Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Go / Regiontour Brno 15. ledna 2015 Podpora a spolupráce A.T.I.C.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Go / Regiontour Brno 15. ledna 2015 Podpora a spolupráce A.T.I.C."— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Go / Regiontour Brno 15. ledna 2015 Podpora a spolupráce A.T.I.C.

2 Ze strany A.T.I.C. ČR byly na Kolegiu cestovního ruchu ministryně pro místní rozvoj dne 26.11.2014 a prostřednictvím COT business 1/2015 uvedeny tyto překážky rozvoje nabídky turistických informačních center (TIC): 1.Služby TIC nejsou po formální stránce považovány za službu veřejnosti. 2.Katalog prací ve veřejných službách a správě neobsahuje povolání – Pracovník informačního centra. 3.TIC nemohou vytvářet a současně prodávat vlastní produkty a balíčky služeb. Jak může MMR pomoci při jejich odstranění ? Překážky rozvoje cestovního ruchu z pohledu A.T.I.C.

3 Nadále bezplatné vzdělávání pracovníků TIC v rámci ČSKS do konce října 2015. Následná bezplatná certifikace kvality služeb v cestovním ruchu do konce listopadu 2015. Vzájemná podpora, účast na seminářích a valných hromadách asociace, společné propagační materiály. Předpoklad k zapojení dalších TIC (reálně odhadovaný počet vyškolených TIC 60 a certifikovaných 40 TIC do konce realizace projektu). Pro naplnění tohoto záměru napomůže marketingová podpora ze strany CzechT v rámci projektu Česko – Naše destinace. Stručná rekapitulace současného stavu: 135 vyškolených trenérů I. stupně ČSKS z řad pracovníků TIC 38 certifikovaných TIC v rámci ČR od prosince 2014 probíhá proces certifikace I. stupně ČSKS u A.T.I.C. V čem může MMR napomoci A.T.I.C. v rámci ČSKS?

4 Současný stav : oblast informačních center je pokryta dvěma profesními kvalifikacemi v rámci Národní soustavy kvalifikací Pracovník turistického informačního centra (kód 65-027-M) Vedoucí pracovník turistického informačního centra (kód 65-029-M) Pro práce ve veřejných službách a správě platí Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, které nabylo účinnosti 1. října 2010, jehož přílohou je vlastní Katalog prací ve veřejných službách a správě (Katalog prací). MMR podpořilo vznik výše uvedených profesních kvalifikací v rámci svých kompetencí dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Vytvoření povolání na základě shora uvedených profesních kvalifikací a jejich zařazení do Katalogu prací spadá do gesce MPSV ČR. MMR může být v dané věci nápomocno jednáním s MPSV v zájmu ověření možnosti zařazení povolání z oblasti turistických informačních center do Katalogu prací na základě uvedených profesních kvalifikací a případným iniciováním tohoto kroku. V čem může MMR napomoci A.T.I.C. v záležitosti Katalogu prací

5 V souladu s ust. § 1 zákona č. 159/1999 Sb. je kombinace alespoň dvou služeb cestovního ruch, prodávána nebo nabízena za souhrnnou cenu a je-li služba poskytovaná po dobu přesahující 24 hodin zájezdem. V souladu s ust. § 2 zákona je oprávněn organizovat, nabízet a prodávat zájezdy pouze podnikatel, kterému bylo vydáno koncesované živnostenské oprávnění. TIC může prodávat jednotlivé produkty a balíčky služeb pouze v případě, že budou prodávány na dobu nepřesahující 24 hodin. Balíčky služeb přesahující 24 hodin může TIC prodávat, pakliže disponuje koncesovanou živností „Provozování CK“. Může TIC vytvářet a současně prodávat produkty a balíčky služeb?

6 Děkuji za Vaši pozornost Ing. Martina Pavlásková ředitelka Odboru cestovního ruchu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Na Příkopě 3 100 00 Praha 1 tel.: +420 234 154 251 e-mail: martina.pavlaskova@mmr.czmartina.pavlaskova@mmr.cz


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Go / Regiontour Brno 15. ledna 2015 Podpora a spolupráce A.T.I.C."

Podobné prezentace


Reklamy Google