Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Voda a vzduch – základ života Mgr. Iveta Studená Název školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2862 Číslo a název klíčové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Voda a vzduch – základ života Mgr. Iveta Studená Název školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2862 Číslo a název klíčové."— Transkript prezentace:

1 Voda a vzduch – základ života Mgr. Iveta Studená Název školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2862 Číslo a název klíčové aktivity 3.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

2 NÁZEV DUMVODA A VZDUCH – ZÁKLAD ŽIVOTA Šablona číslo:XI Sada číslo:2 Pořadové číslo DUM:3 Autor:Mgr. Iveta Studená Anotace:Prezentace vytvořená za účelem zopakování většího celku s názvem voda a vzduch – základ života. Animace jsou uspořádané tak, že učitel pokládá otázky, poté co na ně žáci odpoví se na obrazovce objeví správná odpověď. Očekávaný výstup:Žáci aktivně odpovídají na otázky, ověřují si doposud získané znalosti. Zapisují si informace, které zapomněli do sešitu. Druh učebního materiálu:PowerPointová prezentace Typická věková skupina:13 – 14 let Klíčová slova:Voda, vzduch, oheň Pomůcky a materiál:Interaktivní tabule Potřebný čas pro výuku DUM:40 min.

3 Voda Hydrosféra =vodní obal Země Zahrnuje: a) oceány b) moře c) voda na povrchu (tekoucí, stojatá, sníh, led) d) voda podzemní

4 Mořská voda 97% Sladká voda 3% (v ledovcích, podzemní)

5 Koloběh vody v přírodě:

6 Dělení vody: podle obsahu minerálních látek a) destilovaná (neobsahuje žádné minerály) b) měkká (dešťová, v potocích) c) tvrdá (podzemní) d) minerální (značné množství minerálů, i léčivá) e) slaná

7 Destilovaná voda zisk:destilací vlastnosti:čirá, bezbarvá kapalina, v silné vrstvě namodralá obsahuje pouze atomy vodíku (H) a kyslíku (O) teplota tání za normálního tlaku:0°C teplota varu za normálního tlaku: 100°C největší hustota4°C1,000 g/cm3 je při využití:v laboratořích, do chladičů, akumulátorů, do napařovacích žehliček

8 Minerální voda Vincentka – Luhačovice Magnesia, Mattoni – Karlovy Vary Poděbradka – Poděbrady Ida – Běloves Dobrá voda – Byňov u Nových Hradů Ondrášovka – Moravský Beroun

9 Dělení vody: podle obsahu nečistot a) PITNÁ - musí být zdravotně nezávadná - zisk z podzemní vody nebo úpravou povrchové vody a)usazování b)chemizace – vločkovitá sraženina c)filtrace – pískový filtr d)dezinfekce – chlorem, UV – zářením, ozonem

10 Dělení vody b) UŽITKOVÁ - neobsahuje látky, které poškozují zdraví používá se: k mytí, koupání, praní prádla, napájení zvířat, mytí auta, zalévání rostlin nesmíme ji používat:k pití, přípravě potravy, mytí nádobí

11 Dělení vody c) odpadní- její čistota má být taková jako čistota předtím odebrané vody vzniká: v laboratořích, v domácnostech, v průmyslu a zemědělství Při nedostatečné úpravě odpadní vody se znečišťují vodní toky.

12 Čištění odpadních vod 1) chemické čištění 2) biologické čištění (mikroorganismy + kyslík) Vedlejšími produkty jsou: biologické kaly (hnojivo) plynné produkty (palivo)

13 Samočištění vody přirozený děj díky činností mikroorganismů a kyslíku

14 Vzduch

15 Atmosféra: plynný obal Země Složky vzduchu: mikroorganismy, pylová zrna, prach, …

16 Znečišťování ovzduší 1) teplárny, tepelné elektrárny 2) automobilová doprava 3) lokální topeniště

17 Opatření ke snížení škodlivin 1) Bezolovnatý benzín - NATURAL 2) Katalyzátory do aut 3) Zařízení k zachytávání popílku

