Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální politika EU Natálie Švarcová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální politika EU Natálie Švarcová"— Transkript prezentace:

1 Regionální politika EU Natálie Švarcová svarcova@fsv.cuni.cz

2 Zdroje DG Regional Policy: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm Soudržnost na přelomu roku 2007: http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_cs.htm Mapa pro období 2007-13: http://ec.europa.eu/regional_policy/images/map/eligible2007/sf200 713.pdf Ministerstvo pro místní rozvoj ČR: http://www.mmr.cz/http://www.mmr.cz/ Příklady projektů financovaných ze strukturálních fondů: http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm? pay=CZ®ion=CZ001&the=ALL

3 Vývoj regionální politiky 1951 – 1973 - období důvěry ve volný trh 1958 – Evropský sociální fond a EAGGF 1968 - DG for Regional Policy Zrod evropské regionální politiky 1974 –ERDF (Evropský fond regionálního rozvoje) 1986 – Jednotný evropský akt 1988 - strukturální politika - 1. Delorsův balíček 1993 – Maastrichtská smlouva

4 1994 – 1999 rozvoj zaostalých regionů regiony postižené útlumem průmyslu boj proti dlouhodobé nezaměstnanosti adaptace pracovní síly na požadavky nových technologií, modernizace zemědělství a rybolovu rozvoj málo osídlených oblastí 2000 – 2006 pomoc zaostalým regionům oblasti se strukturálními problémy rozvoj lidských zdrojů 2007 – reforma politiky soudržnosti

5 Principy regionální politiky 1) programování 2) koncentrace 3) partnerství 4) adicionalita monitorování a vyhodnocování

6 Finanční nástroje 4 strukturální fondy (86% zdrojů) Evropský regionální rozvojový fond (ERDF) Evropský sociální fond (ESF) Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond (EAGGF) Finanční nástroj pro podporu rybolovu (FIFG) Kohezní fond (8,5%) Evropská investiční banka

7 Období 2000 - 2006 195 miliard EUR celkové roční příjmy členského státu ze SF nesmí překročit 4% HDP 3 formy regionální pomoci cílené programy iniciativy Komise inovativní akce

8 Období 2000 - 2006 Cílené programy regionální Cíl 1 - povzbuzování rozvoje a strukturálních změn zaostávajících regionů (69,7 %) Cíl 2 - podpora strukturálně postižených regionů (11,5 %) horizontální Cíl 3 - podpora přizpůsobování a modernizace politik a systémů vzdělávání, školení a zaměstnanosti (12,3 %)

9

10 Období 2000 - 2006 Iniciativy Společenství a Inovační akce Iniciativy Společenství (5 %) Interreg Urban Leader+ Equal Inovační akce (1 %)

11

12 Období 2007 – 2013 po rozšíření 25% populace EU žije v regionech s HDP pod 75% průměru EU (oproti 18% pro EU-15) 336,1 mld. EUR, cca 1/3 rozpočtu a 0,41% HNP EU 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Evropská územní spolupráce

13 k urychlení konvergence nejméně rozvinutých regionů prostřednictvím ERDF, ESF, Kohezního fondu celkem 264 mld. EUR (78% dotace do fondů) bude pokrývat regiony s HDP/obyv. pod 75% průměru EU-25 nejvzdálenější regiony akce Kohezního fondu v zemích s HNP  90% průměru EU Cíl „Konvergence“

14 Cíl „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ posílit konkurenceschopnost a atraktivitu regionů prostředky půjdou prostřednictvím ERDF a ESF 58 mld. EUR, což je 17% bude pokrývat oblasti nepokryté cílem Konvergence regiony pokryté cílem 1 v letech 2000-6 a nepokryté cílem Konvergence (do roku 2013 přechodná podpora)

15 Cíl „Evropská územní spolupráce“ přeshraniční spolupráce spolupráce na úrovni nadnárodních oblastí sítě pro spolupráci a výměnu zkušeností v celé EU prostředky půjdou přes ERDF celkem 13 mld. EUR bude pokrývat regiony podél hranic přeshraniční složky budoucího Evropského nástroje pro sousedství a partnerství a Předvstupní nástroje celé území pro financování evropských sítí pro spolupráci a výměnu

