Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praktické zkušenosti z chovu ovcí Přednášející: Ing. Roman Cieslar chovatel ovcí plemene suffolk a shetlandské ovce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praktické zkušenosti z chovu ovcí Přednášející: Ing. Roman Cieslar chovatel ovcí plemene suffolk a shetlandské ovce."— Transkript prezentace:

1 Praktické zkušenosti z chovu ovcí Přednášející: Ing. Roman Cieslar chovatel ovcí plemene suffolk a shetlandské ovce

2 Chov ovcí patří především k oblastem horského a podhorského charakteru s méně bonitní půdou označovaných jako LFA. Ovce je zvíře s menší náročností na kvalitu travního porostu, je chodivá, adaptabilní, odolná, a proto se ji využívá pro údržbu trvalých travních porostů v hůře dostupných lokalitách. Tyto oblasti jsou v současné době preferovány a značnou měrou dotovány jak přímými tak nepřímými dotacemi ze státního rozpočtu pro zemědělství a hlavně z rozpočtu Evropské unie. Chov ovcí patří především k oblastem horského a podhorského charakteru s méně bonitní půdou označovaných jako LFA. Ovce je zvíře s menší náročností na kvalitu travního porostu, je chodivá, adaptabilní, odolná, a proto se ji využívá pro údržbu trvalých travních porostů v hůře dostupných lokalitách. Tyto oblasti jsou v současné době preferovány a značnou měrou dotovány jak přímými tak nepřímými dotacemi ze státního rozpočtu pro zemědělství a hlavně z rozpočtu Evropské unie.

3 V posledních letech se stavy ovcí zvýšily a z vykazovaných údajů je patrné, že v letech 2005 až 2010 došlo k významnému nárůstu početních stavů ovcí a beranů a ke snížení početních stavů skotu. V roce 2010 pokračoval růst početních stavů ovcí a k 1. dubnu je evidováno 197 000 ks ovcí a beranů.

4 V současné době chov ovcí směřuje několika produkčními směry, se zaměřením na produkci masa, mléka a plemenného materiálu. Nutno podotknout, že produkce vlny ztratila na významu a to z důvodů nepříznivých výkupních cen a silného importního tlaku ze zemí specializujících se na tuto produkci. Vlna z naších ovcí je nedoceněná a pouze její malá část se zpracovává pro vlastní potřeby chovatelů a okruhu jejích známých

5 Je tedy zřejmé, že produkce vede k zvýšení rentability chovu a současná populace ovcí představuje především plemena: s kombinovanou užitkovostí 52% s kombinovanou užitkovostí 52% masná 38% masná 38% plodná a dojná 10% plodná a dojná 10% vlnařská 0% vlnařská 0%

6 Z důvodů rozdílných klimatických, přírodních a regionálních podmínek se využívá vedle čistokrevné plemenitby užitkové křížení využívající heterózní efekt, který má za následek zlepšení užitkových vlastností, zlepšení konverze živin, zlepšení adaptability a zdravotního stavu. Tímto lze chovat tyto křížence v jednoduchých technologických systémech s nejnižšími náklady a vyšší rentabilitou chovu. Tímto lze chovat tyto křížence v jednoduchých technologických systémech s nejnižšími náklady a vyšší rentabilitou chovu.

7 Minerální výživa ovcí Bahnění se v převážné části chovů plánuje na jarní měsíce, tak aby se jehňata již mohly pást na pastvinách a mohly tak využívat mladou rostoucí trávu, která má nejoptimálnější výživné hodnoty potřebné pro jejích růst a vývin. Na druhou stranu však nesmíme zapomínat o tom, že zelená píce není plnohodnotným krmivem a je důležité tuto složku doplnit minerálním doplňkem, vitamíny, energii a podobnými potřebnými složkami zajišťujícími dobrý vývin zvířat.

8 Pokud jsou zvířata intenzivně vykrmována, tak minerály, vitamíny a jiné doplňky se dávkuji každému zvířeti zvlášť namíchané v krmné dávce. Takto je zajištěna potřebná a požadované množství v plném rozsahu. Jinak je to u zvířat, které nedostávají jadrné krmivo nebo doplňkové krmné směsi. Jsou to zvířata pouze s celosezónní pastvou. V takovém to případě můžeme zvířatům poskytnout minerální výživu v podobě podaných lizu.