18 Teplotní inverze studený vzduch se drží u země teplota vzduchu směrem nahoru stoupá na horách je jasno – teplo, v nížinách je zima a oblačno Fotografie autorky

19 Smog směs mlhy, prachu a kouřových zplodin

20 Kyslík získává se destilací vzduchu podmínkou života na Zemi široké využití: v průmyslu, lékařství také škodí: kažení potravin, rezavění, tlení dřeva

21 Ozon ozónová vrstva – chrání před průnikem UV a kosmického záření, které způsobuje rakovinu narušuje ji: zplodiny z motorů nadzvukových letadel, freony po narušení hovoříme o ozónové díře

22 Hoření chemický děj, při kterém vzniká teplo, světlo a látky jiných vlastností PLAMEN - sloupec hořících plynných látek TEPLOTA VZNÍCENÍ - nejnižší teplota, při které hořlavá látka vzplane a hoří minimálně 5 s

23 Hoření Hořlaviny – prudce hoří se vzdušným kyslíkem Oheň – člověkem řízené hoření v omezeném prostoru Požár – člověkem nekontrolované hoření v předem nevymezeném prostoru

24 Hašení plamene 2 způsoby: zamezení přístupu vzduchu ochlazení pod teplotu vzplanutí Hasící prostředky: 1)Vodní – nehasíme spotřebiče pod elektrickým proudem 2)Pěnový 3)Práškový – nehasíme prachy 4)Halonový

25 První pomoc Voláme hasiče 150 3 typy popálenin: I.Stupeň – lehká popálenina, zčervenalá kůže II.Stupeň – střední popálení, tvoření bolestivých puchýřů III.Stupeň – těžké popáleniny, kůže uhelnatí

26 Obrázky z webu NEUVEDEN. www.stavebnictvi3000.cz [online]. [cit. 28.5.2012]. Dostupný na WWW:. NEUVEDEN. www.obrazky-na-plochu.cz [online]. [cit. 28.5.2012]. Dostupný na WWW:. NEUVEDEN. procproto.cz [online]. [cit. 28.5.2012]. Dostupný na WWW:. FIEDLEROVÁ, Renata. cestovani.idnes.cz [online]. [cit. 28.5.2012]. Dostupný na WWW:. EVANS, John. ga.water.usgs.gov [online]. [cit. 28.5.2012]. Dostupný na WWW:. NEUVEDEN. www.tourism.cz [online]. [cit. 28.5.2012]. Dostupný na WWW:.

27 NEUVEDEN. stuffforschool.blog.cz [online]. [cit. 28.5.2012]. Dostupný na WWW:. NEUVEDEN. www.ksakakini.net [online]. [cit. 28.5.2012]. Dostupný na WWW:. NEUVEDEN. www.zschemie.euweb.cz [online]. [cit. 28.5.2012]. Dostupný na WWW:. NEUVEDEN. www.canik.cz [online]. [cit. 28.5.2012]. Dostupný na WWW:. PROFIMEDIA.CZ. img.cz.prg.cmestatic.com [online]. [cit. 28.5.2012]. Dostupný na WWW:.

28 NEUVEDEN. www.tyden.cz [online]. [cit. 28.5.2012]. Dostupný na WWW:. PLZEŇSKÁ ENERGETIKA A.S.. www.pe.cz [online]. [cit. 28.5.2012]. Dostupný na WWW:. PRIVACY DISCLAIMER. www.cateran.com. [online]. [cit. 28.5.2012]. Dostupný na WWW:. STRAKA, Matin. www.sedmicka.cz [online]. [cit. 28.5.2012]. Dostupný na WWW:. NEUVEDEN. www.chemie.websnadno.cz [online]. [cit. 28.5.2012]. Dostupný na WWW:. REPROFOTO. www.lidovky.cz [online]. [cit. 28.5.2012]. Dostupný na WWW:.

29 PISKAČ, Pavel; ČERMÁK, Vilém. www.piskac.cz [online]. [cit. 12.6.2012]. Dostupný na WWW:. NEUVEDEN. www.uzdravim.cz [online]. [cit. 28.5.2012]. Dostupný na WWW:. NEUVEDEN. prpomoc.kvalitne.cz [online]. [cit. 28.5.2012]. Dostupný na WWW:. NEUVEDEN. www.ulekare.cz [online]. [cit. 28.5.2012]. Dostupný na WWW:.

