Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_EKONOMIKA_03 Vliv EU na rozhodování v členských státech Téma sady:Národní hospodářství a hospodářská politika Obor, ročník:Ekonomické lyceum, 4. ročník; Obchodní akademie, 4. ročník Datum vytvoření:únor 2013 Anotace: ESVO, EHP, Evropská rada, Rada EU, Evropský parlament, Právní normy EU, konvergenční kritéria vstupu do Eurozóny Metodický obsah:Opakování a upevňování znalostí o Evropské unii, Výklad nového učiva

2 OSNOVA 1.Úvodní informace o EU 2.EU versus ESVO 3.Tři pilíře EU 4.Hlavní orgány a instituce EU 5.Právo EU 6.Konvergenční kritéria vstupu do měnové unie 7.Otázky a úkoly 8.Zdroje

3 ÚVODNÍ INFORMACE O EVROPSKÉ UNII EU = hospodářská integrace 28 evropských států (k 1. 7. 2013) → státy ale zůstávají suverénní a politicky samostatné 17 členů EU platí společnou měnou zvanou Euro ČR vstoupila do EU 1. května 2004 spolu s dalšími 9 zeměmi SVE kandidátskými zeměmi na vstup do EU jsou Turecko a Makedonie Obr. 1

4 EU VERSUS ESVO ESVO - Evropské sdružení volného obchodu = sdružení evropských zemí, které nechtějí vstoupit do EU uplatňují mezi sebou volný obchod → odstranili ze vzájemného obchodu cla a další překážky v současné době sem patří 4 země: Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko a Island ESVO společně s EU tvoří takzvaný Evropský hospodářský prostor (EHP)

5 TŘI PILÍŘE EU I. Společná zahraniční a bezpečnostní politika II. Spolupráce v justici a vnitřních věcech III. Evropská společenství (ESUO, EHS a Euratom) zahraniční politika = spolupráce, společné postoje, zachování míru, demokracie, podpora rozvojových zemí představitel EU pro zahraniční otázky – volen na 5 let (funkce zavedena v Lisabonské smlouvě) bezpečnostní politika = obrana EU, ochrana proti terorismu soudní a policejní spolupráce potírání rasismu a xenofobie potíráni obchodu s drogami, zbraněmi a organizovaného zločinu ochrana proti obchodu s lidmi zavedení evropského občanství → právo volit a být volen do evropských organizací uznání vzdělání z jiného členského státu EU = hospodářská a měnová unie společný trh EU → volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu měnová unie – jednotná měna Euro (v současnosti 17 zemí) společné politiky EU zemědělská politika obchodní politika (celní unie) regionální politika (strukturální fondy) Zdroj: Zpracování autorky

6 HLAVNÍ ORGÁNY A INSTITUCE EVROPSKÉ UNIE hlavní orgány EU: –Rada EU- Evropský parlament –Evropská rada- Evropská komise další důležité instituce: –Účetní dvůr –Evropská centrální banka –Evropský soudní dvůr a Evropský Ombudsman –Evropská investiční banka a Evropský investiční fond

7 RADA EU (= RADA MINISTRŮ) skládá se z ministrů vlád jednotlivých členských zemí EU má zákonodárnou pravomoc → vydává právní normy EU jedná střádavě v Bruselu a v Lucemburku

8 EVROPSKÁ RADA nejvyšší politický orgán EU složený z představitelů vlád jednotlivých členských zemí (ČR zastupuje premiér) každý půlrok předsedá jiná země (ČR předsedala v 1. polo- letí roku 2009) vymezuje směry, kterými se má EU v následujících obdobích ubírat Lisabonská smlouva zavedla funkci stálého předsedy (tzv. europrezident) voleného na 2,5 roku

9 EVROPSKÝ PARLAMENT zastupitelé (europoslanci) jsou voleni v přímých volbách zastupuje zájmy občanů EU navrhuje a projednává právní normy, při jejich schvalování spolupracuje s Radou ministrů kontroluje činnost Evropské komise a schvaluje rozpočet EU sídlí ve Štrasburku Obr. 2

