Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková organizace Televizní zpravodajství Autor: Mgr. Eva Kocábová VY_32_INOVACE_12_1_15

2 Televizní zpravodajství VY_32_INOVACE_12_1_15 Mgr. Eva Kocábová Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková organizace 2012

3 Počátky vysílání První pravidelné vysílání –Velká Británie, 2. 11. 1936, BBC (British Broadcasting Corporation). Počátky TV v ČR – první předvedení - od 15. května do 11. června 1948 v Praze na Mezinárodní výstavě rozhlasu. Veřejné zkušební televizní vysílání - zahájeno 1. května 1953, 25. 2. 1954 bylo vysílání prohlášeno za pravidelné. Československá televize vznikala v letech 1957 – 1958 (pokrytí celého území republiky signálem). Od května 1970 - dva televizní programy. Druhý program začal nabízet od května 1973 barevné pořady. Mediální produkty - Televizní zpravodajství - Mgr. Eva Kocábová

4 Úvod do tématu Které televizní zpravodajské pořady znáte? Sledujete některé z nich pravidelně? K čemu slouží televizní zpravodajství? Jaké jsou typické rysy (stereotypy) televizního zpravodajství? Pokuste se zformulovat základní rozdíly mezi televizním a tištěným zpravodajstvím. Vyjmenujte klady a zápory každého z nich. Mediální produkty - Televizní zpravodajství - Mgr. Eva Kocábová

5 Výhody a nevýhody TV zpravodajství Výhody rychlost, aktuálnost – televize (stejně jako rozhlas a internet) má možnost reagovat téměř okamžitě (mimořádné zpravodajství, mimořádné vstupy do programu atd.), noviny vzhledem k technologii své výroby mohou komentovat „pouze včerejší dění“. Nevýhody předem určený čas pro vysílání, pomíjivost – nelze se zastavit, vrátit se. Mediální produkty - Televizní zpravodajství - Mgr. Eva Kocábová

6 Typické rysy televizního zpravodajství Televizní stanice užívají vizuální stereotypy jako prostředek k jasné identifikaci žánru. Televizní zpravodajství rozpoznáme na první pohled: - je přenášeno ze studia, které se na různých stanicích příliš neliší, ať se jedná o ČT1, Novu, Primu, BBC nebo Al-Džazíru. - je pravidlem, že moderátoři ve studiu jsou oblečeni konzervativně a sedí za stolem, reportéři z výjezdů jsou oblečeni do terénu. Mediální produkty - Televizní zpravodajství - Mgr. Eva Kocábová

7 Stereotypy ve zpravodajství 1 Zpravodajství odráží hodnoty, které platí či převažují ve společnosti. Stereotyp - typizovaný, běžně opakovaný a zjednodušený soubor většinou nelichotivých představ o různých věcech (národech, skupinách lidí, ale i výrobcích, produktech a to včetně těch mediálních). Stereotypy - jsou součástí našeho každodenního života, kromě negativ mají také pozitivní stránky jako je pomoc orientovat se ve světě, nebo umožnění mezigeneračně přenášet poznání. Jsou ovšem také zdrojem utváření předsudků. Mediální produkty - Televizní zpravodajství - Mgr. Eva Kocábová

8 Stereotypy ve zpravodajství 2 Stereotypy ve zpravodajství se dotýkají samotného výběru zpráv, které v daném médiu dostanou prostor: - Zástupci různých menšin se mohou ve zpravodajství vyskytovat méně často, než jaké je jejich procentuální zastoupení v populaci, a tak jsou v pomyslném měřítku důležitosti postaveni níže než ty, kterým je věnován prostor větší. - Média mají také omezené prostředky pro získávání informací, soustředí se tedy jen na místa a osoby, kde je pravděpodobnost výskytu nových a důležitých informací, nejvyšší. Mediální produkty - Televizní zpravodajství - Mgr. Eva Kocábová

9 Stereotypy ve zpravodajství 3 Ve zpravodajství lze nalézt některé často i nepřiznané stereotypy na základě: – věku – profese – zájmů – vzhledu – náboženského vyznání – národnosti – etnika – sociálně ekonomické situace – místa bydliště (město x venkov) atd. Stereotyp se vyskytuje často i v zobrazování míst a událostí. Nejčastěji u tzv. ilustračních záběrů se objevují typické symboly - houfy fanoušků s vlajkami jako předzvěst fotbalového utkání, pohled na budovu Poslanecké sněmovny při jednání poslanců, záběr na Pražský hrad, když se mluví o prezidentovi… Mediální produkty - Televizní zpravodajství - Mgr. Eva Kocábová

10 Úkoly k tématu Jak je ve zpravodajství stereotypně zobrazována zpráva, v níž se hovoří o: Ostravě, Praze, Paříži… počítačovém pirátství, finančnictví, vězeňství… problémech seniorů, bezdomovců, týraných dětí… Jak jsou ve zprávách zobrazovány některé opakující se události, např. volby, významná sportovní utkání, začátek školního roku, Vánoce, typické zimní počasí atd.? Mediální produkty - Televizní zpravodajství - Mgr. Eva Kocábová

