Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3569 Šablona:III/2 Inovace a zkvalitnění výuky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3569 Šablona:III/2 Inovace a zkvalitnění výuky."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3569 Šablona:III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiálu: VY_32_INOVACE_11-08_Nervová soustava a smyslové orgány Autor:Mgr. Věra Vlková Ročník:8. Datum vytvoření:2. 4. 2014

2 Vzdělávací oblast:Člověk a jeho svět Tematická oblast:Přírodopis pro 8. a 9. třídu Předmět:Přírodopis Výstižný popis způsobu využití, metodické pokyny: Žáci se seznamují s nervovou soustavou a smyslovými orgány, s jejich stavbou a funkcemi. Klíčová slova:Nervová soustava, smyslové orgány, mozek, reflexy, čich, chuť, hmat, sluch, zrak Druh učebního materiálu:prezentace

3 Nervová soustava nervová soustava řídí činnost všech orgánů v těle a kontroluje organismus jako celek, umožňuje vnímat okolí a získávat informace o stavu uvnitř těla, takto nabyté poznatky zpracovává a uchovává a následně vyvolává reakce na přicházející podněty, produkuje také některé hormony nervová soustava se skládá ze dvou částí – centrální nervové soustavy – CNS (mozek a mícha) a obvodové (periferní) nervové soustavy signály proudící nervovými drahami se nazývají vzruchy (impulsy), jsou to složité elektrochemické děje, mohou vznikat podrážděním čidel (receptorů), která reaguje na různé podněty, např. tlak, teplo, zvuk, světlo

4 vzruchy jsou přenášeny dostředivými nervy do míchy a mozku, zde na ně vzniká odpověď, která je drahami odstředivých nervů vedena do výkonných orgánů (např. svalů), tato odpověď se nazývá reflex reflexy dělíme na dvě skupiny – reflexy nepodmíněné a podmíněné nepodmíněné reflexy jsou vlastní všem živým organismům a jsou vrozené, stálé a neměnné, patří sem např. reflex dýchací, polykací, sací a reflexy obranné, jako jsou kašlaní nebo mrkání 1

5 podmíněné reflexy se vytvářejí v průběhu života, jsou reakcemi na opakující se podněty, jež si organismus postupně zapamatoval, podnětem u člověka i zvířat může být vjem sluchový, zrakový, čichový pokud organismus přestane podněty dostávat, reflex vyhasíná a organismus jej zapomíná podmíněné a nepodmíněné reflexy patří do 1. signální soustavy pouze člověku je vlastní 2. signální soustava, podnětem je mluvené, psané nebo i jen myšlené slovo, tyto reflexy se označují jako vyšší nervová činnost, patří sem řeč, psaní a myšlení 2

6 MOZEK je nejsložitějším a nejdokonalejším orgánem, přijímá informace z receptorů všech orgánů, zpracovává je a třídí je, mozek je uložen v lebce, která jej chrání skládá se z 6 částí: prodloužené míchy, Varolova mostu, mozečku (společně tvoří mozkový kmen), středního mozku, mezimozku a koncového mozku 3

7 Smyslové orgány ČICH čichové receptory se nacházejí v horní části dutiny nosní, jejich základ tvoří čichové buňky uložené v nosní sliznici při dlouhotrvajícím podráždění se otupuje vnímání vdechovaných látek, a proto je po nějaké dobře přestáváme cítit čich se podílí na zvýšení činnosti trávících žláz, pokud jídlo voní, ale také nás varuje před látkami ohrožující zdraví kvalita čichu závisí na průchodnosti nosních dutin 4

8 CHUŤ chuť je spojena především s činností trávící soustavy, hlavním orgánem chuti je jazyk obsahující chuťové pohárky (papily), které jsou uloženy také ve sliznici měkkého patra, zaznamenávají látky rozpuštěné ve vodě a slinách základními chuťovými vjemy jsou sladkost, slanost, kyselost a hořkost, další vznikají kombinací těchto čtyř základních 5

9 HMAT hmat umožňuje vnímat fyzikální podněty z vnějšího prostředí – tlak, chlad, teplo, bolest, jeho receptory jsou uloženy v pokožce celého těla a ve sliznicích dutiny ústní a nosní nejvíce nervových zakončení pro dotyk se vysykuje v dlaních, na konečcích prstů, na chodidlech, rtech a jazyku, na čele, kombinací těchto podnětů vznikají pocity, jako jsou např. vlhkost, chvění, tvrdost, struktura zaznamenané podněty jsou vedeny míchou do kůry temenního laloku, kde se nachází centrum hmatových vjemů 6

10 SLUCH s jeho pomocí vnímáme okolní prostředí, umožňuje nám komunikovat mezi sebou nebo poslouchat hudbu orgánem sluchu je ucho, které se skládá ze tří částí – vnějšího, středního a vnitřního nedoslýchavost či úplná hluchota mohou být vrozené nebo vzniknout po nemoci a po úrazu, časté vystavování se hlučnému prostředí může způsobit poškození orgánu s přibývajícím věkem některé sluchové buňky zanikají, proto starší lidé hůře slyší 7

11 ZRAK zaznamenává dopadající světlo, jeho intenzitu a barvu, zrakem vnímáme okolní prostředí, předměty, jejich prostorové uspořádání, pohyb orgánem zraku je oko uložené v očnici a chráněné nadočnicovým obloukem a obočím, vpředu je chrání pohyblivý víčka s řasami zrakové vjemy jsou vedeny zrakovým nervem do týlního laloky mozkové kůry, každým okem vnímáme okolí z jiného úhlu, kombinací těchto vjemů vzniká v mozku prostorové vidění 8

12 Opakování Definujte podmíněné reflexy. Definujte nepodmíněné reflexy. Definujte 1. signální soustavu a druhou signální soustavu. Jmenujte všechny smyslové orgány.

13 Použité zdroje: 1.Greifreflex. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2007 [cit. 2014-04-02]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greifreflex.JPGhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greifreflex.JPG 2.Encyklopedie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2010 [cit. 2014-04-02]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Encyklopedie.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Encyklopedie.jpg 3.Chimp Brain in a jar. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2008 [cit. 2014-04-02]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chimp_Brain_in_a_jar.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chimp_Brain_in_a_jar.jpg 4.Neus1. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006 [cit. 2014-04-02]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neus1.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neus1.jpg 5.Tongue.agr. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2005 [cit. 2014-04-02]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tongue.agr.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tongue.agr.jpg 6.Paume de main. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2005 [cit. 2014-04-02]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paume_de_main.jpeghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paume_de_main.jpeg 7.Ear. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2005 [cit. 2014-04-02]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ear.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ear.jpg 8.Eye iris. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2005 [cit. 2014-04-02]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eye_iris.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eye_iris.jpg


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3569 Šablona:III/2 Inovace a zkvalitnění výuky."

Podobné prezentace


Reklamy Google