30 Citace Vlastní archiv autorky

31 web http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/globalni-oteplovani-jako-novy-zpusob- vladnuti/http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/globalni-oteplovani-jako-novy-zpusob- vladnuti/ http://www.obrazky-na-plochu.cz/Dovolena/Dovolena-u-more/detail/35 http://procproto.cz/zajimavosti-a-novinky/blaznive-pocasi-v-evrope-arkticke- zimy-extremni-vedra/http://procproto.cz/zajimavosti-a-novinky/blaznive-pocasi-v-evrope-arkticke- zimy-extremni-vedra/ http://cestovani.idnes.cz/island-nejkrasnejsi-peklo-sveta-dal- /igsvet.aspx?c=A070921_170226_igsvet_tomhttp://cestovani.idnes.cz/island-nejkrasnejsi-peklo-sveta-dal- /igsvet.aspx?c=A070921_170226_igsvet_tom http://ga.water.usgs.gov/edu/watercycleczech.html http://www.tourism.cz/encyklopedie/seznam.phtml?typ=163,164,430,435&id_ mapy=39&lng=&menu=http://www.tourism.cz/encyklopedie/seznam.phtml?typ=163,164,430,435&id_ mapy=39&lng=&menu http://stuffforschool.blog.cz/1011/znecistovani-vody http://www.ksakakini.net/Default.aspx?tabid=247 http://www.zschemie.euweb.cz/dusik/dusik2.html http://www.canik.cz/2007/12/07/elektrarna-prunerov-jako-medialni-tahak- interview-s-jirim-tutterem-reditelem-ceske-pobocky-greenpeace/http://www.canik.cz/2007/12/07/elektrarna-prunerov-jako-medialni-tahak- interview-s-jirim-tutterem-reditelem-ceske-pobocky-greenpeace/ http://tn.nova.cz/zpravy/regionalni/plynovy-sebevrah-muz-59-se-otravil- vlastnim-autem.htmlhttp://tn.nova.cz/zpravy/regionalni/plynovy-sebevrah-muz-59-se-otravil- vlastnim-autem.html

32 Web http://ucebnice.enviregion.cz/ovzdusi/zdroje-znecisteni/spalovani- fosilnich-palivhttp://ucebnice.enviregion.cz/ovzdusi/zdroje-znecisteni/spalovani- fosilnich-paliv http://www.tyden.cz/rubriky/auta/slovnicek/oktanove- cislo_76753.htmlhttp://www.tyden.cz/rubriky/auta/slovnicek/oktanove- cislo_76753.html http://www.pe.cz/ekologie/vystavba-odsireni.htm http://www.cateran.com.au/cateran/data.aspx http://www.sedmicka.cz/ostrava/clanek/akce-smog-ma-smysl-251801 http://www.chemie.websnadno.cz/Periodicka-soustava-chemickych- prvku.html?framebreakerhttp://www.chemie.websnadno.cz/Periodicka-soustava-chemickych- prvku.html?framebreaker http://www.lidovky.cz/zalatani-ozonove-diry-muze-prispet-ke- globalnimu-oteplovani-pte- /ln_veda.asp?c=A100128_174812_ln_veda_lvvhttp://www.lidovky.cz/zalatani-ozonove-diry-muze-prispet-ke- globalnimu-oteplovani-pte- /ln_veda.asp?c=A100128_174812_ln_veda_lvv http://www.uzdravim.cz/prvni-pomoc-pri-popaleni.html http://prpomoc.kvalitne.cz/popal.htm http://www.ulekare.cz/clanek/prvni-pomoc-u-deti-tepelna-poraneni- 2480http://www.ulekare.cz/clanek/prvni-pomoc-u-deti-tepelna-poraneni- 2480


Stáhnout ppt "Voda a vzduch – základ života Mgr. Iveta Studená Název školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2862 Číslo a název klíčové."

Podobné prezentace


Reklamy Google