9 Taková forma krmení se nazývá dobrovolná, protože si zvířata sama regulují příjem tohoto preparátu (lizu). Podáním kbelíku s lizem na pastvinu – problém nemusí být vyřešen 1.Minerální výživu nepodceňujme 2.Řešme ji odpovědně 3.Nečekejme na poslední chvíli

10 Chovatel je rozhodující článek při řízení minerální výživy. Chovatel je rozhodující článek při řízení minerální výživy. Rozhoduje v jaké podobě a jaké minerální krmivo zvolí. Rozhoduje v jaké podobě a jaké minerální krmivo zvolí. Trh nabízí velkou škálu těchto doplňků Trh nabízí velkou škálu těchto doplňků Ne každý liz má stejné a požadované vlastnosti. Ne každý liz má stejné a požadované vlastnosti. Nabízeno je mnoho lizu s dobrou a požadovanou skladbou, ale pro zvířata nejsou chutná a nepřijímají je v požadovaném množství. Nabízeno je mnoho lizu s dobrou a požadovanou skladbou, ale pro zvířata nejsou chutná a nepřijímají je v požadovaném množství. Nadměrná tvrdost snižuje rovněž příjem a je nepohodlná pro zvířata. Nadměrná tvrdost snižuje rovněž příjem a je nepohodlná pro zvířata. Měkké lizy zase zvířata přijímají nadměrně. Měkké lizy zase zvířata přijímají nadměrně.

11 Průměrná denní spotřeba lizu je 10- 20g/den/kus. Průměrná denní spotřeba lizu je 10- 20g/den/kus. Toto je odhadované množství. Toto je odhadované množství. Vše závisí na množství obsažených minerálů v krmné dávce(objemná krmiva) Vše závisí na množství obsažených minerálů v krmné dávce(objemná krmiva) Každá pastvina a její pastevní porost má jiný obsah minerálů Každá pastvina a její pastevní porost má jiný obsah minerálů Bez užití minerálních hnojiv se automaticky snižuje obsahové množství minerálů v rostlinách. Bez užití minerálních hnojiv se automaticky snižuje obsahové množství minerálů v rostlinách.

12 V očích a podvědomí chovatelů je zafixováno to, že nejlepší liz je ten, který vydrží celou pastevní sezónu. V očích a podvědomí chovatelů je zafixováno to, že nejlepší liz je ten, který vydrží celou pastevní sezónu. Nepohlíží se na to, že určitá spotřeba na pokrytí potřeb zvířete je nutná a konzumace lizu musí být viditelná. Nepohlíží se na to, že určitá spotřeba na pokrytí potřeb zvířete je nutná a konzumace lizu musí být viditelná. Chovatel si může sám vypočítat celkovou potřebu min. doplňků a tím si může sám kontrolovat spotřebu a vyhodnocovat průběh a zájem o předkládány liz (doplněk) Chovatel si může sám vypočítat celkovou potřebu min. doplňků a tím si může sám kontrolovat spotřebu a vyhodnocovat průběh a zájem o předkládány liz (doplněk)

13 Předkládání lizů: na místa, kde se zvířata nejvíce zdržují v průběhu doby na místa, kde se zvířata nejvíce zdržují v průběhu doby napajedla napajedla příkrmiště příkrmiště místa odpočinku místa odpočinku stinná místa stinná místa Na velkých pastvinách se doporučuje umístit lizy na několik frekventovaných míst.

14 Vnitřní paraziti, prevence endoparazitóz a odčervovací program s použitím lizu Star Bloc PHYTO VERS

15 Vnitřní paraziti Endoparazitózy ovcí jsou v současné době významným problémem zdravotního stavu populací ovcí v naších chovech, zapříčiněným oplůtkovým systémem pastvy, zamořeností pastvin výkaly lesní zvěře(srnčí, jelení), což umožňuje rozvoj vývojových stádii mnoha parazitů ovcí. Parazitární invaze způsobují přímé i nepřímé ztráty, zvyšují ekonomické náklady, obecně komplikují plemenářskou práci a nepříznivě narušují práci chovatele.

16 Nejpodstatnějšími parazitologickými nálezy v naších chovech jsou nálezy plicní, střevní a slezové červivosti, motolic, tasemnic a v poslední době kokcidióz. Motoličnatost je v naších chovech na ústupu původcem je motolice(Fasciola hepatica, Dicrocoelium dendriticum), tato působí ve žlučovodech a játrech. Mezihostitel plovatka bahenní, mravenec. Plicní červivost-parazitózy dýchacího ústroji, mají několik původců nejčastěji z rodu (Muellrius a Protostrongylus), které patří mezi malé plícnivky. Jsou to malí vláskovití červi o délce až 4cm, parazitující v průduškách plic.

