Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ch_074_Pesticidy Ch_074_Detergenty a pesticidy_Pesticidy Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ch_074_Pesticidy Ch_074_Detergenty a pesticidy_Pesticidy Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace."— Transkript prezentace:

1 Ch_074_Pesticidy Ch_074_Detergenty a pesticidy_Pesticidy Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro opakování, upevňování a rozšiřování, seznámení, procvičování a srovnávání učiva 9.ročníku.  Materiál rozvíjí, podporuje, prověřuje, vysvětluje učivo – detergenty a pesticidy.  Je určen pro předmět chemie a ročník devátý.  Tento materiál vznikl ze zápisu autora jako doplňující materiál k učebnici: Novotný,P., za kolektiv. Chemie pro 9.ročník základní školy, SPN a.s., Praha 1998.

3 P E S T I C I D Y

4 Definice: Jsou to výrobky, používané na ochranu užitkových organismů, materiálů, potravin a lidského zdraví před organismy, které se přemnožili, nebo se vyskytují v místech, kde nám škodí.

5 Pesticidy rozdělujeme podle určení do několik skupin: 1/ herbicidy – přípravky na omezení plevele Herbicidem zničený plevelPlevel

6 2/ fungicidy – prostředky proti houbám, plísním

7 3/ insekticidy – prostředky k hubení hmyzu (mšice, mravenci, šváby, apod.) 4/ rodenticidy – prostředky proti hlodavcům (myši, hraboše, potkany aj.) 5/ avicidy – prostředky k hubení ptáků 6/ piscicidy – prostředky k hubení ryb

8 Podle způsobu aplikace dělíme pesticidy: ● postřiky, aerosoly ● popraše ● pevné a tekuté nástrahy ● nátěry a impregnace

9 Podle působení dělíme pesticidy: ● kontaktní ● - účinná látka zůstává na povrchu rostliny nebo škůdce ● systémové ● - účinná látka proniká do rostliny nebo škůdce

10 Podle původu dělíme pesticidy: ● Přírodní – např. kofein obsažen v listech a plodech některých rostlin, kde paralizuje a zabíjí určitý hmyz, který se živý částmi rostlin. ● Syntetické – začali se vyrábět ve 30. letech 20. století; jejich boom nastal v 50. letech (insekticid DDT) – jejich užívání je eliminováno Stockholmskou úmluvou o perzistentních organických látkách. https://www.youtube.com/watch?v=dGARtGbOIS c

11 Většina těchto přípravků patři mezi jedy. Používají se jen v nejnutnějších případech a vždy postupujeme podle návodu odborníka. https://www.youtube.com/watch?v=9YlwAOXCK4 c

12 ● Většina pesticidů kromně záměrně hubených druhů organizmů působí i na ostatní organizmy, zejména na ty, které žijí v půdě. ● Zbytky pesticidů se začleňují do potravinových řetězců a hromadí se v tělech živočichů, kteří stojí výše v potravinové pyramidě (dravý ptáci, člověk). ● Dlouhodobé používání některých přípravků vedlo ke vzniku odolnosti hmyzu, ke snižování rozmnožovacích schopností zasažených organizmů apod.

13 ● Zbytky pesticidů jsou nebezpečné pro lidské zdraví. ● Každý prostředek má ochranou lhůtu, po kterou se ošetřená plodina nesmí používat jako potravina nebo krmivo. ● Volně žijící živočichové rostliny ošetřené pesticidy konzumují, a v jejich těle se pak hromadí škodlivé látky.

14 Zakroužkuj pravdivé výroky. Pesticidy rozdělujeme podle určení do 9 skupin. Pesticidy jsou výrobky, používané na ochranu užitkových organismů, materiálů, potravin a lidského zdraví. Podle způsobu aplikace dělíme pesticidy na postřiky, aerosoly a popraše. Podle původu dělíme pesticidy na přírodní a syntetické. Většina těchto přípravkůpatří mezi jedy. Kontaktní pesticidy jsou ty, kdy účinná látka nezůstává na povrchu rostliny.

15 Doplň: Látky užívané k hubení škůdců se nazývají …............ K hubení se užívají …............ K hubení se užívají …........... K hubení se užívají ….............

16 Doplň: Látky užívané k hubení škůdců se nazývají pesticidy. K hubení se užívají herbicidy. K hubení se užívají fungicidy. K hubení se užívají insekticidy.

17 Použité zdroje: ● Základy chemie 2. Praha: Fortuna, 1997. ISBN 80-7168-312-4 ● Obr.1, 2: Pesticidy. Cs.wikipedia.org [online]. 2013 [cit. 2013-07-31]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pesticidy http://cs.wikipedia.org/wiki/Pesticidy ● Obr.3: Plevel. Cs.wikipedia.org [online]. 2014 [cit. 2014-10-31]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Plevel http://cs.wikipedia.org/wiki/Plevel ● Obr.4: Herbicid. Cs.wikipedia.org [online]. 2014 [cit. 2014-10-31]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Herbicid http://cs.wikipedia.org/wiki/Herbicid ● Obr.5: Stock Photo: Mildewed Walls. Www.dreamstime.com [online]. 2014 [cit. 2014-10-31]. Dostupné z: http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-mildewed-walls-different-sorts-mold-close-up- shot-image39406085http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-mildewed-walls-different-sorts-mold-close-up- shot-image39406085 ● Obr.6: Royalty Free Stock Image: Professional cleaning mould off a wall. Www.dreamstime.com [online]. 2014 [cit. 2014-10-31]. Dostupné z: http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-image- professional-cleaning-mould-off-wall-image25118026http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-image- professional-cleaning-mould-off-wall-image25118026 ● Obr.7: Stock Photos: Stirring up paint. Www.dreamstime.com [online]. 2014 [cit. 2014-10-31]. Dostupné z: http://www.dreamstime.com/stock-photos-stirring-up-paint-worker-hands-white-applying- closeup-image33242573http://www.dreamstime.com/stock-photos-stirring-up-paint-worker-hands-white-applying- closeup-image33242573

18 Použité zdroje: ● Obr.8: Jed. Cs.wikipedia.org [online]. 2014 [cit. 2014-10-31]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jed http://cs.wikipedia.org/wiki/Jed ● Pokud kupujete pesticidy, buďte obezřetní (CZ). Www.youtube.com [online]. 2014 [cit. 2014-10-31]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=9YlwAOXCK4c ● Pesticídy a veda. Www.youtube.com [online]. 2012 [cit. 2014-10-31]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=dGARtGbOISc ● Obr.9: Mravenec lesní. Cs.wikipedia.org [online]. 2014 [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mravenec_lesn%C3%AD http://cs.wikipedia.org/wiki/Mravenec_lesn%C3%AD


Stáhnout ppt "Ch_074_Pesticidy Ch_074_Detergenty a pesticidy_Pesticidy Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google