Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROCESNÍ MODELOVÁNÍ AGEND VEŘEJNÉ SPRÁVY Rámcový návrh projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROCESNÍ MODELOVÁNÍ AGEND VEŘEJNÉ SPRÁVY Rámcový návrh projektu."— Transkript prezentace:

1 PROCESNÍ MODELOVÁNÍ AGEND VEŘEJNÉ SPRÁVY Rámcový návrh projektu

2 PILOTNÍ PROJEKT 4 agendy - postup pro modelování agend ve VS a požadavky na IT architekturu a funkcionality Modelování procesů veřejné správy se neliší od modelování procesů jiných odvětví Nejnáročnější fází je příprava Procesní modely přehledně zobrazují realitu, umožňují odhalovat nekonzistence, rezervy, modelovat změny atd. Procesní modelování nezatěžuje nadměrně zaměstnance VS Procesní modely v závislosti na použité metodice umožňují různé pohledy na agendy – z jednotlivých vrcholů hexagonu Realita se místy liší od teorie, někdy i od zákonných ustanovení Nejprve je třeba dokončit model, pak teprve zkoumat náklady Nezbytná spolupráce všech účastníků (ministerstva, obce, kraje)

3 OBČANSKÝ PRŮKAZ – ZMĚNA TRVALÉHO POBYTU

4

5 Další postup

6 ZAHÁJENÍ PROJEKTU REALIZACE PROJEKTU KONTR OLA A HODNO CENÍ Vymezení rozsahu projektu a základních prvků (agenda, proces, služba) Určení prioritních oblastí/agend Definování metodiky pro modelování (hexagon) Volba IT architektury Organizační a finanční zajištění

7 ZAHÁJENÍ PROJEKTU REALIZACE PROJEKTU KONTRO LA A HODNOC ENÍ Zpracování procesních modelů vytvořit popis agendy na základě právních předpisů vytvořit popis agendy na základě praxe – výkonu státní správy jednotlivými úřady a spolupracujícími subjekty zjistit odchylky vytvořit databázi opakujících se procesů, která bude z úsporných důvodů využívána pro modelování dalších procesů; vyjádřit náklady spojené s agendou (časové a materiálové náklady na zpracování agendy jednak jako celku, tak i náklady pro jednotlivé úřady); formulovat požadavky na technologii a organizační strukturu. Publikace výstupů

8 ZAHÁJENÍ PROJEKTU REALIZACE PROJEKTU KONTROL A A HODNOCE NÍ Popis struktury procesu a poskytovaných výkonů a služeb z hlediska –Legislativy a zákonných požadavků –Struktury typové organizace, pracovních rolí a kvalifikačních požadavků –Informační a komunikační technologie –Struktury nákladů –Klienta veřejné správy

9 ZAHÁJENÍ PROJEKTU REALIZACE PROJEKTU KONTR OLA A HODNO CENÍ Kontrola výsledků provedených opatření Kontrola konzistence dat a aktualizace dat

10 ZAHÁJENÍ PROJEKTU REALIZACE PROJEKTU KONTR OLA A HODNO CENÍ RE-ENGINEERING A RE-DESIGN VEŘEJNÉ SPRÁVY současný stav kýžený stav –Modelace a simulace alternativních řešení; –Realizace opatření pro zjednodušení a zefektivnění veřejné správy; –Plánování a soustavné provádění změn ve strukturách veřejné správy; –Projektování fungujících struktur nových procesů veřejné správy ve vazbě na strategické cíle.

11 ZAHÁJENÍ PROJEKTU REALIZACE PROJEKTU KONTR OLA A HODNO CENÍ RE-ENGINEERING A RE-DESIGN VEŘEJNÉ SPRÁVY Možné cíle procesních analýz spočívají v: –identifikování „úzkých míst“ procesu (organizační přerušení); –odhalení neefektivních a duplicitních činností; –zajištění optimálního využívání zdrojů; –posouzení obsahové náplně jednotlivých organizačních celků z hlediska zabezpečení celkového průběhu procesu; –vyčíslení a analýza rozdělení fondu pracovního času zaměstnanců na jednotlivé činnosti – poskytované služby občanům; –vytvoření základu systému pro zvýšení motivace zaměstnanců (klíčové ukazatele výkonnosti – parametry motivace zaměstnanců, sledování výkonnosti probíhajících procesů v reálném čase); –prověření dostupnosti potřebných informací; –snížení počtu nezbytných dokumentů a redukce administrativních činností; –vytvoření předpokladů pro uplatňování strategického plánování ve veřejné správě a pro sledování a řízení rizik.


Stáhnout ppt "PROCESNÍ MODELOVÁNÍ AGEND VEŘEJNÉ SPRÁVY Rámcový návrh projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google