17 Tasemničnatost je najčastější helmintózou v chovu ovcí, která představuje velké riziko u mladých zvířat chovaných v pastevních areálech. Zástupci pocházejí z rodu Monieza(Monieza expansa, M. benedeni), jež cizopasí v tenkém střevě, dorůstají v něm až 8 cm denně a dospělci dosahují i celkové délky 4m. Zralé články s vajíčky parazita odcházejí trusem. Vajíčka jsou potravou mezihostitelského roztoče čeledi Orobatidae. K nakažení dalších ovcí dochází pozřením pastevního porostu, na který aktivně vycestovali nakažení roztoči. Klinické příznaky onemocnění: Průjmy, výrazná ztráta užitkovosti, náhle hubnutí, křeče a častý úhyn. Sekundární důsledky invazí: 1.porušení střevní bariéry 2.Sekundární bakteriální infekce(enterotoxemie)

18 Slezová a střevní červivost je způsobená především rody oblých červů parazitujících: 1. ve slezu (Haeomochus contortus, Ostertagia circumcincta) 2. v tenkém střevě (Trichostrongylus vitrinus, T. ritus, T. culumbriformis, Nematodirus battus, N. filicollis) 3.v tlustém střevě (Trichuris ovis) Tito červi mají nitkovitý nebo vlasovitý tvar a dosahují délky 1-5 cm, vývoj probíhá bez mezihostitele.

19 Nematodiróza je nejvýznamnější parazitózou způsobenou střevními červy. Nejčastěji postihuje jehňata ve věku 6-10 týdnů. Vývoj infekčního stádia larvy (L3) probíhá ve vajíčku, vajíčko je vysoce rezistentní na vysušení a nízké teploty, v prostředí přežívá až 1 rok. K dalšímu vývoji je zpravidla nutná delší doba nízkých teplot, posléze období s teplotami nad 10ºC. Tato teplota stimuluje larvy (L3) k opuštění vajíčka a dalšímu přímému nakažení pasoucích se zvířat (hlavně jehňat). Klinické příznaky invaze: 1.Akutní zánět střev s profuzním průjmem 2.Zvýšená teplota 3.Nechutenství a rychlá dehydratace Pokud není zahájená včasná léčba, tak jehňata hynou během dvou až tří dnů na totální vyčerpanost. Jehňata, která přežijí tuto invazi, vyvinou si tak postinvazní imunitu.

20 Životní cyklus Nematodirus spp.

21 Kokcidióza Je onemocnění způsobeno kokcidiemi. Kokcidie (Coccidiasina) jsou obligátně parazitičtí prvoci, původci závažných parazitárních onemocnění hospodářských zvířat. U zdravých dospělých zvířat může probíhat bezpříznakově, nebo se projevuje hubnutím a průjmem, někdy i krvavým. U mláďat a jedinců s oslabenou imunitou její průběh vážnější a může vést až k úhynu. Kokcidie mohou způsobit značné ekonomické škody hlavně v chovech s mladými zvířaty a mohou být také příčinou úhynu jehňat. Mohou také zapříčinit nástup bakterii způsobující onemocnění známe pod jménem enterotoxemie

22 Prevence endoparazitóz Vzhledem ke skutečnosti, že monoparazitární invaze jsou v naších podmínkách vzácné a naopak často se vyskytují koexistence několika endoparazitů, je proto v otázce prevence endoparazitóz zvolit systémový přístup boje proti nim. Doba odčervení, jeho četnost a volba použitého preparátu jsou založeny na místních znalostech, průběhů počasí, druhovém nálezu parazitů při kontrolních koprologických vyšetřeních a počtech vajíček parazitů v trusu zvířat. Antihelmintikum by mělo být bezpečné, vysoce účinné pro všechny vývojové stádia parazitů, rychle a úplně metabolizované, dostupné v nejrůznějších aplikačních formách, použitelné v BIO zemědělství, ekonomické a kompatibilní s dalšími léky.

