postoupit do 3. ročníku, musí: i.V průběhu akademického roku 2016/2017 získat nejméně 40 kreditů z předmětů typu A, B a C nebo takový počet kreditů, aby jejich součet s počtem kreditů získaných v předchozím akademickém roce dosahoval alespoň 80. ii.Získat kredity za všechny podruhé zapsané předměty. 4

5 5 2.3 3. ROČNÍK BAKALÁŘSKÉHO STUDIA Tímto ročníkem končí standardní doba studia. Studenti v tomto roce své studium ukončují anebo prodlužují studium do 4. ročníku. 2.3.1 UKONČENÍ BAKALÁŘSKÉHO STUDIA Aby studenti mohli konat Státní závěrečnou (bakalářskou) zkoušku (SZZk), případně obhajovat bakalářskou práci, musí si v rámci předzápisu zapsat v zimním či v letním semestru VŠECHNY předměty SZZk. V termínech stanovených harmonogramem si pak zkontrolovat splnění všech studijním plánem stanovených požadavků, tj. 180 kreditů u jednooborového i dvouoborového studia: i.Získat kredity za všechny povinné předměty (typu A). ii.Získat předepsaný kreditový limit za povinně volitelné předměty (typu B). iii.Získat kredity za všechny podruhé zapsané předměty. iv.Za předměty typu A, B a C musí získat celkem minimálně 180 kreditů. 2.3.2 PRODLOUŽENÍ STUDIA K tomu, aby student řádně ukončil 3. ročník studia a mohl prodloužit své studium o další rok musí: i.V průběhu akademického roku 2016/2017 získat nejméně 40 kreditů z předmětů typu A, B a C nebo takový počet kreditů, aby jejich součet s počtem kreditů získaných v předchozím akademickém roce dosahoval alespoň 80. ii.Získat kredity za všechny podruhé zapsané předměty.

6 6 2.4 4. ROČNÍK BAKALÁŘSKÉHO STUDIA Tímto ročníkem končí standardní doba studia + 1 rok. Studenti v tomto roce: a)ukončují studium (viz. 2.3.1) b)prodlužují studium do 5. ročníku, jedná se o zpoplatněné studium v nadstandardní době (viz 2.3.2) K tomu, aby student řádně ukončil 4. ročník studia a mohl prodloužit své studium o další rok, musí: i. Získat kredity za všechny podruhé zapsané předměty. 2.5 5. ROČNÍK BAKALÁŘSKÉHO STUDIA (NADSTANDARDNÍ DOBA STUDIA – PLATBA POPLATKŮ!) Studenti v tomto roce ukončují studium. Podmínky ukončení viz. 2.3.1. Student je povinen vykonat SZZk (včetně obhajoby) nejpozději dvou kalendářních roků od data splnění všech studijních povinností a nejdéle do konce 6. roku bakalářského studia.

7 3. NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM K tomu, aby student řádně ukončil 1. ročník studia a mohl v roce 2017/2018 postoupit do 2. ročníku, musí: i.V průběhu akademického roku 2016/2017 získat nejméně 40 kreditů z předmětů typu A, B a C. Doporučujeme však 60 kreditů (vzhledem k povinnosti získat za studium 120 kreditů). 3.1 1. ROČNÍK NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA 3.2 2. ROČNÍK NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA Tímto ročníkem končí standardní doba studia. Studenti v tomto roce své studium ukončují anebo prodlužují studium do 3. ročníku. 7

8 3.2.1 UKONČENÍ NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA 3.2.2 PRODLOUŽENÍ STUDIA Aby studenti mohli konat Státní závěrečnou zkoušku (SZZk), případně obhajovat diplomovou práci, musí si v rámci předzápisu zapsat v zimním či v letním semestru VŠECHNY předměty SZZk. V termínech stanovených harmonogramem si pak zkontrolovat splnění všech studijním plánem stanovených požadavků, tj. 120 kreditů u jednooborového i dvouoborového studia: i.Získat kredity za všechny povinné předměty (typu A). ii.Získat předepsaný kreditový limit za povinně volitelné předměty (typu B). iii.Získat kredity za všechny podruhé zapsané předměty. iv.Za předměty typu A, B a C musí získat celkem minimálně 120 kreditů. K tomu, aby student řádně ukončil 2. ročník studia a mohl prodloužit své studium o další rok, musí: i.V průběhu akademického roku 2016/2017 získat nejméně 40 kreditů z předmětů typu A, B a C nebo takový počet kreditů, aby jejich součet s počtem kreditů získaných v předchozím akademickém roce dosahoval alespoň 80. ii.Získat kredity za všechny podruhé zapsané předměty. 8

9 3.3 3. ROČNÍK NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA 3.4 4. ROČNÍK NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA (NADSTANDARDNÍ DOBA STUDIA – PLATBA POPLATKŮ!) Tímto ročníkem končí standardní doba studia + 1 rok. Studenti v tomto roce: a)ukončují studium (viz 3.2.1) b)prodlužují studium do 4. ročníku, jedná se o zpoplatněné studium v nadstandardní době (viz 3.2.2) K tomu, aby student řádně ukončil 3. ročník studia a mohl prodloužit své studium o další rok, musí: i.Získat kredity za všechny podruhé zapsané předměty. Studenti v tomto roce ukončují studium. Podmínky ukončení viz 3.2.1. Student je povinen vykonat SZZk (včetně obhajoby) nejpozději dvou kalendářních roků od data splnění všech studijních povinností a nejdéle do konce 5. roku navazujícího magisterského studia. 9


Stáhnout ppt "STUDIJNÍ POVINNOSTI STUDENTŮ FF UP 2016/2017. OBSAH 2 1UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY STUDENTY……………………………..3 2BAKALÁŘSKÉ STUDIUM………………………………………………………4 2.11. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google