16 účast Společenství omezena na 85% pro Kohezní fond 75% pro ERDF nebo ESF pod cílem Konvergence 50% pro ERDF a ESF pod cílem Konkurenceschopnost 75% pro ERDF pod cílem Spolupráce

17

18

19

20 Geographical Eligibility for Structural Funds Support 2007-2013 Draft April 2005, GDP/head  2000-2001-2002 Objective 'Regional Competitiveness and Employment' Convergence objective Regions > 75% in EU25) Convergence objective statistically affected regions Objective 'Regional Competitiveness and Employment' Phasing-in regions, "naturally" above 75%

21 Hodnocení regionální politiky výdaje EU na kohezní politiku slušné ve srovnání s výdaji členských států koncentrované v určitých regionech mobilizují národní i soukromé výdaje ALE státy s podobnou úrovní HDP mohou dostávat různou podporu z fondů podpora zemí, které nejsou efektivní při snižování regionálních rozdílů

22 HODNOCENÍ REGIONÁLNÍ POLITIKY Snižují se regionální rozdíly? na úrovni států ANO konvergence kohezní čtyřky Vyšší růst HDP Vyšší růst zaměstnanosti Zvýšení investic Zvýšení hustoty dálniční sítě

23 HODNOCENÍ REGIONÁLNÍ POLITIKY Snižují se regionální rozdíly? na úrovni regionů NE tak výrazné 10 nejchudších regionů 1986: 41% HDP na hlavu průměru EU 1996: 50% 2000: 56% Obj.1 regiony mezi 1994 a 2001 růst HDP/hlavu mimo K4 buď stejně jako průměr (New Länder), nebo pomalejší (Mezzogiorno), Obj. 2 regiony nezaměstnanost poklesla o něco více než ve zbytku EU ale HDP na hlavu rostl pomaleji stále obrovská koncentrace R&D koncentrace FDI ve vyspělých regionech podobně koncentrace FDI i v rámci zemí

24 HODNOCENÍ REGIONÁLNÍ POLITIKY Obchod mezi K4 a zbytkem EU zdvojnásobil se ALE cca ¼ strukturálních výdajů se vrací do bohatších zemí v podobě vyšších dovozů únik v podobném rozsahu lze očekávat u nových zemí, kde 60% dovozů jde z EU

25 HODNOCENÍ REGIONÁLNÍ POLITIKY Implementace Programování vneslo více jistoty, stability ALE složitost, zdlouhavost Partnerství lepší cílení projektů, inovativnost ALE náročnost administrativního procesu Koncentrace úspěch – pomoc směřována pouze na regiony se 41% obyv. EU (oproti 51% v období 1994-1999) ALE rozmělnění pomoci u Cíle 2 kvůli komplikovanému způsobu vymezení cílových regionů Adicionalita dobré výsledky u cíle 1 ALE horší u cíle 2 a zejména cíle 3 (těžko ověřitelné)

26 HODNOCENÍ REGIONÁLNÍ POLITIKY Účinnost a efektivita kontrolní mechanismy EU duplikují národní mechanismy pozdní nastavení podmínek vede k tlaku na rychlou implementaci na úkor kvality monitoring je neefektivní soustředění na finanční otázky - prostředky se utrácí na projekty, kde mohou být nejsnáze utraceny, nikoli na nejlepší projekty ze strategického hlediska

27 GDP per head in PPS in 2003

28 Regional Disparities in EU27 GDP per head in % in PPP (2002) <50 50 – 75 75-90 90-100 100-125 Nad 125

29 Regional GDP Growth 1995-2002 Average growth rate in % < 1.48 HU = 1995-2001 1.48 – 2.18 2.18 – 2.75 2.75 – 3.62 >= 3.62 no data EUR-27 = 2.25

30 Regional Employment Rates 2003 Employed persons between 15 und 65 in % < 55 60 - 65 65 - 70 70 - 75 >= 75 55 - 60 no data EUR-27 = 62.5

31 Regional Expenditure in Research and Development 2002 in % of GDP < 0.45 0.8 – 1.16 1.16 – 1.88 >= 1.88 0.45 – 0.8 no data EUR-27 = 1.92


Stáhnout ppt "Regionální politika EU Natálie Švarcová"

Podobné prezentace


Reklamy Google