Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.1082 NÁZEV MATERIÁLU: VY_32_INOVACE_1A_11_Temperament.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.1082 NÁZEV MATERIÁLU: VY_32_INOVACE_1A_11_Temperament."— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.1082 NÁZEV MATERIÁLU: VY_32_INOVACE_1A_11_Temperament TÉMA SADY: ZSV pro 1.a 2. ročník SŠ ROČNÍK: 1. ročník DATUM VZNIKU: Březen 2013 AUTOR: Mgr. Irena Hanzalová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Hanzalová

2 Anotace Materiál slouží k probrání a procvičení látky „Temperament“. Žáci se seznámí s nejvýznamnějšími typologiemi temperamentu a na závěr si vyzkouší test, který určí, jaký temperament z Hippokratovy typologie u nich převládá. Hodnocení z hodiny: Téma je pro žáky zajímavé neboť se sami mohou o sobě leccos dozvědět. Na test temperamentu je třeba udělat si více času, celý DŮM je na více vyučovacích hodin.

3 Temperament Souhrn vlastností osobnosti, které podmiňují citové reagování z hlediska: Dynamiky (rychlost a intenzita reakcí na různé podněty) Délky trvání psychických stavů Výraznosti vnějších projevů psychických stavů Rozdíly v temperamentech dětí lze rozpoznat už v prvních měsících jejich života Je vrozený, během života převážně stálý

4 Klasická typologie temperamentu osobnosti Starověké Řecko – lékaři Hippokrates a Galenos Užívá se nejdéle 4 temperamentové typy podle převažujících tekutin v těle – sangvinik, cholerik, melancholik, flegmatik Obrázky: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hippocrates_rubens.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Galen_detail.jpg

5 SANGVINIK sangvis – krev + optimista, dobrá nálada, výřečný, družný, otevřený, společenský, nenucený, přístupný - povrchní citové vzrušení bez dlouhodobých následků, lehkomyslný, mnohomluvný, snadno ovlivnitelný, nerozvážný, nestálý, rychlé střídání citů,

6 CHOLERIK cholé – žluč + silně emočně založený, výrazný projev emocí, citové reakce, které však rychle odezní, rychlé a energické jednání - impulzivní, zásadový, otevřený, aktivní - výbušný, vzdorovitý, nechce prohrát, velmi těžce sám sobě odpouští, urážlivý, agresivní

7 MELANCHOLIK melancholie – černá žluč + velmi silné prožívání, trvalé a hluboké city, laskavý, dobrotivá povaha, věrný, vážný, tichý - uzavřený, rezervovaný, přehnaně citlivý až náladový, vztahovačný, nejistý, sklon ke sklíčenosti, nespolečenský

8 FLEGMATIK flegma – hlen + rozvážný, vyrovnaný, trpělivý, samostatný, snášenlivý, vytrvalý, spolehlivý, pečlivý, klidný slabé prožívání – nesnadno se citově vzruší - málo výrazné prožívání citů, pohodlnost, pasivita, nerozhodný, lhostejný

9 Úkol: Jaké povolání vzhledem k uvedeným kladům a záporům by podle vás měl vykonávat a)Cholerik b)Melancholik c)Flegmatik d)Sangvinik ?

10 Typologie C.G.Junga 1875 - 1961 Švýcarský psycholog a psychoterapeut, zakladatel analytické psychologie Podle zaměřenosti na vnější svět a styk s lidmi nebo na svůj vnitřní svět - vlastní prožívání Obrázek: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jung_1910-cropped.jpg

11 1. Extrovert - zaměřený na vnější svět, společenský, přístupný, otevřený, aktivní, snadno přizpůsobivý, snadno navazuje kontakty, praktický 2. Introvert - zaměřený do svého nitra, intenzivní vnitřní život, plachý, nejistý, málo průbojný, nepřizpůsobivý, nepraktický, hluboké city, samotář

12 Úkol: Poznáte na narozeninové párty, kdo z pozvaných hostů patří spíše mezi extroverty, kdo mezi introverty? Zkuste popsat jejich chování.

