Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jindřiška Řehořková Název DUM: VY_32_Inovace_7.2.8 Pronásledování Židů. Holocaust a jiné pojmy Název sady:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jindřiška Řehořková Název DUM: VY_32_Inovace_7.2.8 Pronásledování Židů. Holocaust a jiné pojmy Název sady:"— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jindřiška Řehořková Název DUM: VY_32_Inovace_7.2.8 Pronásledování Židů. Holocaust a jiné pojmy Název sady: Moderní dějiny 1914 - 1945 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace: Cílem této prezentace je seznámit žáky se situací Židů v Německu v letech 1933 – 1945, objasnit význam pojmu holocaust a některých dalších pojmů ve vztahu ke zmíněnému období. V úvodu hodiny žáci opakují známé učivo, následuje jejich samostatná práce zaměřená na vyhledávání nových informací. Ta je kombinována s výkladem a diskusí. Závěr hodiny je věnován upevnění znalosti „starých“ či objasnění obsahu „nových“ pojmů.

2 PRONÁSLEDOVÁNÍ ŽIDŮ. HOLOCAUST A JINÉ POJMY.

3 Připomeň, co už víš … 1) Co ovlivňovalo situaci v Německu na počátku 30. let? 2) Nejsilnější politickou stranou v této době byla 3) Kdy se dostávají fašisté v Německu k moci a na základě čeho? 4) Objasni pojem „diktatura“. 5) Kdo stál v čele německých fašistů? 6) Co se stalo programem nacistů? hospodářská krize NSDAP. 1933, po volbách = neomezená vláda (jedné politické strany) Adolf Hitler Hitlerova kniha „Mein Kampf“

4 PRONÁSLEDOVÁNÍ ŽIDŮ zpočátku vylučováni z veřejného života - vyháněni ze škol, divadel, kin, úřadů … - bojkot žid. obchodů, lékařů, bank … - fyzické útoky 1935 Zákony na ochranu německé krve a cti = = norimberské rasové zákony : - počátek systematického vyhlazování Židů - zbavování Židů německého státního občanství - zákaz vykonávání řady povolání - Židé = občané druhé kategorie - v ghettech, označeni žlutou šesticípou hvězdouhvězdou - zákaz smíšených manželství (hanobení rasy)

5 Práce ve dvojicích pracujte ve dvojicích používejte učebnice, PC k předem stanoveným bodům doplňte požadované informace dodržte smluvený časový limit

6 Křišťálová noc Kdy se tato událost odehrála? Kde? Co se stalo? Co posloužilo jako záminka? Podle čeho dostala událost svůj název? Důsledky této události?

7 Křišťálová noc Kdy : 9.- 10.11.1938 Kde : na území Německa, připojeného Rakouska a na území Sudet Událost : vyvrcholení antisemitismu, pogrom na Židy = fyzické útoky, vypalování synagog, židovských obchodů, obydlí…

8 Křišťálová noc Záminka : atentát Žida Herschela Grynszpana na sekretáře německého velvyslanectví v Paříži Ernsta vom Ratha

9 Křišťálová noc Název události : podle rozbitých výloh židovských obchodů Důsledky : zabito 91 Židů 30 000 odvezeno do koncentračních táborů exodus Židů z Německa škody (i vlastní) museli zaplatit Němcům Židé (1miliardu říš.marek) arizace = vyvlastňování židovského majetku a jeho převedení do německých rukou

10 HOLOCAUST A JINÉ POJMY HOLOCAUST = - z řeckého „holokauston“ = celopal, celý spálený; náboženská obětina, která se celá spálí - hebrejsky „šoa“ = neštěstí, zničení, pohroma = systematické, státem provozované pronásledování a hromadné vyvražďování Židů (=konečné řešení židovské otázky), později i dalších etnických a náboženských skupin (Romů, Rusů, Poláků…), politických odpůrců (komunistů, soc.-demokratů), tělesně i mentálně postižených aj. - období nacistického Německa 1933-1945 - odhady počtu obětí : Židů – 6 milionů, celkově až 17 milionů

11 Dokážeš správně přiřadit ostatní pojmy? = politický režim, původně nastolený v Itálii r.1922 Benitem Mussolinim = nejzrůdnější forma fašismu, Německo 1933-1945, (zkr. od nacionální socialismus) = „vlastenectví“ = politika odvety, tendence oplácet = víra v nadřazenost vlastního národa, rozněcování nenávisti vůči ostatním národům fašismus revanšismus nacionalismus šovinismus nacismus

12 Dokážeš správně přiřadit ostatní pojmy? = extrémní zdůrazňování vůle, moci; Nietzscheho teorie o nadčlověku = teorie sjednocení všech německy mluvících lidí; v extr. smyslu - poněmčení, porobení méněcenných národů; expanze, světovláda = nepřátelství vůči Židům = zdůrazňuje nerovnost ras; nadřazenost nordické rasy méněcenným rasám – slovanské, rómské aj. = na předním místě stojí armáda, vojenská síla; násilné řešení sporů voluntarismus militarismus rasismus antisemitismus pangermanismus

13 Použité zdroje KUKLÍK, Jan; KOCIAN, Jiří. Dějepis pro 9. ročník ZŠ - nejnovější dějiny. Praha: SPN, 2006, ISBN 80-7235-077-3. ČAPKA, František. Dějepis. Novověk, moderní dějiny. Brno: Nová škola, 2010, ISBN 978-80-7289-185-6. SOCHROVÁ, Marie. Dějepis II. v kostce. Havlíčkův Brod: Fragment, 2002, ISBN 80-7200-339-9. ilustrace klipart www.office.microsoft.com AUTOR NEUVEDEN.. Wikipedie.cz [online]. [cit. 27.11.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Herschel_Grynszpan_nov_7_1938.jpg AUTOR NEUVEDEN.. Wikipedia.cz [online]. [cit. 27.11.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:The_day_after_Kristallnacht.jpg


Stáhnout ppt "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jindřiška Řehořková Název DUM: VY_32_Inovace_7.2.8 Pronásledování Židů. Holocaust a jiné pojmy Název sady:"

Podobné prezentace


Reklamy Google