Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sanace fasád Omítky a malty Jiří Vrbík Autorizovaný stavitel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sanace fasád Omítky a malty Jiří Vrbík Autorizovaný stavitel."— Transkript prezentace:

1 Sanace fasád Omítky a malty Jiří Vrbík Autorizovaný stavitel

2 Omítky a malty 28.9.2016Jiří Vrbík Autorizovaný stavitel V minulosti byly omítkové malty, stejně jako dnes, podstatnou součástí úpravy fasád. Jako vrchní vrstva konstrukce mají, vedle estetického aspektu, především odolávat povětrnostním vlivům působícím na stavbu a chránit nosnou konstrukci před poškozením.

3 Omítky a malty Každá omítka historické stavby či dokonce památkově chráněného objektu má svou vypovídací hodnotu. Skrývá v sobě informace o historii objektu a době jeho vzniku. Nese i svérázný rukopis svého tvůrce a dotváří celkový vzhled. 28.9.2016Jiří Vrbík Autorizovaný stavitel

4 Omítky a malty Jaká omítka má být použita při opravách historických nebo dokonce památkově chráněných staveb? Dnes již asi nebudeme, jako naši předchůdci, přimíchávat do malty víno, vejce či kravské chlupy. Přesto musíme v maximální možné míře zachovat původní materiálovou skladbu, nebo se k ní alespoň co nejvíce přiblížit. 28.9.2016Jiří Vrbík Autorizovaný stavitel

5 Omítky a malty Průmyslová revoluce přinesla i do stavebnictví nové materiály a výrobní postupy. Objev slínkového cementu Disperze a dalších zušlechťující přísady Aplikace nových technologií a materiálů Přechod na průmyslové zpracování stavebních hmot Postupný zánik historických receptur a technologií zpracování 28.9.2016Jiří Vrbík Autorizovaný stavitel

6 Omítky a malty Použití novodobých materiálů není bez rizika. V nedávné minulosti lze nalézt nemálo příkladů toho, že "Cesta do pekla bývá dlážděná dobrými úmysly„!!! 28.9.2016Jiří Vrbík Autorizovaný stavitel

7 Omítky a malty 28.9.2016Jiří Vrbík Autorizovaný stavitel

8 Použití nevhodné malty může vést i ke škodám mnohem většího rozsahu, než byly původně sanovány. 28.9.2016Jiří Vrbík Autorizovaný stavitel

9 Omítky a malty Použití novodobých materiálů není bez rizika. 28.9.2016Jiří Vrbík Autorizovaný stavitel

10 Je nutné při opravách hledat a volit taková řešení, která nebudou původní omítky poškozovat. 28.9.2016Jiří Vrbík Autorizovaný stavitel Omítky a malty

11 Použití novodobých materiálů není bez rizika. 28.9.2016Jiří Vrbík Autorizovaný stavitel

12 Omítky a malty Aplikace tvrdých cementových omítek na neizolovaném zdivu může mít fatální následky 28.9.2016Jiří Vrbík Autorizovaný stavitel

13 Omítky a malty Nejdůležitější anorganická pojiva malt  jíl  sádra  vápenný hydrát (vzdušné vápno)  hydraulické vápno  latentně hydraulická pojiva  cement 28.9.2016Jiří Vrbík Autorizovaný stavitel

14 Poznámka: Spárování čistě vápennou maltou není účelné, jelikož díky smrštění není vyplněn celý objem spáry, zakrátko se objeví trhliny mezi maltou a zdicím materiálem, kudy pak vstupuje do zdiva voda.

15 Omítky a malty Rychlost karbonatace hydroxidu vápenatého (hydrát na vápence) 28.9.2016Jiří Vrbík Autorizovaný stavitel Tloušťka vrstvy v mm 13 19 26 34 400 Čas v letech 1 2 4 9 950

16 Omítky a malty 28.9.2016Jiří Vrbík Autorizovaný stavitel Vápno Společný název, který sjednocuje různé formy oxidu vápenatého a hořečnatého, resp hydroxidů vápenatého či hořečnatého. Stavební vápno Pojivo, které obsahuje jako hlavní složky oxid a hydroxid vápenatý (CaO, Ca(OH) 2 ), s nízkým podílem hořečnatého (MgO, Mg(OH) 2 ), křemičitého (SiO 2 ), hlinitého (Al 2 O 3 ) a železitého (Fe 2 O 3 ). Vzdušné vápno Vápno, které sestává převážně z oxidu nebo hydroxidu vápenatého a tuhne reakcí s atmosférickým oxidem uhličitým. Toto vápno nevykazuje žádnou hydraulickou reakci a pod vodou netuhne. Nehašená vápna Vápno, které sestává převážně z oxidu vápenatého nebo hořečnatého, vzniklé pálením vápence či dolomitu, nebo jejich směsi. Reagují na vodu hašením, exotermickou reakcí. Dělí se dle granulometrie na kusová až jemně mletá.

