Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Péče o pacienty s cerebrovaskulárním onemocněním v ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Péče o pacienty s cerebrovaskulárním onemocněním v ČR."— Transkript prezentace:

1 Péče o pacienty s cerebrovaskulárním onemocněním v ČR

2 CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY  Cévní mozkové příhody (CMP) jsou ve vyspělých (stejně jako v rozvojových) zemích druhou příčinou úmrtí a nejčastější příčinou invalidity u lidí středního a vyššího věku.  Česká republika patří k zemím s nejvyšší morbiditou (dvoj až trojnásobně vyšší incidencí proti ostatním vyspělým státům Evropy), mortalita u nás dosahuje ve srovnání s většinou vyspělých států téměř dvojnásobných hodnot.  Nejúčinnějším prostředkem ke snižování těchto nepříznivých ukazatelů je zkvalitnění primární i sekundární prevence CMP a zřizování specializovaných pracovišť poskytujících intenzivní a kvalifikovanou odbornou léčebnou i ošetřovatelskou péči a schopných zavádět nové, sofistikované léčebné metody.

3 PROČ KONCENTROVAT?  Jde o zvláště náročnou a nákladnou péči, která vyžaduje vysokou odbornou erudici a zkušenost.  Péče vyžaduje nákladnou zdravotnickou techniku  Jen včas zahájená léčba může být účinná – převoz pacienta do „cílové nemocnice“  Koncentrace personálních i technických kapacit je racionální a zajišťuje pacientovi nejlepší možnou léčbu s nepřetržitou dostupností – vysoká kvalita péče.  Koncentrace vysoce specializované péče dle osvědčeného modelu Evropské unie.

4 VYSOCE SPECIALIZOVANÁ PÉČE  Ustanovení center neznamená rušení stávajících neurologických pracovišť, ale vytváří sít pracovišť schopných poskytnout vysoce kvalitní péči pacientovi s akutní CMP.  Centrum plní roli koordinátora v regionu.  Musí se kromě poskytování specializované péče také aktivně podílet na výzkumu, vzdělávání a aplikaci nových poznatků do praxe. Ministerstvo zdravotnictví zajistí finanční prostředky ze strukturálních fondů EU na standardizované vybavení.

5 VYSOCE SPECIALIZOVANÁ PÉČE  „cerebrovaskulární péče“ - zdravotní péče zajišťovaná oborem neurologie a neurochirurgie v úzké spolupráci s ostatními klinickými a diagnostickými obory. Odborní garanti péče Česká neurologická společnost ČLS JEP Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP Společnost pro rehabilitační a fyzikální medicínu ČLS JEP Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP 3 stupně péče: I. stupeň – Komplexní cerebrovaskulární centrum (KCC) II. stupeň – Iktové centrum (IC) III. stupeň – Ostatní cerebrovaskulární péče

6 ODBORNÁ KOMISE Zahájení činnosti v říjnu 2009. Složení odborné komise: - zástupci odborných společností - zástupci zdravotních pojišťoven - zástupci ministerstva zdravotnictví ČR. Komise vycházela z: - Národního cerebrovaskulárního programu - dat registrů - populačních dat - podkladů jednotlivých odborných společností

7 VĚSTNÍK 2/2010 Věstník definuje podmínky pro zařazení zdravotnického pracoviště do stupně Komplexní cerebrovaskularní centrum (KCC) Iktové centrum (IC), Popisuje cerebrovaskulární péči na jednotlivých stupních: - personální kritéria - prostorové vybavení - nezbytné přístrojové vybavení - doporučené přístrojové vybavení - organizační kritéria - ostatní kritéria (podíl na vzdělávání, výzkumu...) Přílohou je přihláška (žádost) k zařazení do příslušného stupně péče včetně předepsaných příloh Uzávěrka příjmu přihlášek je stanovena na 31.3.2010 a oznámena na www.mzcr.cz

8 ČASOVÁ OSA 1.3. 2010 Vydání věstníku 31.3. 2010 duben 2010 květen 2010 červen 2010 Uzávěrka přijmu přihlášek Audity Publikace výsledků ve věstníku Výzva pro čerpání z fondů EU

9 DĚKUJI ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "Péče o pacienty s cerebrovaskulárním onemocněním v ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google