23

24 Praktické zkušenosti z chovů V tomto tématu se chci s Vámi podělit o informace, které jsem získal při použití lízu Star Bloc Phyto Vers, který je minerálním lizem s obsahem 10 rostlin(extrakty z nich) a působí takto proti parazitům a kocidiim v zažívacím traktu zvířat a to hlavně oblasti slezu a tenkého střeva. K tomuto přípravku jsem se poprvé dostal na výstavě TechAgro v Brně v roce 2010, kde jsem si ho objednal a před prvním použitím jsem si vymyslel, že si jeho účinnost ve své praxi odzkouším. Také jsem oslovil své kolegy chovatele z okolí, kteří se rovněž pozorování zúčastnili a začali rovněž aplikovat tento liz ve svých chovech.

25 Star Bloc PHYTO VERS

26 Metodika pokusu 1.Odběr vzorků trusu ze stáda kde bude použit liz 2.Odběr směsného vzorku trusu, ve kterém je zastoupen čerstvý trus 10% zvířat z daného stáda 3.Předložení lizu zvířatům, forma dobrovolná 4.Další pravidelné odběry vzorků trusu v dvou týdenních intervalech, koprologické vyšetření 5.Kontrola užitkovosti ve 100 dnech, získání cenných informací 6.Porážka 8 ks jehňat(beránci), kontrolní skupina, průměrné stáří 119 dnů, důležité hodnotové informace 7.Odběr celého zažívacího traktu a plic ke komplexnímu parazitologickému vyšetření

27 Prezentace výsledků Tabulka 1

28 Tabulka 2

29 Tabulka 3

30 Tabulka 4.: Hodnoty naměřené při KU u vybraných jehňat (beránků)

31

32 Tabulka 5

33 Graf: váhové a procentuální hodnoty jehňat před a po porážce

34 Tabulka 5

35 Graf: počty kokcidii a parazitů u jednotlivých zvířat

36 Tabulka 6.: Výsledky růstových schopností jehňat a jejích porovnání v létech 2008, 2009 a 2010 s použitím různých odčervovacích přípravků.

37 Grafické znázornění hodnot naměřených při KU ve 100 dnech,porovnání let 2008, 2009 a2010

38 Hodnocení použití lizu PHYTO VERS v naších chovech Multifunkční využití v chovu 1.obsahuje minerální prvky – makro i mikro 2.poskytuje energii – melasová složka 3.působí antiparaziticky a kokcidiostaticky 4.decimuje parazity a kokcidie na mez neohrožující zdraví zvířete a udržuje je v hladině potřebné k imunizaci 5.celoročně pokrývá potřeby a nároky zvířete 6.šetří čas chovatele 7.snižujeme počty manipulací se zvířaty a zároveň tím snižujeme stresové stavy ve stádě 8.zvyšuje ekonomiku chovu 9.zvýšení salivace (slinění), žravost 10.zlepšení kondice zvířat a zvýšení příjmu objemných krmiv

39 Ekonomická rozvaha Varianta 1 1.průměrný věk jehněte je 120 dnů 2.zlepšení přírůstku za období o 1 kg = 50 Kč 3.spotřeba lizu 120 dnů x 10g = 1,2kg x 25 Kč = 30Kč 4.Rozdělení nákladu na liz – 15 Kč antiparazitikum - 15 Kč minerální výživa - 15 Kč minerální výživa Zisk pro chovatele po odčervení je 35 Kč a po podání minerálu jsme v plusu 20 Kč. Ušetřili jsme čas s manipulaci při odčervování, snížili jsme stresové faktory ve stádě, nezatěžujeme zvířata chemickými preparáty, podporujeme ekologický chov, decimujeme kokcidie, podporujeme salivaci zvířat, nejsou ochranné lhůty.

40 Varianta 2 V chovu jsme nevykázali vyšší přírůstek. 1.průměrný věk jehněte je 120 dnů 2.spotřeba lizu 120dnů x 10g = 1,2kg x 25 Kč = 30Kč 3.rozdělení nákladů vzniklých krmením lizu minerální výživa 15 Kč minerální výživa 15 Kč antiparazitikum a kokcidiostatikum 15 Kč antiparazitikum a kokcidiostatikum 15 Kč Náklady na odčervení a boj proti kokcidióze při použití PHYTO VERSU můžeme vyčíslit na částku 15 Kč. Nevznikají žádné ochranné lhůty pro lidskou spotřebu.