10 EVROPSKÁ KOMISE nejvyšší administrativní orgán EU komisaře si jmenují jednotlivé členské státy realizuje praktickou hospodářskou politiku kontroluje plnění smluv a opatření (může ukládat pokuty) spravuje 98 % rozpočtových výdajů EU sídlí v Bruselu

11 PRÁVO EU právo EU rozdělujeme do dvou skupin: 1. primární právo – zakládající smlouvy a jejich novely - např. Maastrichtská smlouva a Lisabonská smlouva - mají být nahrazeny tzv. Ústavní smlouvou EU 2. sekundární právo – právní akty přijímané institucemi EU - přijímají je Rada ministrů a Evropský Parlament právní normy EU jsou nadřazeny normám jednotlivých států (ty je zařazují do svých národních právních systémů)

12 SEKUNDÁRNÍ PRÁVNÍ NORMY EU nařízení – členské státy se jimi musí řídit, mají přednost před národními právními normami směrnice – členské státy je musí zapracovat do svého právního systému rozhodnutí – vztahují se na státy, organizace či jednotlivce, jimž jsou adresována stanoviska a doporučení – nejsou právně závazná, ukazují možnost řešení, státy se jimi nemusí řídit

13 KONVERGENČNÍ KRITÉRIA VSTUPU DO MĚNOVÉ UNIE = základní požadavky na hospodářství zemí, které se chtějí připojit k Eurozóně 1)Míra inflace nesmí překročit o více než 1,5% průměrnou míru inflace tří nejlepších států EU. 2)Celková zadluženost státu (veřejných rozpočtů) nesmí překročit 60% HDP země. 3)Roční schodek veřejných rozpočtů nesmí překročit 3% HDP 4)Dlouhodobá úroková míra nesmí překročit o více než 2%. průměrnou úrokovou mírů tří nejlepších států EU 5)Měnová stabilita bez devalvace domácí měny (min. 2 roky).

14 OTÁZKY A ÚKOLY Vyjmenujte všech 27 členských zemí EU, které z nich jsou zároveň členy tzv. Eurozóny? Kdy do EU vstoupila ČR, můžeme platit eurem, i když nejsme členy měnové unie? S pomocí internetu vyhledejte nedávná nařízení EU, která ovlivnila ekonomiku a podnikání v ČR.

15 ZDROJE [1] KLÍNSKÝ, P.; MÜNCH, O.: Ekonomika 2 pro obchodní akademie a ostatní střední školy. Praha: Eduko, 2010, ISBN 978-80-87204-30-6. [2] KLÍNSKÝ, P.; MÜNCH, O.: Ekonomika 4 pro obchodní akademie a ostatní střední školy. Praha: Eduko, 2010, ISBN 978-80-87204-27-6. [3] ŠVARCOVÁ, J. a kol. Ekonomie - Stručný přehled. Zlín: CEED, 2011, ISBN 978-80-87301-01-2. [4] NOVOTNÝ, Z.; DYNTAROVÁ, V.; KAFKOVÁ, R.: Podniková ekonomika 2. Obchodní akademie, Břeclav, 2010

16 ZDROJE OBRÁZKŮ Obr. 1 - KOUTSOMITIS, Yanni. Flickr [online]. [cit. 6. 2. 2013]. Dostupný na WWW: http://www.flickr.com/photos/ykoutsomitis/6861702519/http://www.flickr.com/photos/ykoutsomitis/6861702519/ Obr. 2 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EP_Strasbourg_hemicycle_l-gal.jpg

17 AUTORSKÁ PRÁVA „Dílo smí být šířeno pod licencí CC BY-SA. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna necitovaná autorská díla jsou dílem autora. Všechny neocitované kliparty a další grafické objekty jsou součástí prostředků výukového SW Smart Notebook a MS Office.“


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google