Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RUŠTINA – maturitní předmět na našem gymnáziu S ÚSMĚVEM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RUŠTINA – maturitní předmět na našem gymnáziu S ÚSMĚVEM."— Transkript prezentace:

1 RUŠTINA – maturitní předmět na našem gymnáziu S ÚSMĚVEM

2 Ruská federace je rozlohou největší zemí světa, má ve světě značný politický vliv. Ruský jazyk dnes patří mezi perspektivní světové jazyky. Používá ho přibližně 300 milionů lidí na celém světě, z toho 145 milionů žije v Rusku.

3 Ruská federace je zemí s rychle se rozvíjející ekonomikou, díky tomu poskytuje mnoho hospodářských a obchodních příležitostí. Kvůli svému politickému významu je ruština jedním ze šesti úředních jazyků OSN. Používá se i v dalších prestižních mezinárodních organizacích, např. UNESCO

4 Proč ruština? Osvojení ruštiny umožňuje poznat život a tradice největší země světa, její atraktivní přírodu i kulturní památky. Ruština je stejně jako čeština slovanský jazyk, proto je její studium snadnější v porovnání s jinými cizími jazyky. Má mnoho shodných či podobných rysů v mluvnici i slovní zásobě. Studenti tak snadněji porozumí rusky vedeným rozhovorům i čtenému textu.

5 Proč ruština? Psaní azbukou není tak obtížné, jak by se na první pohled mohlo zdát, naopak to mnohé studenty láká a baví. Studenti mohou využít také pomoci rodičů, protože většina z nich se ruštinu dříve učila. Studium ruštiny je proto vhodné pro žáky, kterým činí osvojování cizích jazyků problémy.

6 Proč ruština? Naši absolventi úspěšně pokračují ve studiu ruštiny na vysokých školách. S expanzí českých firem směrem na východ je znalost ruštiny stále žádanější, protože je potřebná při obchodování nejen na ruských trzích. Znalost ruského jazyka umožňuje získat kvalitní zaměstnání např. v oblasti právní a vzdělávací, v oblasti podnikání a služeb, v marketingu, v cestovním ruchu, v překladatelských agenturách, ve zdravotnictví.

7 Proč ruština? Ruština je jedním z nejčastěji volených cizích jazyků také v zahraničí, protože i zde se můžeme setkat se sílícím ruským vlivem jak v oblasti ekonomické, tak i v oblasti cestovního ruchu. U nás se ke studiu ruštiny vrací i střední generace, která si potřebuje znalost tohoto jazyka opět oživit, nejčastěji z profesních důvodů.

8 Ruština jako vyučovací předmět: Vzdělávání ruského jazyka směřuje k osvojení mluvené i psané podoby jazyka na úrovni odpovídající B1 podle Společného evropského rámce jazyků a osvojení poznatků potřebných pro získání mezinárodně uznávaných zkoušek. Na hodiny je třída dělena ve všech ročnících. Časová dotace: 3 hodiny týdně

9 Používané metody a formy práce Práce s pracovním sešitem, tvorba a zpracování dotazníků, dopsání nedokončených příběhů, řešení problémových situací, využívání internetu, cizojazyčného tisku, cizojazyčné literatury, cvičení sluchové vizuální paměti, odvozování neznámých výrazů z kontextu, nacvičování situačních dialogů,

10 Používané metody a formy práce vedení diskusí na různá témata, soutěže na procvičování slovní zásoby a gramatických jevů, vyjadřování stanovisek a názorů, srovnávání způsobu života, zvyků a obyčejů u nás a v rusky mluvících zemích, zaujímání stanoviska ke společenským, kulturním a geografickým i ekologickým odlišnostem Neformální setkávání s rodilými mluvčími

11 Co umí student/ka 4. ročníku Porozumění a poslech: rozumí hlavním myšlenkám poslechu pochopí hlavní smysl autentické konverzace rozumí pokynům a instrukcím adekvátně reaguje v běžných komunikačních situacích osvojí si základní zásady při práci s různými typy slovníků Čtení: čte srozumitelně a plynule vyhledá v textu hlavní myšlenky vyhledá v textu detailní informaci postihne strukturu jednoduchého textu orientuje se v textu z učebnice k detailnější analýze využívá různé slovníky

12 Co umí student/ka 4. ročníku Mluvení: stručně vyjádří svůj názor reprodukuje přečtený či vyslechnutý text sestaví souvislé sdělení související s probíranými texty adekvátně reaguje v běžných komunikačních situacích vyžádá si potřebnou informaci zapojí se do jednoduché konverzace, udržuje ji Psaní sestaví souvislý členěný text spojí řadu kratších úseků do lineárního sledu užívá složitější spojovací výrazy logicky strukturuje text podrobně popíše událost či zážitek popíše své pocity napíšeživotopis,jednoduc hý příběh, dopis

13 Učebnice a pracovní sešity Nakladatelství Fraus:

14 Další učebnice Například:

15 Děkuji za pozornost! PhDr. Helena Šuranská Učitelka ruského jazyka na Gymnáziu ve Starém Městě

16 Dodatek http://www.youtube.com/watch?feature=play er_detailpage&v=DMGdIJ6dtF8.


Stáhnout ppt "RUŠTINA – maturitní předmět na našem gymnáziu S ÚSMĚVEM."

Podobné prezentace


Reklamy Google