Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

11/2005Zpracováno pro workshop GAČR Ostrava 2005  Obecná část…  Aplikační část (GRAC v. 1.0 )…  Grafická část…  Diskuse… Výzkum proměn bydlení v České.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "11/2005Zpracováno pro workshop GAČR Ostrava 2005  Obecná část…  Aplikační část (GRAC v. 1.0 )…  Grafická část…  Diskuse… Výzkum proměn bydlení v České."— Transkript prezentace:

1 11/2005Zpracováno pro workshop GAČR Ostrava 2005  Obecná část…  Aplikační část (GRAC v. 1.0 )…  Grafická část…  Diskuse… Výzkum proměn bydlení v České republice Rekapitulace finálních a rozpracovaných úkolů Fakulta stavební ČVUT v Praze Grant GAČR Ostrava 2005: Dílčí část: Ekonomické aspekty proměn bydlení

2 11/2005Zpracováno pro workshop GAČR Ostrava 2005 Obecná část Ekonomické aspekty proměn bydlení Výzkum proměn bydlení v České republice 1. Makroekonomické souvislosti bydlení 1. a ) Analýza souvislostí hospodářských cyklů s vývojem cen nemovitosti Významným nástrojem analýzy hospodářských cyklů je koncept potenciálního produktu a produkční mezery. Produkční mezera identifikuje cyklickou pozici ekonomiky a vyjadřuje vztah mezi HDP a potenciálním produktem. Graf 1: Produkční mezera (ČR): Produkční mezera reflektuje dočasné problémy nerovnováhy, které mají příčinu v přizpůsobení procesu výroby na technologické změny a na neočekávaný vývoj na nabídkové straně ekonomiky.

3 11/2005Zpracováno pro workshop GAČR Ostrava 2005 Obecná část Ekonomické aspekty proměn bydlení Výzkum proměn bydlení v České republice Analýza MMF propadů cen aktiv v poválečné době přináší tyto hlavní poznatky:  Propad cen na trhu s nemovitostmi se v průměru vyskytl jednou za 20 let, trval asi 4 roky, ceny poklesly zhruba o 30 %. Propad nastal u 40 % nemovitostí. Propad probíhal napříč zeměmi EU.  Jak propad cen aktiv, tak propad cen bydlení byl spojen se ztrátami na výstupech HDP. Došlo k poklesu tempa růstu HDP ve všech hlavních součástech soukromé finální domácí poptávky: spotřeby domácností, strojních a stavebních složek investic.  Propad cen bydlení byl pevně spjat se snížením tempa růstu soukromých úvěrů a peněžních prostředků.  Velikost poklesu cen aktiv v průběhu propadu závisí na velikosti vzestupu cen před propadem. Podobně rozsah zpomalení růstu investic během propadu závisel na předchozím tempu růstu investic. Propad cen bydlení souvisí se zpřísněnou monetární politikou. Významné indikátory, které lze zobecnit z výše uvedené analýzy a použít pro predikci budoucího vývoje cen na trhu aktiv v ČR: - Pro období (cca 1993 – 2004) české tržní ekonomiky stanovíme hospodářské cykly. Budeme zkoumat, zda a) výdajové komponenty HDP mají souběžný vývoj s HDP, a jakou mají míru výkyvů vůči HDP, b) cyklické komponenty zaměstnanosti a nezaměstnanosti mají tendenci se zpožďovat za vývojem výkonu ekonomiky, c) se potvrdí signifikantní role průmyslové produkce při utváření cyklického vývoje reálného HDP, d) hloubka a trvání cyklu jsou determinovány především vývojem domácí poptávky. - Budeme zkoumat kauzalitu mezi makroekonomickými ukazateli ekonomiky ČR a pohybem cen na trhu s nemovitostmi a s pohybem cen akcií. Propad cen na trhu s nemovitostmi je v úzké korelaci s těmito ukazateli. - Budeme zkoumat vývoj cen nemovitostí a pokud růst cen vybočuje od průměru předchozích období, dá se reálně očekávat pokles cen. - Existuje přímá souvislost monetární politiky a ceny na trhu nemovitostí? Dochází se zvýšením úrokové sazby k poklesu cen nemovitostí? - Lze prokázat zvýšenou citlivost na konjunkturní výkyvy u průmyslu a stavebnictví? Je citlivost sektoru služeb nevýrazná?

4 11/2005Zpracováno pro workshop GAČR Ostrava 2005 Obecná část Ekonomické aspekty proměn bydlení Výzkum proměn bydlení v České republice Obr. 1: Faktory ovlivňující cyklické chování trhu nemovitostí.

5 11/2005Zpracováno pro workshop GAČR Ostrava 2005 Obecná část Ekonomické aspekty proměn bydlení Výzkum proměn bydlení v České republice 1. b) Hodnocení počtu dokončených bytů ve vztahu k vybraným ukazatelům Graf 2: Výzkum citlivosti počtu dokončených bytů v ČR na výši dlouhodobých úrokových sazeb.

6 11/2005Zpracováno pro workshop GAČR Ostrava 2005 Obecná část Ekonomické aspekty proměn bydlení Výzkum proměn bydlení v České republice 1. b) Hodnocení počtu dokončených bytů ve vztahu k vybraným ukazatelům Graf 3: Chování bytové výstavby na území dnešní ČR ve vztahu k indexu cen nákladů na bydlení a indexu cen stavebních materiálů od roku 1919 až po současnost.