13 Typologie Hanse J.Eysencka 1916 – 1997 Německo – britský psycholog Osobnost je podle něj kombinace 2 dimenzí: Stabilita – labilita (vyjadřuje odolnost vůči zátěži, míru neuroticismu) Introverze – extroverze (míra uzavřenosti či družnosti) test k vyzkoušení online: http://www.psychotestyzdarma.cz/ey senckuv-test-temperamentu/ Obrázek: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hans.Eysenck.jpg

14

15 Typologie Ernsta Kretschmera 1888 - 1964 Německý psychiatr Existuje vztah mezi stavbou těla (somatotyp) a typem osobnosti Obrázek: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kretschmer_Ernst.png

16 Pyknický typ Kulatá hlava, zavalitý, krátké tělo, zaoblený, větší objem přes břicho a hrudník, sklon k obezitě Cyklotymní temperament – střídání nálad, otevřený, společenský, realistický, náchylný k maniodepresivním pschózám

17 Atletický typ Silně vyvinutá kostra, výrazné svalstvo, široký hrudník, úzké boky, protáhlý obličej, Viskózní temperament - lhostejnost, netečnost, občas výbušnost, mentálně těžkopádní, bez silných citových vzruchů a citových zaujetí (flegmatici)

18 Astenický typ Štíhlá hubená postava, úzká ramena, dlouhé údy, ostrý profil Schizoidní temperament - na jedné straně extrémně přecitlivělý, na 2. straně uzavřený, nepřístupný, svůj vlastní vnitřní svět, sklon ke schizofrenii

19 Úkol: Utvořte ve třídě tři skupinky podle toho, ke kterému somatotypu podle Kretschmera patříte. Diskutujte o tom, zda souhlasíte s jeho temperamentových vymezením.

20 Test temperamentu Zodpovězte pravdivě následujících 80 otázek. Otázky jsou rozděleny do 4 skupin. Za každou kladnou odpověď si započítejte 1 bod. Sečtěte body v každé skupině zvlášť a pak ještě všechny dohromady. T (temperament) T1 / 2 / 3 / 4 (počet bodů ve skupině 1/2/3/4) C = celkový počet bodů ze všech 4 skupin T = T1 x 100 / C + T2 x 100 / C + T3 x 100 / C + T4 x 100 / C Výpočet T1 x 100 / C udává z kolika procent je člověk daný temperamentový typ, přičemž T1 = cholerikT2 = sangvinik T3 = flegamatikT4 = melancholik

21 T1 1.Jste uspěchaný? 2.Jste vznětlivý? 3.Jste netrpělivý? 4.Jste přímočarý ve vztahu k ostatním? 5.Jste rozhodný a iniciativní? 6.Jste neústupný? 7.Jste pohotový v hádce? 8.Pracujete nárazově a nesystematicky? 9.Máte sklon riskovat? 10.Jste urážlivý? 11. Mluvíte rychle, zaníceně a s častými změnami intonace? 12. Jste nevyrovnaný a máte sklon k prchlivosti? 13. Jste agresivní rváč? 14. Nesnášíte nedostatky? 15. Máte výraznou mimiku? 16. Jste schopen jednat a rozhodovat se rychle? 17. Neustále tíhnete k novému? 18. Máte prudké a trhavé pohyby? 19. Jste houževnatý při dosahování vytyčeného cíle? 20. Máte sklon ke změnám nálady?

22 T2 1.Jste veselý a optimistický? 2.Jste energický a podnikavý? 3.Často nedovedete započatou věc až do konce? 4.Máte sklon podceňovat sami sebe? 5.Jste schopni rychle si osvojit nové 6.Jste nestálý v zájmech a náklonnostech? 7.Lehce prožíváte neúspěch a nepříjemnost? 8.Snadno se přizpůsobujete různým podmínkám? 9.Se zápalem se pouštíte do čehokoli nového? 10.Rychle zchladnete, když vás něco přestane zajímat? 11. Rychle se zapojujete do nové práce a umíte se snadno orientovat z jedné na druhou? 12. Těžce snášíte jednotvárnou, všední, velkou trpělivost vyžadující práci? 13. Jste společenský a laskavý, necítíte se před lidmi, které vidíte poprvé, stísněně 14. Jste odolný a práceschopný? 15. Mluvíte hlasitě, rychle, zřetelně, používáte při tom výrazná gesta a mimiku? 16. Dokážete se ovládat i v neočekávané složité situaci? 17. Máte vždy dobrou náladu? 18. Rychle usínáte a snadno se probouzíte? 19. Jste často nesoustředěný, rozhodujete se ukvapeně? 20. Máte sklon klouzat po povrchu, vytrhovat se od práce?