17 Omítky a malty 28.9.2016Jiří Vrbík Autorizovaný stavitel Hydraulická vápna a přírodně hydraulická vápna Vápna, sestávající převážně z křemičitanu vápenatého, hlinitanu vápenatého a hydroxidu vápenatého, vyráběná pálením jílovitých vápenců a následným hašením a mletím, případně smícháním s vhodnými příměsemi a hydroxidem vápenatým. Tato vápna tuhnou a tvrdnou i pod vodou. Obsahují minimálně 3% volného vápna. Hydraulická vápna (HL), pálená (pod 1250°C) z jílovitých vápenců, hašená na prášek, mletá i nemletá, se nazývají „Přirozeně hydraulickými vápny“ (NHL). Vápna, která mají přísadu do 20 % vhodných puzzolánových či hydraulických látek se označují „NHL-P“. Do vápen tříd HL a NHL nesmějí být přidány žádné organické příměsi a přísady.

18 Omítky a malty 28.9.2016Jiří Vrbík Autorizovaný stavitel Latentně hydraulická pojiva nejsou samostatná pojiva, ale jen příměsi, které způsobují tuhnutí vlastního pojiva. Příklady:  Puzzolánové hlinky (Vulkanické hlinky, hlinka z ostrova Santorin, „Molererde“ atd.)  Tras (mletý tuf z pohoří Eifel nebo suevitický tras z Bavorska)  Amorfní oxid křemičitý (SiO 2 syntetický)  Antuka z nízko vypálených cihel  Metakaolinit

19 Omítky a malty 28.9.2016Jiří Vrbík Autorizovaný stavitel Vlastnosti malt

20 Omítky a malty Malty Remmers Vápenné Vápenné s obsahem pucolánů Románský cement Opravné Sanační Protiplísňové Tepelně izolační 28.9.2016Jiří Vrbík Autorizovaný stavitel

21 Omítky a malty Malty vápenné Historic Kalkspatzenmörtel Kalkmörtel Kalkfein Kalkspachtel 28.9.2016Jiří Vrbík Autorizovaný stavitel

22 Omítky a malty Malty vápenné s obsahem pucolánů Reinkalkmörtel M Reinkalkmörtel H Reinkalkstuck Reinkalkbindemittel Kalkspritz 28.9.2016Jiří Vrbík Autorizovaný stavitel

23 Omítky a malty Vápenné Historic Kalkspatzenmörtel Kalkmörtel Kalkfein Kalkspachtel 28.9.2016Jiří Vrbík Autorizovaný stavitel

24 Omítky a malty Románský cement Versetzmörtel RZ Feinspachtel RZ Vergussmörtel RZ Stuckmörtel GF RZ Historic Verfüllmörtel Fugen und Erganzungsmörtel RZ 28.9.2016Jiří Vrbík Autorizovaný stavitel

25 Omítky a malty Opravné Licí a výplňové Pro opravy přírodního kamene (Restaurátorské) Spárovací Tažné Speciální 28.9.2016Jiří Vrbík Autorizovaný stavitel

26 Omítky a malty Sanační omítky Standardní systém Top systém Rychlý systém Podkladní a kompresní (Odsolovací) omítky Protiplísňový systém Tepelně izolační 28.9.2016Jiří Vrbík Autorizovaný stavitel

27 Sanační omítky Standardní systém Sanierspritz Saniertop Sanierfein 28.9.2016Jiří Vrbík Autorizovaný stavitel Protiplísňový systém Vorspritzmörtel Schimmel-Sanierputz Schimmel-Sanierspachtel Schimmel-Sanierspachtel fein Schimmel-Protect

28 Sanační omítky Top systém Vorspritzmörtel Sanierputz Universal HS Sanierputz Altweis Feinputz 28.9.2016Jiří Vrbík Autorizovaný stavitel Rychlý systém Vorspritzmörtel Schnell Sanierputz Schnell WD Feinputz Feinspachtel Kompresní omítky(nehydrofobní) Grundputz – vyrovnávací Salzspeicherputz– vyrovnávací soli uskladňující Kompressenputz– vyrovnávací soli uskladňující

29 Děkuji Vám za pozornost. 29


Stáhnout ppt "Sanace fasád Omítky a malty Jiří Vrbík Autorizovaný stavitel."

Podobné prezentace


Reklamy Google