Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Proces certifikace odborné způsobilosti služeb pro uživatele omamných a psychotropních látek Mgr. Vladimír Sklenář Diskusní fórum: „Hodnocení kvality a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Proces certifikace odborné způsobilosti služeb pro uživatele omamných a psychotropních látek Mgr. Vladimír Sklenář Diskusní fórum: „Hodnocení kvality a."— Transkript prezentace:

1 Proces certifikace odborné způsobilosti služeb pro uživatele omamných a psychotropních látek Mgr. Vladimír Sklenář Diskusní fórum: „Hodnocení kvality a standardy sociálních služeb – rozvoj, perspektivy a očekávání“ Praha 3.června 2004

2 Obsah prezentace Základní cíle certifikací Základní pojmy Základní principy Subjekty v certifikačním procesu Proces certifikací

3 Základní pojmy Certifikace odborné způsobilosti (posouzení a formální uznání) Certifikát odborné způsobilosti (potvrzení kvality služby) Standardy kvality Metodika místního šetření Certifikační tým Certifikační agentura Výbor pro udělování certifikací

4 Základní cíle certifikací služeb Zvyšování i udržení kvality sítě SPU Začlenění služeb PU do systému zdravotních a sociálních služeb Srovnatelná úroveň služeb na celém území ČR Rozvoj kvality u jednotlivých poskytovatelů Ochrana uživatelů Efektivní financování Plánování a výběr služeb Snadnější přístup k veřejným prostředkům Zjednodušení podání žádostí-víceletý projekt

5 Základní principy certifikace služeb Dobrovolnost ze strany poskytovatelů Transparentnost procesu Nezávislost odborného šetření Jednotnost kriterií posuzování Mezioborový a meziresortní charakter Akceptování orgány veřejné správy (resorty, kraje, místní samosprávy)

6 Certifikační řád Upravuje celý proces hodnocení odborné způsobilosti SPU, definuje a popisuje: Základní pojmy a principy Certifikační komise a další subjekty procesu Proces certifikace

7 Výbor pro udělování certifikací (VUC) a další subjekty Postavení VUC – ustavuje ji RVKPP, 7 členů: sRVKPP, MZ, MPSV, MŠMT, ČLS JEP, A.N.O., zástupce krajů Činnost VUC – uděluje a odebírá certifikát, je odvolací orgán, podílí se na rozvoji standardů, zadává místní šetření, vede Rejstřík certifikovaných zařízení… Cetifikační agentura (CA) – nezávislá servisní organizace, zajišťující místní šetření…

8 Certifikační agentura Přijímá žádosti o certifikaci Vyhlašuje certifikační řízení Informuje žadatele o certifikaci o vyhlášení řízení Jmenuje vedoucího a členy certifikačních týmů Zajišťuje administrativní a organizační chod místního šetření, vybírá poplatky Zajišťuje odborný kádr certifikátorů… Zpracovává výsledky šetření a předkládá je CK

9 Proces certifikace I Žadatel – fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje nebo chce poskytovat SPU Řízení o udělení certifikace – žádost, poplatek, úhrada místního šetření Zahájení řízení – dnem obdržení žádosti o provedení šetření, harmonogram místních šetření, personální zabezpečení, prověření žádosti, dokumentace…

10 Proces certifikace II Místní certifikační tým (CT) – je tříčlenný, odborník pro návykové nemoci, odborník na typ služby, případně inspektor sociálních služeb, vybírá je CA z Rejstříku certifikátorů, možnost žadatele uplatnit námitku proti složení CT Místní šetření – přípravná fáze-seznámení s dokumentací,1-2 dny v zařízení, hodnocení plnění standardů, seznámení se s dokumentací, rozhovory s vedením, pracovníky, klienty

11 Proces certifikace III Protokol a závěrečná zpráva o místním šetření - zpracuje certifikační tým, obsahuje hodnocení plnění standardů, závěry a návrh na rozhodnutí CK, protokol projednán se statutární zástupcem… Rozhodnutí CK a odvolací řízení – udělení certifikace na 3 roky, s výhradou, s podmínkou, s časovým omezením (např. na 1 rok), neudělení certifikace, rozhodnutí zašle CK do 30 dnů od provedení místního šetření statutárnímu zástupci organizace, možnost odvolání do 15 dnů…

12 Metodika místního šetření Referenční rámec Místní certifikační tým Součásti místního šetření Návštěva na pracovišti Závěrečné zhodnocení místního šetření Zajištění důvěrnosti informací

13 Návštěva na pracovišti Nejvýznamnější součást místního šetření Doba trvání 1-2 dny podle velikosti zařízení Zkoumá naplňování standardů kvality služeb Práva a povinnosti členů certifikačních týmů a organizace Rozhovor - základní nástroj místního šetření

14 Standardy odborné způsobilosti Kritéria služeb pro uživatele drog Základní nástroj pro zabezpečení kvality Nástroj pro udělení (získání) certifikace Nástroj pro informování orgánů veřejné správy o úrovni služeb Prostředek k zabezpečení dostupnosti služeb

15 Standardy – obecná část Přístupnost odborných služeb Práva klientů/pacientů Příjem Spektrum služeb a zásady jejich poskytování Personální práce Odborné vedení a rozvoj pracovníků a týmů Dostupnost, vnější vztahy Organizační aspekty Finance Prostředí a materiálně.technické zázemí Minimální bezpečí Hodnocení kvality a efektivity služeb

16 Standardy – speciální část Detoxifikace Terénní programy Kontaktní a poradenské služby Ambulantní léčba Stacionární programy Krátkodobá a střednědobá ústavní léčba Rezidenční péče v terapeutických komunitách Ambulantní doléčovací programy Substituční léčba Víceúčelové drogové služby (standardy jsou dokončovány)

17 Struktura jednotlivých standardů Krátká definice služby- (Stacionární programy- intenzivní ambulantní péče:strukturované programy denních, popř. nočních či odpoledních stacionářů v délce 3-4 měsíce) Znění standardu- (např. 4.6.7 Prevence relapsu: je vždy součástí léčebného plánu) Bodovací stupnice- (A*-zásadní, nezbytné, A- logická, B-kvalitativní, C-kvantifikační…) Zdroje- (písemné organizační podklady-POP, osobní dokumentace-ODP/K, rozhovor se zaměstnancem RZ, vlastní pozorování VP…)

18 Zdroje, odkazy, literatura Systém certifikace odborné způsobilosti pro uživatele omamných a psychotropních látek Standardy odborné způsobilosti pro zařízení poskytující odborné služby problémovým uživatelům a závislým na návykových látkách (Verze 7-2. revize, srpen 2003) Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog… www.vlada.cz a www.drogy-info.cz

19 Děkuji Vám za pozornost Kontakt: Mgr. Vladimír Sklenář Úřad vlády ČR Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky E-mail: sklenar.vladimir@vlada.cz klenar.vladimir@vlada.cz klenar.vladimir@vlada.cz Telefon: 296 153 697


Stáhnout ppt "Proces certifikace odborné způsobilosti služeb pro uživatele omamných a psychotropních látek Mgr. Vladimír Sklenář Diskusní fórum: „Hodnocení kvality a."

Podobné prezentace


Reklamy Google