23 T3 1.Jste klidný a chladnokrevný? 2.Jste důsledný a rozvážný? 3.Jste opatrný a obezřelý? 4.Umíte čekat? 5.Jste spíše mlčenlivý? 6.Máte klidnou, rovnoměrnou řeč s přestávkami, bez prudce vyjádřených emocí, bez gestikulace a mimiky? 7.Jste zdrženlivý a trpělivý? 8.Co jednou začnete, to dokončíte? 9.Neplýtváte silami? 10.Přísně dodržujete životní a pracovní rozvrh, který jste si vypracovali? 11. Snadno potlačujete náhlá vzplanutí? 12. Jste málo přístupný chvále a pokárání? 13. Jste dobrosrdeční a jízlivost na svou adresu přijímáte shovívavě? 14. Jste stálí ve svých vztazích? 15. Pomalu se zapojujete do práce a přeorientováváte se na jinou činnost? 16. Chováte se ke všem stejně? 17. Máte rádi ve všem přesnost a pořádek 18. Těžko se přizpůsobujete nové situaci? 19. Je vám vlastní sebekázeň a sebeovládání? 20. Jste stálí ve svých zájmech?

24 T4 1.Jste plachý a ostýchavý? 2.V nové situaci ztrácíte hlavu? 3.Dělá vám potíže navázat kontakt s neznámými lidmi? 4.Nevěříte ve své síly? 5.Snadno snášíte samotu? 6.Při neúspěších cítíte skleslost a rozpaky? 7.Máte sklon uzavírat se sám do sebe? 8.Rychle se unavíte? 9.Mluvíte slabou, tichou řečí, která někdy přechází do šepotu? 10.Mimoděk se přizpůsobujete charakteru toho, s kým mluvíte 11. Jste vnímavý až k slzám? 12. Jste neobyčejně přístupný chvále a pokárání? 13. Máte vysoké nároky na sebe a lidi kolem vás? 14. Jste náchylný k podezřívavosti a k přehnaným obavám? 15. Jste chorobně citlivý a snadno zranitelný? 16. Jste nadmíru urážlivý? 17. Jste uzavřený a nespolečenský, s nikým se nedělíte o své myšlenky? 18. Jste málo aktivní a nesmělý? 19. Jste bez reptání pokorný? 20. Snažíte se vyvolat soucit a pomoc ostatních?

25 ČÁP, Jan; MAREŠ, Jiří. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001, ISBN 80-7178-463-X. DVOŘÁK, Jan a kol. Odmaturuj ze společenských věd. Brno: Didaktis, 2008, ISBN 978-80-7358-122-0. DOLEŽALOVÁ, Ladislava; VLKOVÁ, Marie. Občanský a společenskovědní základ. Psychologie: cvičebnice: řešení. Kralice na Hané: Computer Media, 2012, ISBN 978-80-7402-089-6. Obrázek Eysenckův test: ROOKUZZ. Obecná psychologie [online]. [cit. 25.6.2013]. Dostupný na WWW: http://marian- klapka.webnode.cz/kvinta/obecna-psychologie/ Obrázky Kretschmerovy typologie: DOLEŽALOVÁ, Ladislava; VLKOVÁ, Marie. Občanský a společenskovědní základ. Psychologie: cvičebnice: řešení. Kralice na Hané: Computer Media, 2012, ISBN 978-80-7402-089-6. Test temperamentu: LENKA. Test temperament [online]. [cit. 15.3.2013]. Dostupný na WWW: http://www.ulozto.cz/x5yTC9W/test- temperament-xls Zdroje


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.1082 NÁZEV MATERIÁLU: VY_32_INOVACE_1A_11_Temperament."

Podobné prezentace


Reklamy Google