Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odborná ošetřovatelská praxe 4 2015/2016 Mgr. Alena Pelcová Ústav zdravotnických studií Technická univerzita v Liberci

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odborná ošetřovatelská praxe 4 2015/2016 Mgr. Alena Pelcová Ústav zdravotnických studií Technická univerzita v Liberci"— Transkript prezentace:

1 Odborná ošetřovatelská praxe 4 2015/2016 Mgr. Alena Pelcová Ústav zdravotnických studií Technická univerzita v Liberci alena.pelcova@tul.cz

2 Podmínky k vykonávání OPX4 Absolvování školení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, o požární ochraně (BOZP, PO), povinné mlčenlivosti → platí Využívání šatny určené studentům TUL v odborných zdravotnických zařízeních Student je povinen odkládat osobní věci v šatně studentů, včetně mobilního telefonu! Čistá uniforma a pevná pracovní obuv s páskem přes patu

3 Zajištění si pomůcek k výkonu praxe – Deník odborné praxe, jmenovku, blok, propisovací tužku Začátek pracovní doby je fixní ranní směna od 6:30 do 13:00 hodin odpolední směna od 13:00 do 19:30 hodin Student je povinen být na pracovišti minimálně 5 minut před zahájením pracovní doby a ohlásit se pověřené osobě Student má nárok na 30 minutovou přestávku po 4 hodinách nepřetržité práce s ohledem na provoz oddělení.

4 Povinnosti studenta za OPX4 Student v první den odborné ošetřovatelské praxe se na každém pracovišti školí v BOZP, PO vedoucím pracovníkem oddělení (klinického pracoviště) se záznamem Deníku odborné praxe s razítkem oddělení a podpisem a jmenovkou školitele Studentovi potvrzuje denně pověřená osoba přítomnost na pracovišti do Deníku odborné praxe (student musí mít denně zaznamenanou docházku) Student je povinen dodržovat harmonogram praxe, změna služby je možná pouze ve výjimečných a ojedinělých případech po předchozí domluvě s ročníkovým asistentem (ne s vedoucí sestrou, ani mentorem) a na základě žádosti

5 Pracovní doba je maximálně 40 hodin týdně Dvanáctihodinové a noční směny nejsou povoleny Student je povinen při každém odchodu z oddělení informovat pověřenou osobu Student je povinen dodržovat Vyhlášku č. 306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče (zdržení se nošení šperků, náramků, náramkových hodinek a umělých nehtů)

6 Student je povinen ostatní studijní povinnosti plánovat mimo pracovní dobu praktické výuky Student je povinen přesně vést Deník odborné ošetřovatelské praxe, seznam výkonů a ošetřovatelských procesů s podpisem osoby, která výkon dozorovala Student musí mít zaznamenáno hodnocení z každého pracoviště, kde absolvuje odbornou ošetřovatelskou praxi v Deníku odborné ošetřovatelské praxe

7 Praní uniforem Prádelna KNL, a.s. 1x týdně (3 žádanky) Student si pečuje o ochranné pomůcky a jejich individuální označení – fixem určeným pro textil, VELKÝMI tiskacími písmeny ÚZS TUL, jménem a příjmením studenta v límcové části u halen a v pase kalhot, KAPSY – PŘEDMĚTY JBC – prádelna informace u staničních/vrchních sester

8 Úraz, poranění na pracovišti Ošetření úrazu na oddělení Provedení záznamu na oddělení „Sešit úrazů“ Informování ročníkového asistenta ústavu a přinést kopii záznamu s oddělení Vyplnění formuláře ÚZS TUL „Hlášení úrazu“ Postupovat dle instrukcí ústavu

9 ↓ Obecné informace pro akademický rok 2015/2016 Odborná ošetřovatelská praxe pod studijními materiály Odborná ošetřovatelská praxe http://www.uzs.tul.cz/skripta/list_pre.cgi?predmet=13

10 Závazné postupy při plnění odborné praxe Konzultace k předmětu probíhají na základě e-mail domluvy s Mgr. Alenou Pelcovou V případě neplánované nepřítomnosti na praxi je student povinen: nepřítomnost nahlásit nejpozději do 6:30, telefonicky na odd. a emailem ročníkovému asistentovi do 10 pracovních dnů podat žádost o plnění praxe v náhradním termínu

11 Náležitosti žádosti Použití formuláře ÚZS „Žádost“ Jasně vypsat - data absence a náhrady, oddělení Potvrzení náhrady vrchní/staniční sestrou oddělení (podpis, razítko) Zdůvodnění své absence, doložení své absence Vyjádření, podpis ročníkového asistenta → podání ke sl. Jánošíkové ! Dostatečný časový odstup z důvodu vyřízení administrativy! ! Vyjádření, písemná odpověď ředitele ústavu!

12 V případě plánované nepřítomnosti na praxi je student povinen: - podat žádost minimálně 10 pracovních dní před plánovanou nepřítomností, - podmínky žádosti stejné jako v případě neplánované nepřítomnosti. ! V případě nedodržení postupu budou vzniklé absence považovány za neomluvené! ! Náhrada je možná v termínech bez výuky, nesmí probíhat v době rektorského volna, ředitelského volna, státního svátku a o víkendu!

13 Úklid šatny KNL, a.s. Dle harmonogramu Úklidové prostředky a pomůcky naleznete v zadním traktu šatny Odpad třídíme: modrý pytel - komunální odpad, žlutý pytel – plasty (PET lahve prosím sešlapávejte) Pytle s odpadem je nutné zavázat, popsat (ÚZS TUL) a odnést do klece ke vchodu do budovy Chybějící úklidové prostředky,…. neprodleně nahlaste - alena.pelcova@tul.cz

14 Pokyny Ústřední vojenská nemocnice 1. den praxe – v 7:00 do budovy F1 (ředitelství), přízemí vpravo, místnost 51 – podepsání BOZP a vyzvednutí identifikačního štítku Sebou – studentský průkaz a oblečení pro výkon praxe

15 Pokyny Ústav pro péči o matku a dítě 1. den praxe – v 7:15 – 7:30 do 3. patra kanceláře vrchní sestry Bílové k podepsání BOZP Sebou – studentský průkaz a oblečení pro výkon praxe

16 Požadavky připuštění ke klasifikovanému zápočtu OPX4 100% docházka 2x vypracovaná a opravená ošetřovatelská dokumentace na vybraném interním a chirurgickém pracovišti Provedena kontrola deníku a dokumentace ročníkovým asistentem

17 Požadavky ke splnění klasifikovaného zápočtu OPX4 Ve zkouškovém období Přihlášení na STAG na konkrétní termín Zápočet probíhá na vybraném interním nebo chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče o vybrané pacienty Vypracování a obhajoba ošetřovatelského shrnutí a plánu péče o vybraného pacienta

18 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Odborná ošetřovatelská praxe 4 2015/2016 Mgr. Alena Pelcová Ústav zdravotnických studií Technická univerzita v Liberci"

Podobné prezentace


Reklamy Google