Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_19_1_7 Ing. Jan Voříšek  Téma: Práce s molekulovými modely  Pomůcky: Molekulové modely – stavebnice I výrobce – VD DISK Říčany  Zadání:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_19_1_7 Ing. Jan Voříšek  Téma: Práce s molekulovými modely  Pomůcky: Molekulové modely – stavebnice I výrobce – VD DISK Říčany  Zadání:"— Transkript prezentace:

1

2 VY_32_INOVACE_19_1_7 Ing. Jan Voříšek

3  Téma: Práce s molekulovými modely  Pomůcky: Molekulové modely – stavebnice I výrobce – VD DISK Říčany  Zadání: Pomocí stavebnice vytvořte modely molekul zadaných sloučenin. O provedené práci vytvořte protokol.  Jako první vytvořte model molekuly ethanu.

4  Postup: Ve stavebnici jsou uloženy atomy jednotlivých prvků v různých barvách: uhlík = černá dusík = modrá vodík = bílá kyslík = žlutá a vazby ve formě bužírek, které se na jednotlivé atomy nasazují. Pro vytvoření modelu ethanu vezmeme dva černé čtyřvazné atomy uhlíku a spojíme je krátkou modrou bužírkou. Na zbývající konce uhlíků navlékneme krátké červené bužírky a na jejich konce připevníme bílé jednovazné vodíky. Molekula ethanu je tedy tvořena dvěma atomy uhlíku a šesti atomy vodíku umístěnými co nejdále od sebe, protože každý atom vodíku má kladný náboj a ty se vzájemně odpuzují.

5  Vytvořte modely následujících sloučenin:  Butan  Oktan  Ethen  Prop-1-en  But-1,3-dien  Ethyn  4,7-dimethylokt-2,5-dien  2,2,5,5-tetramethylhept-3-yn  3,6-diethyl-2,4-dimethyl-4-propylokta-1,7-dien

6  Butan

7  Oktan

8  Ethen

9  Prop-1-en

10  But-1,3-dien

11  Ethyn

12  4,7-dimethylokt-2,5-dien

13  2,2,5,5-tetramethylhept-3-yn

14  3,6-diethyl-2,4-dimethyl-4-propylokta- 1,7-dien

15  Zdroje:  Vzorce byly vytvořeny pomocí free programu ChemSketch a PowerPoint-2007.  Obrázky jsou vlastní výroby.

16  Téma sady: Úvodní studium organické chemie  Vzdělávací oblast: Člověk a příroda  Vzdělávací obor: Chemie  Tematický okruh: Organická chemie  Autor: Ing. Jan Voříšek  Rok vytvoření materiálu: 2012  Název materiálu: Laboratorní práce-práce s modely  Jazyk: čeština  Očekávaný výstup: Žáci zhotoví prostorovou strukturu jednotlivých sloučenin a spojení jednotlivých atomů jednoduchými nebo násobnými vazbami.  Klíčová slova: uhlík, modely organických látek,  Druh učebního materiálu: laboratorní práce  Cílová skupina: žák  Stupeň a typ vzdělávání: gymnaziální vzdělávání  Typická věková skupina: 16 -19 let   Pokyny pro práci s materiálem: Žáci vytvoří 2-3členné skupiny a podle pokynů v zadání vytváří jednotlivé modely organických sloučenin od jednoduchých až po složitější modely.Při práci vyučující upozorňuje žáky na jednotlivé aspekty tvorby molekul s důrazem na již probranou látku: vaznost jednotlivých prvků, izomerie, násobné vazby atd. O provedené práci vypracují žáci laboratorní protokol.


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_19_1_7 Ing. Jan Voříšek  Téma: Práce s molekulovými modely  Pomůcky: Molekulové modely – stavebnice I výrobce – VD DISK Říčany  Zadání:"

Podobné prezentace


Reklamy Google