Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní politika BOZP a příprava Národního akčního programu BOZP pro období 2013 - 2014 6. konference Společně bezpečně v EU – Partnerství v prevenci rizik.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní politika BOZP a příprava Národního akčního programu BOZP pro období 2013 - 2014 6. konference Společně bezpečně v EU – Partnerství v prevenci rizik."— Transkript prezentace:

1 Národní politika BOZP a příprava Národního akčního programu BOZP pro období 2013 - 2014 6. konference Společně bezpečně v EU – Partnerství v prevenci rizik 22. října 2012 Poslanecká sněmovna PČR Libuše Bělohlávková předsedkyně pracovní skupiny pro národní dokumenty BOZP a pro úrazové pojištění Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci http://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/systems/rada_bozp.php

2 Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Stálý poradní orgán vlády ČR v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci Zřízena vládou České republiky usnesením vlády č.858 ze dne 3. září 2003. Řídí se Statutem a Jednacím řádem, zasedá minimálně 4 x do roka.

3 . Připravuje a schvaluje návrhy a doporučení k provádění a pravidelnému hodnocení plnění Národní politiky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Projednává a doporučuje vládě základní koncepční směry postupu vlády při prosazování větší míry koordinace činnosti a spolupráce všech orgánů veřejné správy a dalších institucí v oblasti BOZP. Projednává a doporučuje změny a doplňky návrhů materiálů připravených k projednání v příslušných orgánech Evropské unie a ostatních mezinárodních institucích, týkající se oblasti BOZP. Hlavní oblasti činnosti Rady vlády

4 Rada vlády v rámci své činnosti projednává a doporučuje změny resortních koncepcí v oblasti BOZP, projednává a doporučuje priority ve výzkumu, identifikuje aktuální problémy v oblasti BOZP, projednává a doporučuje vhodná opatření v zaměření plánů prevence rizik a sleduje jejich plnění, hodnotí účinnost přijímaných preventivních opatření v oblasti prevence rizik při práci a doporučuje jejich změny a doplňky.

5 Složení Rady vlády 28 členů předseda – ministr práce a sociálních věcí 9 náměstků ministrů resortů generální inspektor Státního úřadu inspekce práce předseda Českého báňského úřadu předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost předseda Českého statistického úřadu 5 zástupců zaměstnanců 5 zástupců zaměstnavatelů 4 nezávislí odborníci v oblasti BOZP

6 Pracovní orgány Rady vlády Stálé výbory pro technickou bezpečnost pro legislativu pro vzdělávání a výzkum pro sociální a zdravotní problematiku Pracovní skupiny pro národní dokumenty BOZP a úrazové pojištění pro aktualizaci seznamu nemocí z povolání

7 Národní politika BOZP - návrh byl připraven Radou vlády pro BOZP se zřetelem na Strategii EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro období 2007 - 2012 - přijata usnesením vlády č. 197 z 23. července 2008 - Priority a cíle NP BOZP jsou rozpracovány do konkrétních úkolů -

8 Strategické cíle a nástroje národní politiky BOZP 1. Strategické cíle Národní politiky BOZP zabránit vysokým celospolečenským a hospodářským ztrátám způsobeným pracovními úrazy a nemocemi z povolání naplnit právo zaměstnanců na uspokojivé pracovní podmínky a kulturu práce a přispět ke zvýšení pracovní schopnosti každého pracovníka a předcházení předčasnému odchodu z trhu práce posílit konkurenceschopnost, produktivitu a zvýšení ekonomické výkonnosti zlepšováním podmínek práce a motivací zaměstnavatelů a zaměstnanců k podpoře hospodářského růstu a zaměstnanosti

9 2. Nástroje k uplatňování a prosazování Národní politiky BOZP - právní rámec - e konomické nástroje podpory BOZP - institucionální nástroje k prosazování a vynucování dodržování pravidel - informační a osvětové nástroje

10 ZÁKLADNÍ PRIORITY A CÍLE NÁRODNÍ POLITIKY BOZP 1.Prevence pracovních rizik 1.1 Vyhledávání, hodnocení a řízení pracovních rizik 1.2 Pracovně lékařské služby 1.3 Multidisciplinární služby v prevenci rizik 2. Ochrana specifických skupin osob 2.1 Rizikové práce 2.2 Děti, žáci, studenti a mladiství zaměstnanci 2.3 Zaměstnanci vyšších věkových kategorií 2.4 Osoby se zdravotním postižením 2.5 Agenturní zaměstnanci a zahraniční pracovníci

11 3. Zmírnění případně odstranění důsledků poškození zdraví z práce Cíl: Zajistit cestou ucelené rehabilitace včasné začlenění osob po pracovním úrazu a nemoci z povolání zpět do pracovního a společenského života. Věnovat zvýšenou pozornost rehabilitaci osob po pracovním úrazu a nemoci z povolání zabezpečit těmto osobám včas potřebné poradenství s motivačním efektem ke zpětnému začlenění do pracovního procesu, ke zmírnění důsledků zdravotního poškození způsobeného pracovním úrazem a nemocí z povolání využívat prostředků cílené sociální a ekonomické podpory postiženým osobám a jejich rodinám, využít systému úrazového pojištění zaměstnanců k celkovému zkvalitnění poúrazové rehabilitace a průběžnému zajišťování potřebných finančních zdrojů pro tuto oblast.

12 4. Výchova a vzdělávání pro oblast BOZP 4.1 Výchova a vzdělávání dětí, žáků a studentů 4.2 Vzdělávání v oblasti BOZP - zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných 4.3 Vzdělávání specialistů BOZP 5. Výzkum a vývoj 6. Informace a poradenství 7. Osvěta a propagace 8. Činnost kontrolních orgánů státní správy 9. Spolupráce orgánů, institucí, sociálních partnerů a odborné veřejnosti 10. Zahraniční a mezinárodní spolupráce

13 Národní akční program BOZP pro období 2011 - 2013


Stáhnout ppt "Národní politika BOZP a příprava Národního akčního programu BOZP pro období 2013 - 2014 6. konference Společně bezpečně v EU – Partnerství v prevenci rizik."

Podobné prezentace


Reklamy Google