Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vysokodávkovaná infúzní terapie vitaminem C MUDr. Hana Jarošová Bioregenerační a rehabilitační centrum, Říčany u Prahy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vysokodávkovaná infúzní terapie vitaminem C MUDr. Hana Jarošová Bioregenerační a rehabilitační centrum, Říčany u Prahy."— Transkript prezentace:

1 Vysokodávkovaná infúzní terapie vitaminem C MUDr. Hana Jarošová Bioregenerační a rehabilitační centrum, Říčany u Prahy

2 Vitamín C: životně důležitý vita = život onemocnění z nedostatku vitamínu C: kurděje vitaminy = životně důležité látky

3 Působení vitaminu C je polytropní je kofaktorem mnoha biochemických reakcí a syntéz v organismu – – např. syntéza kolagenu  hojení ran – syntéza karnitinu  energie ovlivňuje metabolismus krevních lipidů, cholesterolu a žlučových kyselin redukce tvorby karcinogenních nitrosaminů v žaludku má antioxidační efekt

4 Působení vitaminu C je polytropní Vit. C má imunomodulační účinky (významné zejména u chronických viróz) Vit. C zlepšuje specifické imunitní funkce: fagocytózu, chemotaxi, proliferaci T-lymfocytů, syntézu interferonu, imunoglobulinů a komplementu (Panush and Delafuente 1985) Nezbytný pro optimální fungování imunity

5 Působení vitaminu C je polytropní Experimenty na zvířatech (animální) i humánní klinické studie - profylaktické podávání vit. C chrání před infekcemi (Sahoo and Mukherjee 2003) - subklinické deficitní stavy vit. C zvyšují vnímavost k infekci Při akutních infekcích dochází kvůli zvýšené produkci reaktivních sloučenin kyslíku (ROS) ke zvýšené spotřebě askorbátu

6

7 Co jsou volné radikály a jejich pohlcovače? Volné radikály = reaktivní kyslíkaté či dusíkaté sloučeniny (ROS/RNS) škodí! Pohlcovače volných radikálů = antioxidanty chrání!

8 Co je to oxidativní stres reaktivní sloučeniny kyslíku (ROS) a dusíku (RNS) radikálové: superoxid, hydroxyl, peroxyl neradikálové: H 2 O 2, ozon, singletový O 2 produkovány fyziologicky při látkové výměně a leukocyty, k usmrcení a lýze mikrobů hromadí se v ložiscích zánětu

9 Co je to oxidativní stres volné kyslíkové radikály a oxidy dusíku ze životního prostředí, cigaretové zplodiny, tělesný i psychogenní stres, některá léčiva… vyčerpávají antioxidační kapacitu organismu malnutrice a maladaptace vede k prohlubující se depleci antioxidantů deficit antioxidantů se manifestuje klinicky

10 Oxidativní stres a záněty pozitivní role fyziologického zánětu akutní a chronický zánět změny v laboratorních parametrech – FW, CRP, ASLO, leukocytóza,…. klinické projevy zánětu (febris atd.) 5 ukazatelů zánětu: dolor, calor, tumor, rubor, functio laesa

11 Oxidativní stres a záněty rozdíly mezi sterilním a nesterilním zánětem osteoarthritis,….. appendicitis – défense musculaire – peritoneální dráždění - „prknovité břicho“ (prof. Jirásek: organismus přikládá „dlahu“) „Ubi pus, ibi evacua!“

12 Přechod akutního zánětu do chronického původní obranná role akutního zánětu zaniká a dochází k jeho chronifikaci příčiny: oxidativní stres, snížená antioxidační kapacita těla/nedostatečný přísun antioxidantů vznikají chronická zánětlivá onemocnění: RA, alergie, atopická dermatitida, ateroskleróza, Alzheimerova demence …

13 Oxidativní stres nadbytek reaktivních sloučenin kyslíku a dusíku v organismu příčina chronického zánětu (deficit vit. C v tkáních)  zvýšená potřeba vitaminu C redukce oxidačních produktů metabolismu - „zhášení volných radikálů“

14

15 HOJENÍ RAN - VITAMIN C SE ÚČASTNÍ SYNTÉZY KOLAGENU PROTIZÁNĚTLIVÝ EFEKT VITAMINU C INHIBICE TNF ALFA Son EW, Mo SJ, Rhee DK, Pyo S. Vitamin C blocks TNF-alpha-induced NF-kappaB activation and ICAM-1 expression in human neuroblastoma cells. Arch Pharm Res. 2004 Oct; 27(10):1073-9.

