Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Etologie Doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc. vedoucí katedry obecné zootechniky a etologie FAPPZ ČZU tel. 224 383 047, 777 642 010,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Etologie Doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc. vedoucí katedry obecné zootechniky a etologie FAPPZ ČZU tel. 224 383 047, 777 642 010,"— Transkript prezentace:

1 Etologie Doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc. vedoucí katedry obecné zootechniky a etologie FAPPZ ČZU tel. 224 383 047, 777 642 010, e-mail jebavyl@af.czu.cz

2 Definice Biologická věda, která se zabývá chováním zvířat. Historie Termín poprvé použit v 18. století (G. Saint-Hillary) – původně ve významu „život zvířat v daném prostředí“, tj. dnešní bionomie.

3 Historie Starověk: Aristoteles – tanec včel, hnízdění orlovce říčního, líhnutí jiker sumce… Plinius starší – hnízdění ptáků Galenos – termín „vrozené chování“

4 Historie Středověk: Fridrich II. Hohenstaufen (13. st.) – páření ptáků, hnízdní chování, stěhování… Sv. Thomas More (15. st.) – princip vtištění (imprinting) Novověk: William Harvey (17. st.) – etologie rozmnožování ptáků Charles Leroy (18. st.) – etogram (forma zápisu chování)

5 Historie J. B. Lamarck (1744 – 1829) – centra nervové soustavy Charles Darwin (1809 – 1882) – vztah vývoje chování a přirozeného výběru Alfred E. Brehm (1829 – 1884) – Život zvířat Alfred L. Wallace (1823 – 1913) – instinktivní chování zvířat Ivan P. Pavlov (1849 – 1936) – podmíněné reflexy – základ výzkumu učení Oskar Heinroth (1871 – 1945) – etologie jako poznávací studium dědičně určených forem chování

6 Historie 3 nositelé Nobelovy ceny: Konrad Z. Lorenz (1903 – 1989) - zakladatel moderní etologie, princip imprintingu (vtištění, učení v tzv. senzitivní fázi života; nevratnost – ireverzibilita) Nikolas Tinbergen (1907 – 1988) – Studie o instinktech a sociální chování zvířat Karl von Frisch (1886 – 1983) – Tančení a orientace včel

7 Popisná (deskriptivní) etologie - má původ v Evropě - sledovaní živočichové jsou především hmyz, ptáci a jiná divoká zvířata Experimentální (srovnávací) psychologie - má původ v USA - koncentruje se na naučené chování – modifikované zkušeností

8 Historie Československo: Prof. RNDr. Zdeněk Veselovský, DrSc. (1928 – 2006) – dlouholetý ředitel ZOO Praha PhDr. Jaroslav Madlafousek – experimentální etologie, metodologie RNDr. Zdeněk Klein – humánní etologie

9 Rozdělení etologie 1. Etologie popisná (deskriptivní) 2. Etologie experimentální 3. Ekoetologie 4. Neuroetologie 5. Etogenetika 6. Ontogeneze chování 7. Studium základních aktivit jedinců a skupin 8. Humánní etologie 9. Aplikovaná etologie

10 Zdroje životních projevů - Neuroetologie - Humorální regulační soustava - Smyslové vnímání - Biorytmy (cirkadiánní, cirkaanuální)

11 Ontogeneze chování Vrozené chování - druhově specifické - proběhne hned napoprvé správně a úplně bez ohledu na vnější podmínky - nelze je zapomenout Naučené chování - rozvíjí vrozené chování - učení : - nutné (obligatorní) - výběrové (fakultativní) - vtištění (imprinting) - učení v tzv. senzitivní fázi života; nevratnost – ireverzibilita

12 Formy učení Habituace - lze ji zahrnout mezi získané chování - přivyknutí na podnět, které zamezí reakci Senzitivace (senzitivation) - nespecifické zvýšení citlivosti na opakovaný podnět - opak habituace

13 Základní formy chování Kategorie chování Reflex Instinktivní chování Chování apetenční (pátrací, hledací) má za úkol nalézt podněty vyvolávající (spouštějící) konečné chování, jež vede k uspokojení potřeby např. vyhledávání nebo získání potravy, aby mohla být zkonzumována Konečné chování – stabilní, málo ovlivnitelné, druhově specifické

14 Motivace chování - vnitřní vyladění organismu neboli připravenost k jednání - výsledek endogenních i exogenních vlivů Spouštěcí mechanismus

15 Sociální chování - society - agonistické chování (agresivita, obranné chování) - teritoriální chování - hierarchické chování Sexuální chování - námluvy (epigamní chování) - kopulace - postkopulační chování

16 Denní aktivity - spánek - komfortní chování - chování spojené s projevy péče o povrch těla - zahrnuje také zívání, protahování se, škrábání, otřepávání - ochranné chování - shlukování - příjem potravy, pití - močení, kálení Péče o potomstvo - monogamie - polygamie - polyandrie

17 Komunikace - Chemická (pachová) - Feromony (chemické látky, které ovlivňují komunikaci uvnitř druhu, významná úloha při olfaktorické komunikaci - Hmatová - patří sem i taktilní komunikace (dotyková) nevyužívá čichového aparátu, neumožňuje organismu získat informaci z okolí prostřednictvím povrchu těla - Zvuková - Zraková (optická)

18 Výzkum chování Focal – animal sampling - zaměřen na chování jednoho konkrétního zvířete - může sledovat chování zvířete v rámci skupiny - hodí se k pozorování frekvence aktivit a individuálních vztahů ve skupině Behaviour sampling - snímkování určitého chování - vhodný pro pozorování skupiny a výskytu určitého prvku chování

19 Skot - silný stádový instinkt - hierarchie uvnitř skupiny - význam sociální stability stáda – je nutno ji dodržet - smíchání různých skupin vede k zápasení (negativní vliv i na užitkovost) - dobrý čich - horší zrak, menší zorné pole - obtížně se pohybuje do prudkého svahu - dobrá paměť – dokáže si zapamatovat a rozeznat 50 – 60 členů stáda, někdy i více

20 Prasata - nemají silný následovatelský instinkt jako ovce a skot - nerada pospíchají - hierarchie uvnitř skupiny - výborný čich - dobrý sluch - horší zrak - velmi komunikativní zvířata - komunikace pomocí složitého slovníku chrochtání a kvikotu - náchylnost ke stresu a proto je s nimi obtížná manipulace


Stáhnout ppt "Etologie Doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc. vedoucí katedry obecné zootechniky a etologie FAPPZ ČZU tel. 224 383 047, 777 642 010,"

Podobné prezentace


Reklamy Google