11 Prameny JIRÁK, Jan. Mediální technologie - Televize. Metodický portál: Články [online]. 11. 05. 2006, [cit. 2012-01-17]. Dostupný z WWW:. ISSN 1802-4785. JIRÁK, Jan. O stereotypech [online]. 2005 [cit. 2008-05-20]. Dostupný z WWW:. Mediální produkty - Televizní zpravodajství - Mgr. Eva Kocábová

12 Metodický pokyn 1. část Téma sady: Mediální produkty a jejich význam – kategorie mediálních produktů, formy mediálního sdělení Vzdělávací oblast: Sociálně-výchovná činnost Vzdělávací obor: Mediální a dramatická výchova Průřezové téma: Občan v demokratické společnosti Tematický okruh: Mediální produkty a jejich význam Pozn. Tento materiál lze použít i v gymnaziálním vzdělávání při realizaci průřezového tématu Mediální výchova Anotace: Jedná se o prezentaci - výklad spojený s motivací a aktivizací studentů doplněný úkoly pro samostatnou (nebo skupinovou) práci žáků s denním tiskem. Seznámí žáky se základními principy televizního zpravodajství zejména v porovnání se zpravodajstvím tištěným. Zaměřuje se také na mediální stereotypy užívané ve zpravodajství. Všechny teoretické znalosti uvádí do kontextu praktického využití v každodenním životě. Vychází ze zkušeností žáků jako příjemců mediálního sdělení a vytváří prostor pro jejich samostatnou práci. Mediální produkty - Televizní zpravodajství - Mgr. Eva Kocábová

13 Metodický pokyn 2. část Autor: Mgr. Eva Kocábová Datum vytvoření materiálu: 2012 Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_1_15 - Televizní zpravodajství Jazyk: čeština Očekávané výstupy: Analyzuje televizní zpravodajství z různých hledisek, uvědomuje si základní kritéria pro výběr zpráv. Chápe postavení médií v současné společnosti. Rozpozná výrazové prostředky snažící se vyvolat emoce. Identifikuje základní manipulativní postupy. Orientuje se v mediálních stereotypech. Speciální vzdělávací potřeby: žádné Klíčová slova: zpravodajství, televizní vysílání, televizní zpravodajství, stereotyp Druh učebního materiálu: prezentace - výklad spojený s motivací a aktivizací studentů průběžnými úkoly a ověřováním, doplněný úkoly pro samostatnou práci žáků. Cílová skupina:žák Stupeň a typ vzdělávání:střední odborné vzdělávání (případně gymnaziální vzdělávání) Typická věková skupina:16 -19 let Mediální produkty - Televizní zpravodajství - Mgr. Eva Kocábová

14 Metodický pokyn 3. část Pokyny pro práci s materiálem: Prezentace je využitelná jako úvodní výklad učiva daného tématu, formou průběžných otázek a úkolů žáka aktivizuje a uvádí teoretické informace do praktického rámce. Seznamování s tématem by mělo vždy vycházet ze zkušeností žáka, například formou brainstormingu. Otázky, úkoly a náměty pro samostatnou práci jsou zvýrazněny červeně Úvodní otázky slouží jako motivační prvek. Odpovědi na otázky vychází z mediální zkušenosti žáka, většina z nich postupně vyplyne z průběhu prezentace. Úkoly k tématu jsou záměrně formulovány tak, aby v žácích podporovaly a rozvíjely kreativitu formou častého používání brainstormingu, hledáním různých variantních řešení a pohledů na problematiku. Na většinu otázek a úkolů tedy neexistuje jediná správná a jednoznačná odpověď. Důležitější než odpověď samotná je právě její zhodnocení, zdůvodnění, obhájení a argumentace. Jedním z cílů Mediální výchovy je vyvarovat se užívání stereotypů a klišé, podporovat kreativitu a tvůrčí řešení. Předem dané odpovědi na otázky, které vychází ze zkušeností a vnímání žáka, naopak tuto kreativitu potlačují a omezují učitele pouze k jednomu a mnohdy právě ne jedinému řešení, brání v originálním pohledu na problematiku. Příklad: Jak je ve zpravodajství stereotypně zobrazována zpráva, v níž se hovoří o Praze. Uvedeme jedinou odpověď – pohled na Hradčany, ale další odpovědi žáků – pohled na Karlův most, Staroměstskou radnici, apod. přece nejsou tím pádem zcela špatně. Materiál je tvořen tak, aby mohl být využit pro samostatnou i skupinovou práci žáků, pro společné opakování a ověřování. Mediální produkty - Televizní zpravodajství - Mgr. Eva Kocábová


Stáhnout ppt "Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google