16 Oxidativní stres a osteoporóza - Oxidativní stres je významným patofyziologickým faktorem rozvoje osteoporózy Basu, Michaelsson et al. 2001 - Reaktivní sloučeniny kyslíku ROS stimulují přímo i nepřímo prostřednictvím aktivace TNF-α aktivitu osteoklastů, a tím i odbourávání kostní tkáně Lean, Davies et al. 2003

17 -V organismu se vit. C vyskytuje ve dvou formách: jako askorbát a jako dehydroaskorbát -Podle potřeby přechází jedna forma v druhou - Askorbát je vně buňky oxidován na dehydroaskorbát, vstupuje do buňky a uvnitř buňky je redukován zpět na askorbát

18 FARMAKOKINETIKA

19 Perorální/parenterální podávání vitaminu C intestinální absorpce je limitována počtem a saturací transportního systému ve stěně střeva pouze při p.o. jednotlivé dávce 200 mg se biologická dostupnost blíží 100 %, dávku lze opakovat (např. 5krát denně) přísun stravou je efektivní jen u zcela zdravých jedinců a při racionálním jídelníčku – jde o profylaxi chorob

20 Perorální/parenterální podávání vitaminu C parenterální podání je efektivnější, bez spotřeby energie, která by mohla chybět při metabolických procesech vysoké plazmatické hladiny se dosahuje bezprostředně po infúzi na rozdíl od profylaxe je při léčbě nezbytná nitrožilní aplikace!!!

21

22 Vysoká hladina vitamínu C v krvi …nemůže být docílena prostřednictvím tabletových, práškových a jim podobných léčiv !!! Infuze vitamínu C umožňují vysoký obsah vitamínu C v krvi rychlý nástup účinku okamžitá dostupnost ve všech tkáních bez spotřeby energie vysoká účinnost v krvi a tkáních => terapeutické koncentrace

23

24 Zvířecí druhMíra syntézy (mg/kg/den) koza33 - 190 kráva16 - 18 ovce25 krysa 39 - 199 myš34 - 275 zajíc22 - 226 kočka05 - 40 pes05 - 40 prase 8 člověk DGE-100 mg/den odpovídá syntéze 1,4 mg při 70 kg Levine 1986, New Engl. J Medicine 314, S. 897 Syntéza u zvířat/potřeba vitaminu C

25 Potraviny/pochutiny bohaté na vitamin C křen: 112,5 mg/100 g brokolice: 113 mg/100 g zelená paprika: 161,5 mg/100 g kadeřavá petržel: 137 mg/100 g černý rybíz: 136 mg/100 g šípky: 800 mg/100 g rakytník, dřínky, jeřabiny, acai

26 Co znamená vysoká dávka vitaminu C? Vitamin C injekce 7,5 g každá infuzní lahvička (50 ml) obsahuje 7,5 g vitaminu C = 7 500 mg

27 Srovnání brokolice A Vitamin C – injekce 7,5g Odpovídá množství vitamínu C obsaženém v cca 7 kg brokolice

28 Stejné množství vitamínu C je obsaženo v 15 kg pomerančů Srovnání pomeranče A Vitamin C – injekce 7,5g

29

30 Vitamin C extracelulárně generuje peroxid vodíku - H 2 O 2 Chen, Q., M. G. Espey, et al. (2007). "Ascorbate in pharmacologic concentrations selectively generates ascorbate radical and hydrogen peroxide in extracellular fluid in vivo." Proc Natl Acad Sci U S A 104(21): 8749-54.

31 Toxické pro nádorové buňky - ochrana zdravých buněk

32 Vitamin c a vylučování ledvinami Acidum ascorbicum Dehydroaskorbát Kyselina oxalová (šťavelová) Šťavelan vápenatý Představuje reálné riziko?

