Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_Úč24.03 RočníkDruhý.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_Úč24.03 RočníkDruhý."— Transkript prezentace:

1 Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_Úč24.03 RočníkDruhý Tematická oblast a předmět Účtové třídy Účetnictví Název učebního materiálu Účtová třída 1 – materiál, zboží, zásoby vlastní výroby AutorIng. Lenka Hřibová Datum vytvoření7. 10. 2013 Anotace Tato prezentace slouží jako podklad pro výuku předmětu účetnictví u nástavbového studia podnikání, konkrétně účtové třidy 1. Prezentace rozšiřuje znalosti z předchozího ročníku, naznačuje účtování jednot- livých druhů zásob způsobem B a ukazuje, jak se účtují zvláštní případy u zásob, včetně jejich nákupu ze zahraničí. Prezentace obsahuje 26 snímků, při jejichž zhotovení byly použity animace.

2 Obsah 1.Členění třídy 1 2.Oceňování zásob při výdeji 3.Oceňování zásob při inventarizaci 4.Materiál vlastní výroby 5.Nákup materiálu v zahraničí 6.Analytická evidence materiálu 7.Zálohy na nákup zásob 8.Účtování materiálu způsobem B 9.Účtování zboží způsobem B 10.Účtování zboží v maloobchodních prodejnách 11.Slevy při nákupu zásob 12.Účtování zásob vlastní výroby způsobem B 13.Otázky a jejich řešení 14.Zdroje

3 1. Členění třídy 1 Účtová skupina 11 Účtová skupina 12 Účtová skupina 13 Účtová skupina 15 Účtová skupina 19 - Materiál – 111,112, 119 - Zásoby vlastní výroby – 121, 122, 123, 124 - Zboží – 131, 132, 139 - Poskytnuté zálohy na zásoby – 151, 152, 153 - Opravné položky zásobám – 191, 194, 196, …

4 2. Oceňování zásob při výdeji 1. Metoda váženého aritmetického průměru proměnlivého Vážený průměr proměnlivý = stav na skladě + poslední přírůstek (v Kč) stav na skladě + poslední přírůstek (v množství) 2. Metoda váženého aritmetického průměru periodického Vážený průměr periodický = PS + přírůstky za období (v Kč) PS + přírůstky za období (v množství)

5 3. Metoda FIFO  Zásada „první do skladu, první ze skladu“.  Ocenění dle nejstarší zásoby.  Nutná pomocná evidence pro přehled o měrných jednotkách.

6 3. Oceňování zásob při inventarizaci  Porovnání užitné hodnoty (tržní ceny) s účetním hodnotou. Užitná hodnota > ocenění v účetnictví Užitná hodnota < ocenění v účetnictví Neúčtuje se! Přechodné Trvalé Manka a škody Tvorba opravné položky

7 Schéma účtování ocenění zásob při inventarizaci MD DD 549 – Manka a škody 112, 132, 12. Trvalé snížení hodnoty zásob VUD MD DD 559 – Tvorba a zúčtování opravných položek 191, 196, 194, … Dočasné snížení hodnoty zásob VUD Snížení (zrušení) opravné položky VUD

8 4. Materiál vlastní výroby MD DD 112 621 – Aktivace materiálu a zboží Převodka na vyrobený materiál VUD MD DD 111 622 – Aktivace vnitropodnikových služeb Vnitropodnikové přepravné VUD

9 5. Nákup materiálu v zahraničí  Nutnost rozlišit, zda jde o nákup z EU či nikoliv.  Nutnost přepočítat fakturovanou cenu dle platného kurzu.  Účtování shodné s nákupem z tuzemska.  Zahraničního dodavatele odlišíme analytikou – 321.2.

10 Pořízení zásob ze země EU  Česká firma si sama vypočte DPH.  Česká firma je povinna vypočtenou daň odvést – přidanění (samovyměření).  Je-li daňový doklad, má česká firma nárok na odpočet. MD DD 111, 131321.2 Nákup zásob DOFA MD DD 349 – Spojovací účet DPH 343 Nárok na odpočet VUD Povinnost přiznat DPH

11 Pořízení zásob ze země mimo EU  Celní úřad vyměřuje clo.  Česká firma si sama vypočte DPH (základ DPH = hodnota zásob + clo). MD DD 111, 131321.2 Nákup zásob DOFA MD DD 349 – Spojovací účet DPH 343 Nárok na odpočet VUD Povinnost přiznat DPH MD 379 D Clo JCD

12 6. Analytická evidence materiálu Podle druhů materiálu. Podle hmotně odpovědných osob. Podle místa uložení. Syntetický účet – 112 Pořizovací cena 112.1 – Cena pořízení 112.2 – Vedlejší pořizovací náklady

13 MD DDD 501 112.1 321, 211 MDD 112.2 Nákup mat. v cenách pořízení Úbytek mat. v cenách pořízení VUD DOFA, VPD Přírůstek vedlejších poř. nákladů Poměrná část vedlejších pořizovacích nákladů = UZ * N/PSZ + PŘZ Úbytek poměrné části vedlejších poř. nákladů VUD DOFA, VPD UZ = účet 112.1, str. D N = suma nákladů účtu 112.2 PSZ + PŘZ = str. MD účtu 112.1

14 7. Zálohy na nákup zásob Poskytnuté zálohy Přijaté zálohy Účtová skupina 15 Účet 324 Pohledávka vůči dodavateli Závazek vůči odběrateli ÚČTY ZÁLOH SE PO VYÚČTOVÁNÍ RUŠÍ!

