Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Základní škola Choltice, okres Pardubice – „Učíme se pro život“  Šablona: č. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky pomocí ICT  Pořadové číslo: 31  Autor:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Základní škola Choltice, okres Pardubice – „Učíme se pro život“  Šablona: č. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky pomocí ICT  Pořadové číslo: 31  Autor:"— Transkript prezentace:

1  Základní škola Choltice, okres Pardubice – „Učíme se pro život“  Šablona: č. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky pomocí ICT  Pořadové číslo: 31  Autor: Machová Alena  Ověření ve výuce: 8. třída  Datum ověření: 22. 5. 2012

2

3  Žákům promítneme prezentaci, kterou lze doplnit vlastním výkladem.  Z prezentace vybereme několik nejdůležitějších poznámek jako zápis.  Pro kontrolu pozornosti žáků při výkladu je určen závěrečný test.  Klíčová slova: Austroslavismus, „otec národa“, české dějepisectví, Dějiny.

4  Český historik, politik, spisovatel a organizátor veřejného kulturního a vědeckého života v soudobé Praze, vůdčí osobnost národního obrození.  Narodil se 14. června 1798, Hodslavice u Nového Jičína.  Zemřel 26. května 1876, Praha.

5 Obrázek č. 1

6  František Palacký pocházel z rodiny evangelického učitele na Moravě. Studoval gymnázium v Trenčíně a později lyceum v Prešpurku (Bratislava). Zde se seznámil s Pavlem Josefem Šafaříkem. Věnoval se především poezii, zájem o estetiku a stavbu básní.  V roce 1823 přišel F. Palacký do Prahy, kde se seznámil s Dobrovským. Na jeho doporučení se stal Palacký vychovatelem v rodině Šternberků a dalších aristokratů. Díky tomu měl snadnější přístup k vědeckému historickému bádání – studium jejich rodu a tvorba genealogie.

7  V roce 1827 se oženil s dcerou velkostatkáře a advokáta Jana Měchury, Terezií Měchurovou. Díky tomuto výhodnému sňatku byl finančně velmi dobře zajištěn a mohl se plně věnovat historii.

8  František Palacký je považován za zakladatele moderního českého dějepisectví.  Výrazem vysokého společenského uznání, kterého se mu dostalo, je čestný přídomek „otec národa“.  Palackého Dějiny představují vrcholné dílo českého obrozenského dějepisectví. Silně ovlivnily historickou prózu svým pokrokovým pojetím, uměleckým zpracováním a širokým výpravným záběrem.

9  František Palacký se věnoval také politice.  Hájil politiku AUSTROSLAVISMU = pokojné soužití slovanských národů jako samosprávných celků v rámci habsburské monarchie.  Rok 1867 a vznik Rakouska-Uherska znamenaly konec jeho politických snah – ustoupil z politického života a věnoval se jen vědecké práci.

10  Počátkové českého básnictví, obzvláště prozódie - (1818) společné dílo F. Palackého a P. J. Šafaříka, obhajují časomíru = jediná forma vznešené poezie.  Staří letopisové čeští (1829) – soubor starších českých kronik; přípravná práce pro jeho životní dílo.  Idea státu rakouského (1865) – publikace, ve které vystihl myšlenku austroslavismu.

11  Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě (od r. 1836 vycházely německy, v letech 1848 – 1876 česky, 5 dílů). Toto dílo důkladně připravoval, studoval archivy ve Vídni, v celém Německu, Římě a Vatikánu. Časově Dějiny obsáhly dobu od začátku národních dějin do roku 1526. Dějinný vývoj národa byl podle Palackého dán odvěkým zápasem mezi slovanským a germánským živlem. Za vrchol českých dějin považuje husitství = boj za svobodu myšlení.

12 Obrázek č. 2

13 1) František Palacký je považován za zakladatele čeho? 2) Jaký čestný přídomek získal jako společenské uznání? 3) Co je austroslavismus? 4) Jak se jmenuje jeho nejvýznamnější životní dílo?

14 1) Zakladatel moderního českého dějepisectví. 2) Přídomek: „otec národa“. 3) Pokojné soužití slovanských národů jako samosprávných celků v rámci habsburské monarchie. 4) Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě

15  Literární výchova pro 2. stupeň základní školy. 1. vyd. Praha: SPN, 2001. ISBN 80-7235-026-9.  VOLHEJNOVÁ, Veronika. Čeští spisovatelé. 3. vyd. Praha: Fragment, 2011. Odkaz. ISBN 978-80-253-1273-5.  SOCHROVÁ, Marie. Literatura v kostce. 2. vyd. Praha: Fragment, 1996. ISBN 80-7200-052-7.  LNĚNIČKOVÁ, Jitka. České země v době obrození. 1. vyd. Praha: Albatros, 1995. ISBN 80-00-00375-9.

16  http://www.google.cz/imgres?q=Franti%C5%A1ek+Palack%C3%BD&hl=cs&sa=X&biw=1366&bih=667&tbm=isch &prmd=imvnsbo&tbnid=YfHps5uLnOiOIM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%25C5%25A1ek_Palac k%25C3%25BD&docid=0mO6WT9beZgv- M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5d/Jan_Vil%2525C3%2525ADmek_- _Franti%2525C5%2525A1ek_Palack%2525C3%2525BD.jpg/225px-Jan_Vil%2525C3%2525ADmek_- _Franti%2525C5%2525A1ek_Palack%2525C3%2525BD.jpg&w=225&h=314&ei=LxNWUOq2EcXItAbGjoHQDQ&z oom=1&iact=rc&dur=16&sig=102017272120240730438&page=1&tbnh=141&tbnw=99&start=0&ndsp=26&ved=1t: 429,r:1,s:0,i:90&tx=48&ty=78 (Obrázek č. 1 – 22. 5. 2012)  http://www.google.cz/imgres?q=Franti%C5%A1ek+Palack%C3%BD&hl=cs&sa=X&biw=1366&bih=667&tbm=isch &prmd=imvnsbo&tbnid=RPK7L5gAWIU- WM:&imgrefurl=http://pleione.asu.cas.cz/~slechta/citaty/palacky/&docid=5SLWly8F- 5fmJM&imgurl=http://pleione.asu.cas.cz/~slechta/citaty/palacky/fp- 001.jpg&w=1024&h=768&ei=SSFWULS2JMHQtAanpIC4Dw&zoom=1&iact=hc&vpx=867&vpy=189&dur=1207&h ovh=194&hovw=259&tx=141&ty=120&sig=102017272120240730438&page=1&tbnh=141&tbnw=192&start=0&nds p=26&ved=1t:429,r:6,s:0,i:105 (Obrázek č. 2 – 22. 5. 2012)


Stáhnout ppt " Základní škola Choltice, okres Pardubice – „Učíme se pro život“  Šablona: č. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky pomocí ICT  Pořadové číslo: 31  Autor:"

Podobné prezentace


Reklamy Google