41 Varianta 2 pokračování Pokud pro porovnání zvolíme pro léčbu komerční veterinární přípravky nejmenované značky zkusíme si namodelovat praktickou ukázku. 1.Antiparazitikum, dávkování 4 ml(20kg)+6ml(30kg) 2.Celkem 10ml x 0,9Kč = 9Kč 3.kokcidiostatikum, dávkování 6ml(15kg)+8ml(20kg), 14ml x 2,71Kč = 37,94Kč Celkové náklady na preventivní léčbu činí celkem 46,94 Kč K tomu je třeba dopočítat čas chovatele, vnesení stresového faktoru do stáda(snížení přírůstku), zatížení organizmu chemickými přípravky a snížení růstu zvířat, k tomu vznik ochranné lhůty k lidské spotřebě.

42 Spokojeně pasoucí se stádo

43 Star Bloc PRINTANIUM Z Tento líz obsahuji minerály( makro a mikro prvky) Součástí jsou rovněž byliny, zvýšený obsah hořčíků a Zeolit, jejíž úkolem je tlumení průjmových stavů v kritických obdobích (přechody ze sena na pastvu, mladý porost, ovoce) Rovněž tento líz byl odzkoušen v mém chovu i chovech mých kolegů. Výsledky pozorování ukázaly, že v průjmových stavech se liz osvědčil a viditelně stavy tlumil a dostal zvířata do normálu.

44 Star Bloc OVIN

45 Tento liz je speciálně připraven pro doplňkovou výživu ovci popřípadě koz, obsahuje plnou škálu minerálu(makro i mikro prvky), součásti jsou rovněž vitamíny(A, D3,E,B1), dodatečně je část zinku v chelátové podobě, obsahuje selen, měď se nevyskytuje. Je odolný proti nepřízní počasí, může se volně umísťovat na pastvinu. Zvířata ho pobírají podle potřeby a lze ho celoročně zařadit do krmné dávky všech kategorii ovci.

46 Star Bloc BREBIGEST Tento speciální liz je určen pro kategorii březích ovcí a má za úkol doplnit v maximální výši minerály, vitamíny a pohotovostní energii tak potřebnou v posledním trimestru březosti. Zinek a selen je částečně v chelátové formě, vitamíny jsou vysoce zastoupeny(A,D3,E,B1). Energie je dodávaná ve formě melasy a glycerolu, tato důležitá složka má obrovský význam při potlačování ketózy(toxemie). Podle nejčerstvějších informací a poznatků se jeví, že tento přípravek se v naších chovech osvědčil a zařadí se do chovatelské praxe.

47 Novinky v lizech V poslední řadě nesmím rovněž zapomenout o informacích a novinkách. V minulém roce byl taktéž otestován liz Star Bloc VITAL S u bahnic, které se připravovaly k připouštění. Liz se opět osvědčil a na tento rok se připravuje varianta pro ovce se sníženým obsahem mědi. Novinkou pro tento rok bude liz NATUR s EKO certifikátem, použitelný v kombinaci s PHYTO VERSem.

48 OILIS LD

49 Dále bych se chtěl zmínit o zajímavém preparátu, který se již dostal na náš trh a již byl odzkoušen v chovu telat na farmě Mrákov. Preparát je distribuován pod obchodním názvem OILIS. Tento produkt je sestaven ze speciálně vybraných rostlin a slouží k potlačování a likvidaci tak nebezpečných kokcidii, atakujících hlavně mladá zvířata. Zmiňuji se o tomto výrobku, proto že dle mého názoru by mohl najít opodstatnění jako doplněk startérových směsí pro jehňata. Je rovněž možno již takovou směs vyrobit.

50 Na konec jsem se chtěl zmínit o prostředku, který jsem rovněž z úspěchem vyzkoušel v naších chovech a z prvními zkušenostmi se chci s Vámi podělit. BIOCLEAN BOX nebo COMFORT Je přírodní dezinfekční a vysoušecí přípravek pro zlepšení stájového prostředí. V chovu ovcí ho lze s úspěchem využít ve stájových chovech, ale hlavně při porodech a dezinfekci paznehtů. V období porodů ho používáme při dezinfekci pupečního pahýlu, vysušujeme a dezinfikujeme porodní boxy, čímž snižujeme vlhkost stájového prostředí a obsah čpavku.

51 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Praktické zkušenosti z chovu ovcí Přednášející: Ing. Roman Cieslar chovatel ovcí plemene suffolk a shetlandské ovce."

Podobné prezentace


Reklamy Google