Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Mgr. Jitka Hříbková Číslo DUMu:VkO9 - 4 Datum ověření ve výuce:8. 10. 2010 Téma: Vzdělávací soustava ČR Tématický okruh: Člověk a pracovní život.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Mgr. Jitka Hříbková Číslo DUMu:VkO9 - 4 Datum ověření ve výuce:8. 10. 2010 Téma: Vzdělávací soustava ČR Tématický okruh: Člověk a pracovní život."— Transkript prezentace:

1 Autor:Mgr. Jitka Hříbková Číslo DUMu:VkO9 - 4 Datum ověření ve výuce:8. 10. 2010 Téma: Vzdělávací soustava ČR Tématický okruh: Člověk a pracovní život Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: devátý Projekt: OP VK 1.4 709998205 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0440

2 ANOTACE Digitální výukový materiál VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVA ČR je součástí výkladové hodiny. Výukový materiál je určen pro žáky 9. ročníku. Práce je určena na interaktivní tabuli SMART Notebook.

3 Vzdělávací soustava ČR Zpracovala: Mgr. Jitka Hříbková, ZŠ Dyjákovice

4 FORMY VZDĚLÁVÁNÍ V ČR základní vzdělávání střední vzdělávání vyšší odborné vzdělávání vysoké vzdělávání

5 INSTITUCE ZABEZPEČUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ČR ŠKOLA 1.mateřská škola 2.základní škola 3.základní umělecká škola 4.střední škola 5.konzervatoř 6.jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 7.vyšší odborná škola 8.vysoká škola ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ 1.školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 2.školské poradenské zařízení 3.školské zařízení pro zájmové a další vzdělávání 4.školské účelové zařízení 5.výchovné a ubytovací zařízení 6.zařízení školního stravování 7.školské zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči

6 Předškolní zařízení Mateřské školy pro děti od 3 do 6 let, péče v MŠ navazuje na péči v rodině. Speciální mateřské školy pro děti smyslově, tělesně nebo mentálně postižené.

7 Školy Podle zřizovatele státní školy vojenské školy policejní školy požární školy obecní školy církevní školy soukromé školy Podle úrovně vzdělání základní školy (základní vzdělání) střední školy ( střední vzdělání) učiliště (praktické vzdělání) vyšší odborné školy (vyšší odborné vzdělání) vysoké školy (vysokoškolské vzdělání)

8 Základní školy Mají 2 stupně (1.–5. třída, 6.–9. třída). Povinná školní docházka začíná nabytím 6 let, před zahájením školního roku, ale pokud je dítě špatně rozvinuto psychicky nebo fyzicky, může být odložena (rozhoduje ředitel školy). Trvá 9 let a zřizuje je obec. Mezi základní školy patří také Základní umělecké školy (vzdělání v určitém oboru – hudby, dramatické oboru apod.) a Základní speciální školy (pro žáky, kteří potřebují pomalejší postup).

9 Učiliště Poskytují střední vzdělání. Jsou zvláštním typem střední školy. Připravují své učně na zaměstnání. Kategorie: učiliště – 2leté, záuční list odborné učiliště – 3leté, výuční list střední odborné učiliště – 4leté, maturitní vysvědčení

10 Střední školy poskytující úplné všeobecné středoškolské vzdělání – gymnázia poskytující úplné odborné středoškolské vzdělání – ekonomické, umělecké, zdravotnické, sociální, průmyslové školy Střední škola trvá 4 roky – maturitní zkouška – maturitní vysvědčení. Lze ji studovat denní nebo dálkovou formou. SŠ jsou povinny vést: pedagogickou dokumentaci, evidenci žáků, účetní evidenci, hospodářskou evidenci (majetek).

11 Vyšší odborné školy Poskytují vyšší vzdělání. Navazuje na studium na středních školách. Připravují na výkon odborných činností. Jsou zakončeny absolutoriem (teoretická zkouška + vypracování a obhajoba absolventské práce). Po ukončení se získává titul Dis (diplomovaný specialista), studuje se 2-3 roky. Dokladem je diplom.

12 Vysoké školy Je to nejvyšší článek výchovně vzdělávací soustavy (už nejsou vyšší školy). Jsou vrcholná centra vzdělanosti, poznání a tvůrčího myšlení. Jsou to právnické osoby (každá škola). Dělení VŠ: univerzitní a neuniverzitní veřejné (zřizuje stát) a soukromé (zřizují soukromé FO nebo PO) Univerzitní VŠ se liší členěním (člení se na fakulty) a stupněm dosaženého vzdělání. Poskytují bakalářské, magisterské a doktorské vzdělání. Neuniverzitní VŠ poskytují pouze bakalářské vzdělání (magisterské pouze na zažádání). Státní VŠ – vojenské a policejní VŠ

13 Tituly Ing. – inženýr, oblast ekonomie, technických věd, zemědělství a lesnictví Ing.arch. – oblast architektury MuDr. – doktor medicíny, oblast lékařství, zubní lékařství MVDr. – doktor veterinární medicíny, oblast vet. lékařství a hygieny Mgr. – ostatní obory, MgA.- umění Absolventi, kteří získali titul Mgr., můžou poté složit ještě státní rigorózní zkoušku a dostanou nový titul: JUDr. – doktor práv PhDr. – psychologie, pedagogika, společenské vědy RNDr. – doktor přírodní vědy ThDr. – doktor teologie PharmDr. – doktor farmacie ThLic. – licenciát teologie

14 Studijní programy na VŠ Bakalářský studijní program Je zaměřen jednak na přípravu k výkonu povolání, jednak ke studiu v magisterském SP. Standardní doba studia činí 2- 4 roky. Studium je zakončeno slože- ním státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je zpravidla ob- hajoba bakalářské práce. Po absolvování náleží absol- ventu titul bakalář Bc., BcA – bakalář umění. Magisterský studijní program Navazuje na bakalářský SP (1-3 roky) nebo je realizován sa- mostatně (4-6 let). Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplo- mové práce. V oboru lékařství a veteri- nárního lékařství a hygieny se studium zakončuje státní rigo- rózní zkouškou, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce

15 ZDROJE Janošková D.,Občanská výchova s blokem Rodinná výchova, 9. ročník, FRAUS, 2003 Hrachovcová, M. a kol., Občanská výchova pro 9. ročník, OLOMOUC, 2004


Stáhnout ppt "Autor:Mgr. Jitka Hříbková Číslo DUMu:VkO9 - 4 Datum ověření ve výuce:8. 10. 2010 Téma: Vzdělávací soustava ČR Tématický okruh: Člověk a pracovní život."

Podobné prezentace


Reklamy Google