Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Evropský sociální fond  Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost  Doba realizace projektu: 1. 5. 2014 – 31. 8. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Evropský sociální fond  Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost  Doba realizace projektu: 1. 5. 2014 – 31. 8. 2015."— Transkript prezentace:

1

2  Evropský sociální fond  Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost  Doba realizace projektu: 1. 5. 2014 – 31. 8. 2015

3 Obsahem projektu je tvorba následujících strategických dokumentů: 1) Strategie rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji 2014+ 2) Společný akční plán Libereckého kraje 2014+

4  Jedná se o strategický dokument, který bude v sobě systematicky propojovat klíčové oblasti rozvoje lidských zdrojů: - vzdělávání v provázanosti s potřebami trhu práce - cestovní ruch - sociální služby

5  Do tvorby strategie budou zapojení jak pracovníci příslušných odborů KÚ LK tak i všechny zainteresované subjekty ze jmenovaných oblastí  Realizace setkání v rámci tzv. „kulatých stolů“ s pracovníky KÚ LK, pracovníky krajem zřízených organizací a dále se zástupci podnikatelských i nepodnikatelských subjektů  Strategie bude navazovat a vycházet ze strategických dokumentů LK  Její tvorba bude probíhat na základě důkladné analýzy jednotlivých oblastí

6  Vytvoření strategického a koordinačního dokumentu podporujícího aktivity v oblasti: vzdělávání, cestovního ruchu a sociálních služeb, a to v provázanosti na trh práce a zaměstnanost  Vytyčení a definování zásadních problémů v klíčových oblastech rozvoje lidských zdrojů ve vazbě na zaměstnanost

7  V rámci přípravy Libereckého kraje na budoucí programovací období EU 2014-2020 bude tvorba SAP klíčovým krokem nové kohezní politiky podporující smysluplné čerpání evropských dotací a s tím spojený rozvoj a konkurenceschopnost kraje  T vorba SAP jakožto konkrétních integrovaných rozvojových opatření bude vycházet ze Strategie rozvoje lidských zdrojů v LK

8  Logicky uspořádané vyjádření společných zájmů při přípravě Libereckého kraje na nové programovací období 2014-2020  Zvýšení konkurenceschopnosti Libereckého kraje v programovacím období 2014-2020

9 Lucie Ptáková hlavní metodička projektu SAP LK Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Tel. 485 226 402 E-mail: lucie.ptakova@kraj-lbc.cz Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt " Evropský sociální fond  Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost  Doba realizace projektu: 1. 5. 2014 – 31. 8. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google