7 11/2005Zpracováno pro workshop GAČR Ostrava 2005 Obecná část Ekonomické aspekty proměn bydlení Výzkum proměn bydlení v České republice 1. b) Hodnocení počtu dokončených bytů ve vztahu k vybraným ukazatelům Graf 4: Vývoj průměrné mzdy, indexu cen nákladů na bydlení a indexu cen stavebních materiálů od roku 1919 až po současnost.

8 11/2005Zpracováno pro workshop GAČR Ostrava 2005 SW aplikace pro grafickou analýzu zpracovaných dat GRAC v. 1.0 (Graphic Analysis Construction Data) Ekonomické aspekty proměn bydlení Výzkum proměn bydlení v České republice

9 11/2005Zpracováno pro workshop GAČR Ostrava 2005 GRAC v. 1.0 Nositel grantu + spoluřešitelský tým Spoluřešitelský tým ČVUT v Praze, Fakulta stavební Zdrojová základna Ing. A. Smejkalová Ing. J. Frková, Ph.D. Aplikační zpracování Ing. P. Dlask, Ph.D. Koncepce vývoje Doc. Ing. V. Beran, DrSc. Ing. J. Tománková, Ph.D. Jazyková lokalizace CZE, EN - Ing. P. Dlask, Ph.D. Nositel grantu Vysoká škola báňská TU Ostrava, Fakulta stavební Prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc. Ing. Vladimír Koudela, CSc. Ing. František Kuda, CSc Ing. Jan Česelský Ing. Pavel Sýkora Ing. Renata Zdařilová Ing. Martina Peřinková, Ph.D. Ing. arch. Aleš Student R. Kuchtová Ekonomické aspekty proměn bydlení Výzkum proměn bydlení v České republice

10 11/2005Zpracováno pro workshop GAČR Ostrava 2005 Obsah aktuální verze + Aplikační obsah Obsah aktuální verze: - návrh struktury 2D statistických dat - statistická data pro 2D analýzu - alokace prostoru pro 3D statistická data - aplikační dialogové ovládání - tvorba 2D analytických grafů - definice základního nastavení grafických výstupů - export grafických výstupů Aplikační obsah: - správa uživatelů aplikace - definice struktury jazykové lokalizace - lokalizace EN, CZE - ukládání nastavení aplikace GRAC v. 1.0 Ekonomické aspekty proměn bydlení Výzkum proměn bydlení v České republice

11 11/2005Zpracováno pro workshop GAČR Ostrava 2005 Aplikační dialog + autorizace Výběr uživatele ze seznamu Autorizace uživatele Základní aplikační dialog GRAC v. 1.0 Ekonomické aspekty proměn bydlení Výzkum proměn bydlení v České republice

12 11/2005Zpracováno pro workshop GAČR Ostrava 2005 Struktura aplikace GRAC v. 1.0 Základní struktura aplikace 1.Aplikace je zpracována v prostředí Visual Basic for Application MS Excel 2.Členění struktury listů je následující: 3.List General – informační + spouštěcí prostor 4.Listy s prefixem X2D – datový prostor pro 2D analýzu 5.Listy s prefixem X3D – datový prostor pro 3D analýzu 6.List Settings – uložení nastavení aplikace 7.List Graph2D – list zobrazování grafických výstupů 8.List TranslApp – slovník pro lokalizaci aplikace GRAC v. 1.0 Ekonomické aspekty proměn bydlení Výzkum proměn bydlení v České republice

13 11/2005Zpracováno pro workshop GAČR Ostrava 2005 Postup práce s aplikací GRAC v. 1.0 Základní užívání aplikace 1.Spuštění MS Excel 2.Otevření souboru s povolenými makry 3.Spuštění aplikace GRAC v. 1.0 4.Výběr uživatele + autorizace 5.Přechod do režimu práce s daty 2D 6.Výběr zdroje s požadovanými daty + načtení 7.Výběr požadovaných dat + jejich zobrazení 8.Analýza zobrazovaných dat (Přidávání, změna časového měřítka apod.) 9.Finální úprava + export grafických výstupů GRAC v. 1.0 Ekonomické aspekty proměn bydlení Výzkum proměn bydlení v České republice

14 11/2005Zpracováno pro workshop GAČR Ostrava 2005 GRAC v. 1.0 Ekonomické aspekty proměn bydlení Výzkum proměn bydlení v České republice Příklady úpravy grafických výstupů

15 11/2005Zpracováno pro workshop GAČR Ostrava 2005 Ekonomické aspekty proměn bydlení Výzkum proměn bydlení v České republice Grafická část Dostupnosti bydlení – Doc. Ing. V. Beran, DrSc. prezentace PPT : Bydlení / Wohnungsbau spustit ZDE


Stáhnout ppt "11/2005Zpracováno pro workshop GAČR Ostrava 2005  Obecná část…  Aplikační část (GRAC v. 1.0 )…  Grafická část…  Diskuse… Výzkum proměn bydlení v České."

Podobné prezentace


Reklamy Google