Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Zeměpis (klíčová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Zeměpis (klíčová."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Zeměpis (klíčová aktivita III/2) Téma Významné politické a hospodářské organizace ve světě Ročník 1. Jméno autora Mgr. Dušan Kráčmar Anotace Prezentace navazuje na předchozí učiva o OSN, EU a NATO – organizacích, o nichž se v různých podobách specifikovaných jednotlivými ŠVP vyučuje na všech druzích škol. Toto rozšiřující učivo má pak za cíl seznámit žáky s dalšími organizacemi, které rozvíjí mezinárodní spolupráci ve světě. Datum tvorby5.1. 2014

2 VÝZNAMNÉ POLITICKÉ A HOSPODÁŘSKÉ ORGANIZACE VE SVĚTĚ © Dušan Kráčmar 2014

3 G 7/G 8  sdružení sedmi států, které se označují jako nejvyspělejší (G 7) a Ruska (G 8), schází se od roku 1975  název odvozen z anglického G – great (velký)  jde o neformální sdružení – organizace nemá pevně stanovenou strukturu ani pravidla  členové se každoročně scházejí na společném summitu (setkání prezidentů a ministrů), kde se řeší globální otázky společnosti (ekonomika, sociální otázky, právo, terorismus atd.)  k jednání bývají často přizváni i zástupci EU  členové: USA Kanada Japonsko Německo Francie Velká Británie Itálie Rusko

4 OECD  Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (z anglického Organisation for Economic Co-operation and Development)  založena roku 1961  organizace zahrnující nyní 34 nejvyspělejších států světa, které respektují principy demokracie a tržní ekonomiky  Česká republika je členem od roku 1995, kdy do OECD vstoupila jako první postkomunistický stát, Slovensko je členem od roku 2000, poslední členové byli přijati v roce 2010  členské státy se snaží koordinovat svou ekonomickou a sociální politiku

5 MEZINÁRODNÍ MĚNOVÝ FOND  zkratka MMF, anglická zkratka IMF (International Monatery Fund)  založen roku 1944 (!), přidružená organizace OSN, sídlí ve Washingtonu  v současnosti má 188 členských zemí (ČR členem od roku 1993)  hlavní cíle:  podpora mezinárodní měnové spolupráce a stability měn  podpora mezinárodního obchodu  Podpora státům v ekonomických potížích prostřednictvím úvěrů  organizace je velmi častým terčem kritiky ze strany pravicově i levicově smýšlejících aktivistů (nevratné půjčky zaostalým zemím x vykořisťování chudých států bohatými), zasedání MMF vyvolávají v místě konání řadu bouřlivých nepokojů (mj. i Praha v roce 2000)

6 SVĚTOVÁ BANKA  zkratka WB (World bank)  založena roku 1944 (!), sídlí ve Washingtonu („sesterská organizace IMF“), přidružena k OSN  jde o souhrnné označení dvou institucí  Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj  Mezinárodní asociace pro rozvoj  hlavní cíle:  zabezpečit finanční a technickou pomoc zaostalým zemím  podílet se na odstraňování chudoby ve světě  Pomoc zemím postiženým konfliktem  organizace je ze stejných důvodů jako MMF často terčem tvrdé kritiky a protestů během svých zasedání

7 DALŠÍ VÝZNAMNÉ POLITICKÉ A HOSPODÁŘSKÉ ORGANIZACE  ESVO (EFTA) - Evropské sdružení volného obchodu  tvoří jej Island. Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko (tj. nečlenové EU), mají podepsánu dohodu s EU týkající se vytvoření volného hospodářského prostoru  NAFTA – Severoamerická dohoda o volném obchodu  členové USA, Kanada a Mexiko  MERCOSUR – Společný jihoamerický trh  sdružení šesti jihoamerických států, další jsou přidružené  ASEAN – Sdružení zemí Jihovýchodní Asie  členem je 10 států poloostrova Západní Indie a přilehlých ostrovů včetně Indonésie, cílem vzájemná hospodářská a kulturní spolupráce (do jisté míry obdoba EU)  APEC – Rada pro hospodářskou spolupráci Asie a Tichomoří  OPEC – Organizace států vyvážejících ropu

8 DĚKUJI ZA POZORNOST. VÝZNAMNÉ POLITICKÉ A HOSPODÁŘSKÉ ORGANIZACE VE SVĚTĚ

9 VÝZNAMNÉ POLITICKÉ A HOSPODÁŘSKÉ ORGANIZACE VE SVĚTĚ ZDROJE AUTOR NEUVEDEN. planety.astro.cz [online]. [cit. 5.1.2014]. Dostupný na WWW: http://planety.astro.cz/zeme/1934-zeme2013 AUTOR NEUVDEN. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 5.1.2014]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/G7 AUTOR NEUVEDEN. statnivlajky.cz [online]. [cit. 5.1.2014]. Dostupný na WWW: http://www.statnivlajky.cz/kontinent/severni- amerika AUTOR NEUVEDEN. statnivlajky.cz [online]. [cit. 5.1.2014]. Dostupný na WWW: http://www.statnivlajky.cz/kontinent/evropa AUTOR NEUVEDEN. statnivlajky.cz [online]. [cit. 6.1.2014]. Dostupný na WWW: http://www.statnivlajky.cz/kontinent/asie AUTOR NEUVEDEN. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj [online]. [cit. 5.1.2014]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_pro_hospod%C3%A1%C5%99skou_spolupr%C3%A1ci_a_rozvoj AUTOR NEUVEDEN. Organization for Economic Co-operation and Development [online]. [cit. 5.1.2014]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/Organisation_for_Economic_Co-operation_and_Development AUTOR NEUVEDEN. Overwiev [online]. [cit. 5.1.2014]. Dostupný na WWW: http://www.imf.org/external/about/overview.htm AUTOR NEUVEDEN. Mezinárodní měnový fond [online]. [cit. 5.1.2014]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_m%C4%9Bnov%C3%BD_fond AUTOR NEUVEDEN. pecoskid.com [online]. [cit. 5.1.2014]. Dostupný na WWW: http://pecoskid.com/my-writings/prague-imfworld- bank-2000-protest/ AUTOR NEUVEDEN. theconservativetreehouse.com [online]. [cit. 5.1.2014]. Dostupný na WWW: http://theconservativetreehouse.com/2011/02/17/american-civil-unrest-a-historical-perspective-what-do-they-have-in-common AUTOR NEUVEDEN. worldbank.org [online]. [cit. 5.1.2014]. Dostupný na WWW: http://www.worldbank.org/ AUTOR NEUVEDEN. Světová banka [online]. [cit. 5.1.2014]. Dostupný na WWW: http://www.worldbank.cz/ AUTOR NEUVEDEN. ranklogos.cz [online]. [cit. 5.1.2014]. Dostupný na WWW: http://www.ranklogos.com/banks-logos/world-bank- logo/ EXNEROVÁ - KAPLAN - VOLFOVÁ - ZBOŘIL. Ostatní mezinárodní organizace [online]. [cit. 5.1.2014]. Dostupný na WWW: http://www.rozvojovka.cz/ostatni-mezinarodni-organiza


Stáhnout ppt "Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Zeměpis (klíčová."

Podobné prezentace


Reklamy Google