33 Eliminace i.v. vitaminu C po nasycení krevní plazmy se vit. C po překročení eliminačního prahu (14 ug/ml) dostává do primárního filtrátu a v nezměněné formě se vylučuje močí metabolizuje se v játrech na aktivní (dehydroaskorbát) a neaktivní metabolity dehydroaskorbát je postupně degradován na oxalát, je vylučován ledvinami u lidí se zdravými ledvinami hladina oxalátů v moči klesne do 24 h od i.v. aplikace vitaminu C na normální hladinu, proto je podávání bezpečné

34

35 SLIBNÉ KLINICKÉ STUDIE

36

37 Před začátkem terapie Návštěva 1 Zhruba po 2 týdnech Po dalších cca 12 týdnech n=23 (34,3 %) stand. terapie + VCI 7,5g (2-3x týdně) n=44 (65,7 %) stand. terapie = pouze antiinfektiva a/nebo léky proti bolesti Návštěva 2 Návštěva 3 Pozorovací studie: n = 67, 16 GP - sledováno: bolest, stav pokožky, doprovodné potíže

38 Shrnutí Podpůrné použití VCI 7,5g má pozitivní vliv na symptomy pásového oparu jako jsou: bolesti kožní problémy přetrvávající bolesti nervů doprovodné obtíže jako únava a snížená schopnost koncentrace Významné snížení bolesti u skup. s VCI po 2 týdnech o 63% po 12 týdnech o 93% Účinnost a snášenlivost léčby byla všemi lékaři pozitivně ohodnocena

39

40 Kontraindikace Injektopas Oxalátová urolitiáza Onemocnění spojená s ukládáním železa (talasemie, hemochromatóza, sideroblastická anémie)

41 Indikační oblasti vysokých dávek vitaminu C léčba klinických stavů nedostatku vit. C, které nelze odstranit výživou a orálně nahradit herpes zoster, postherpetická neuralgie alergie a atopická dermatitida revmatická zánětlivá onemocnění imunodeficitní stavy, recidivující infekce burnout, chronický únavový syndrom podpora hojení ran adjuvans při léčbě nádorových chorob

42 Operační stres nelze přehlížet chirurgický zákrok představuje značnou stresovou zátěž vyčerpává se antioxidační kapacita organismu a zásoby antioxidantů perioperačně podávané opioidy (morfin, pethidin, dipidolor, sufentanil,…) i sama narkóza působí imunosupresivně zvýšené riziko infekčních komplikací a nozokomiálních nákaz!

43 Vitamin C je kofaktorem syntézy kolagenu

44 Příprava a provedení infúze je jednoduché potřeby: sterilní dvojcestný trn, sterilní infúzní set, žilní motýlková kanyla, antiseptikum, Esmarch při pokojové teplotě, za asept. kautel! vždy ředit 100 ml (250 ml) fyziologického roztoku, vody na injekci nebo Ringer- laktátu délka infúze: 25 – 35 min

45 Zdravotnické noviny 18/2012

46 Terapie vitaminem C má mnohaletou tradici p.o. podaný zlepšuje resorpci fenoxymethylpenicilinu součást analgetických směsí v tabletách injekční vitamin C součástí původní „Hradecké směsi“ (Natr. Salicylicum amp, Procain amp, Coffein amp, Celaskon amp) podávané pacientům s bolestmi zad

47 Zkušenosti z vlastní klinické praxe

48 Aplikace infúze Muž 33 let, únava, vyčerpání z práce – pracuje u soukromníka 11 hodin denně + sobotu, stres na pracovišti - vztahy FA: neužívá, AA: nemá OA: bez onemocnění ledvin, krve délka infúze: 25 min – bez vedl. účinků, Po 3 dnech se cítí vitálnější, lépe zvládá stres, lépe spí

49 Aplikace infúze Žena 35 let, únava, vyčerpání z práce – ved. fyzioterapeutka, emoční stres – po rozvodu FA: tritace AA: prach, pyly OA: bez onemocnění ledvin, krve, trpí EBV, HSV, CMV, časté infekce HCD, HCH délka infúze: 20 min – bez vedl. účinků Po 5 dnech se cítí silnější, má lepší náladu, zvládne více práce, zlepšena kvalita spánku

50 Závěrečné informace Uchovávání do 25 st. C Nepřekračovat denní dávku 100mg/kg… 7500 mg denně Je nutno dbát na dostatečný přívod tekutiny minimálně 1,5 – 2 l denně Balení obsahuje 972 mg sodíku – neslaná dieta Při obstruktivním a restriktivním bronchiálním a plicním onemocnění může ojediněle dojít k akutní dušnosti – dávka vyšší než 7,5 g/den.


Stáhnout ppt "Vysokodávkovaná infúzní terapie vitaminem C MUDr. Hana Jarošová Bioregenerační a rehabilitační centrum, Říčany u Prahy."

Podobné prezentace


Reklamy Google