Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HAPPY END …no comment... KRIZE SVĚTOVÉHO EKOSYSTÉMU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HAPPY END …no comment... KRIZE SVĚTOVÉHO EKOSYSTÉMU."— Transkript prezentace:

1

2 HAPPY END …no comment...

3 KRIZE SVĚTOVÉHO EKOSYSTÉMU

4 CHUDOBA

5 EPIDEMIE A SMRTELNÉ CHOROBY DOSUD ONEMOCNĚLO 57 000 000 lidí DENNĚ 90 000 lidí!!! AIDS:

6 VÁLKY A TERORIZMUS

7 ILUZE NEBO SKUTEČNOST? "Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A cestu, kam jdu, znáte." Jan 14,1-4

8 OPĚT PŘIJDU Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: "Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?" Řekl jim: "Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci; ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky..." Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli: "Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet." Sk 1,6-11

9 PROČ JEŠTĚ NEPŘIŠEL? „Vždyť už jen 'docela krátký čas, a přijde ten, který má přijít, a neopozdí se.“ Žd 10,37 „Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.“ 2P 3,9

10 KDY TO NASTANE? Řekl jim: "Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci… Sk 1,7 Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. Mt 24,42  Co to znamená bdít? Co je důležité?

11 ZLATO Babylónská říše 605-539 př. Kr. STŘÍBRO Médsko-Perská říše 539-331 př. Kr. MĚĎ Řecko 331-168 př. Kr. ŽELEZO Řím 168 př. Kr. - 476 po Kr. ŽELEZO A HLÍNA Rozdělená Evropa 476 - ????

12

13

14

15

16

17

18 ZLATO Babylónská říše 605-539 př. Kr. STŘÍBRO Médsko-Perská říše 539-331 př. Kr. MĚĎ Řecko 331-168 př. Kr. ŽELEZO Řím 168 př. Kr. - 476 po Kr. ŽELEZO A HLÍNA Rozdělená Evropa 476 - ????

19 "Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“ (Sk 1,11)

20 “A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: "Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude - neboť co bylo, pominulo." Zjevení 21,1-4


Stáhnout ppt "HAPPY END …no comment... KRIZE SVĚTOVÉHO EKOSYSTÉMU."

Podobné prezentace


Reklamy Google