15 Schéma účtování poskytnutých záloh MD D 221, 211MD D 151, 152, 153 MD D 321MD D 111, 131 1. Úhrada zálohy 3. Zúčtování zálohy 2. Pořízení zásob BV, VPDVUDDOFA BV, VPD 4. Doplatek faktury MD D 601, 604, 642 MD D 311 MD D 324MD D 211, 221 2. Prodej zásob 3. Zúčtování zálohy 1. Přijetí zálohy VYFAVUDPPD, BV 4. Doplatek faktury Schéma účtování přijatých záloh

16 8. Účtování materiálu způsobem B MD DD 501 321, 211 Nákup zásob DOFA, VPD MDD 621, 622 Aktivace VUD MD 211, 221 D Pojistné, provize VPD, BV V průběhu roku: Převzetí na sklad a úbytky se neúčtují!

17 Na konci roku: MD DD501 389 112 MDD 549 Vyfakturované, ale nepřevzaté dodávky Nevyfakturované dodávky VUD Manko Přebytek VUD MD D119 MDD 648 Převod PS do spotřeby VUD Převod KZ na sklad D

18 9. Účtování zboží způsobem B MD D D 504 321, 211 Nákup zásob DOFA, VPD MDD 621, 622 Aktivace VUD MD 211, 221, 379 D Pojistné, provize, clo VPD, BV, JCD V průběhu roku: Převzetí na sklad a úbytky se neúčtují!

19 Na konci roku: MD DD504 389 132 MDD 549 Vyfakturované, ale nepřevzaté dodávky Nevyfakturované dodávky VUD Manko Přebytek VUD MD D119 MDD 648 Převod PS do spotřeby VUD Převod KZ na sklad D

20 10. Účtování zboží v maloobchodních prodejnách MD D 321, 211 MD D 131 MD D 132.1 – Prodejní cena MD D 504 1. Nákup zboží 2a. Přírůstek v prodejní ceně 3a. Úbytek v prodejních cenách DOFA, VPD VUD - P VUD MD D 343 MD D 132.2 – Marže 3b. Úbytek oceňovacích rozdílů s mínusem VUD DPH 2b. Přírůstek oceňovacích rozdílů Průměrné procento oceňovacích rozdílů (marže) = (PS + přírůstek OR) / (PS + přírůstek zboží v prodejních cenách) * 100 Přírůstek OR = účet 132.2, str. MD Přírůstek zboží v prodejních cenách = účet 132.1, str. MD

21 11. Slevy při nákupu zásob Bonus Při dodávce.Po dodávce. Skonto Snížení fakturované ceny. Dodatečné finanční zvýhodnění. Sleva poskytnutá při splnění odběru určitého množství. Sleva z fakturované částky při zaplacení faktury v předstihu nebo hotově. V ocenění. Ovlivní 548, resp. 648.

22 12. Účtování zásob vlastní výroby způsobem B MD D 611, 612, 613, 614 121, 122, 123, 124 Zúčtování PS (odepsání) VUD D PS Zaúčtování KZ na konci roku VUD

23 13. Otázky a jejich řešení K čemu slouží účty skupiny 15? K účtování záloh na nákup zásob. Která účtová skupina je určena pro zboží? Skupina 13. Co je to bonus? Jde o typ slevy při nákupu zásob poskytnutá při splnění odběru daného množství. Co je to FIFO? Metoda výpočtu ceny pro výdej zásob. Přírůstek zásob vlastní výroby se účtuje VE PROSPĚCH účtu které účt. třídy? 6. účtové třídy.

24 Kdy se vytváří opravná položka k zásobám materiálu? Jestliže je snížení hodnoty dočasného charakteru. Tržby za zboží jsou 800, PC byla 600, mzda prodavačů je 200 a odpis budovy je 50. Určete výši obchodní marže. 200 Kč. Účtový předpis trvalého snížení hodnoty zásob materiálu. 549/112 Čím je tvořen základ pro výpočet DPH při dovozu z nečlenské země EU? PC + clo. Co je to samovyměření? Povinnost výpočtu DPH u dovozce a její odvod.

25 VUD – nevyfakturovaná dodávka zboží, zp. B: 504/389 JCD – clo k dovezenému materiálu z USA: 111/379 Účtový předpis dle VUD pro vnitropodnikové přepravné materiálu: 111 (112)/622 VYFA – prodej zboží: 311/604 VUD – zúčtování poskytnuté zálohy na zboží: 321/153

26 14. Zdroje Texty jsou tvorbou autora. Štohl, P.; Klička, V. Maturitní okruhy z účetnictví pro studenty OA a středních škol s výukou účetnictví 2011. 4. vyd. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl, 2011. ISBN 978-80-87237-32-8. Štohl, P. Učebnice Účetnictví 2013 – 2. díl. 14. vyd. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl, 2013. ISBN 978-80-87237-59-5.


Stáhnout ppt "Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_Úč24.03 RočníkDruhý."

Podobné prezentace


Reklamy Google