Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změny ve sledování a evidování úkolů JPO v operačním a organizačním řízení ZOČ – zprávy o činnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změny ve sledování a evidování úkolů JPO v operačním a organizačním řízení ZOČ – zprávy o činnosti."— Transkript prezentace:

1 Změny ve sledování a evidování úkolů JPO v operačním a organizačním řízení ZOČ – zprávy o činnosti

2 Rozdíly mezi jednotlivými kraji:  Změny vyvolala potřeba odstranit dílčí rozdíly mezi evidencí událostí u jednotlivých krajů a přesněji sledovat vykonanou práci JPO.  V SSU vzniká nepoměr mezi výkony jednotlivých krajů (např. u technických pomocí – likvidace hmyzu, otevírání bytů (Ostrava), odstraňování rampouchů)

3 Evidování událostí dle § 70 zák. č. 133/1985 Sb.  Zásahy jsou evidovány prostřednictvím ZOZ nebo (D)ZOZ  Jedná se o plnění základních úkolů JPO (hašení požárů, záchranné práce). Činnosti k omezení bezprostředního působení rizik vzniklých MU, které byly prováděny v časovém limitu výjezdu JPO dle § 11 vyhl. č. 247/2001 Sb.

4 Postup při sledování činností § 97 zák. č. 133/1985 Sb.  JPO mohou poskytovat pohotovostní a jiné služby nebo práce za úhradu vynaložených nákladů za předpokladu, že se jedná o práce a služby související se základní náplní jejich činnosti a nedojde k ohrožení jejich akceschopnosti.  Náhrada může být provedena i nefinančně, např. naturální formou v podobě techniky předané od obce nebo kraje.

5 Činnosti:  Nezásahové činnosti (neemergentní činnosti – tj. činnosti v případech bez nebezpečí z prodlení) např. otevírání bytů a výtahů, asistence (pohotovostní služby), práce ve výškách (při odstraňování sněhových převisů a rampouchů, nebo práce se speciální technikou), doplňování vody do vodojemů, likvidace hmyzu

6 Do evidence ostatních činností JPO patří případy prováděné mimo stanici, které:  jsou dopředu dojednány služebním funkcionářem (např. RZ r a lly),  jsou ohlášeny nebo dojednány KOPIS jako služba HZS kraje (JSDH) některému subjektu (např. obci) na jeho žádost,  jsou po výjezdu JPO na místě klasifikovány tak, že nejde o záchranné či likvidační práce (z nichž se např. následně nestane „planý poplach“ nebo „zneužití jednotky“),  nejsou předepsanou činností na stanici, prováděnou např. v rámci odborné přípravy nebo jiné činnosti v souladu s denním řádem.

7 Zásahové činnosti § 70 x § 97  jako zásahové (emergentní - tj. v případě hrozícího nebezpečí z prodlení) mohou být tyto činnosti zařazeny v operačním řízení JPO, pak musí časový sled výkonu odpovídat nebezpečí z prodlení (otvírání bytů, výtahů, likvidace hmyzu atd.)

8 Evidování ZOČ u JSDH obcí  JSDH ohlásí ostatní činnost na KOPIS tel.: 950 330 110, před svým výjezdem  Při ohlášení uvede o jakou činnost se bude jednat (likvidace hmyzu, dovoz pitné vody, asistenční služby…) a použitou techniku  Dále na KOPIS hlásí základní časy (výjezd, příjezd k zásahu, zahájení zásahu, odjezd a příjezd na základnu)

9 Evidování ZOČ u JSDH obcí  Při výjezdu na OČ nebude používáno výstražné a zvukové zařízení  Bude se používat stávající tištěná (D)ZOZ. Na 1. straně formuláře se přeškrtne slovo zásahu a vedle se napíše slovo činnosti  Pro elektronickou verzi formuláře ZOZ se uvede v „Popisu typu“ poznámka „ZOČ“. (ZOČ – likvidace hmyzu)

10 06 03 16 40 06 03 16 44 06 03 16 46 06 03 17 54 06 03 18 01 2 325162 SDH Kralovice X 1 X X Porovnat s KOPIS X X X 3.6.2014 ČINNOSTI Garáže MěÚ střecha Masarykova 2, Kralovice Nezaškrtávat druh události

11 činnosti Na základě žádosti starosty obce vyjela jednotka k předejití vzniku potenciálního ohrožení od obtížného hmyzu (vosy). Vosí hnízdo se nacházelo v garáží MěÚ Kralovice, ul. Masarykova č.p. 2. Jednotka použila postřik na nebezpečný hmyz.

12 Evidování ZOČ u JSDH obcí  Jednotka SDH ukládá zprávu o činnosti (ZOČ) obdobně jako (ZOZ). ZOČ se nepředává na HZS.  Pokud jednotka SDH neohlásí provedení ostatní činnosti jednotky PO, tak se v SSU nic neeviduje.

13 Evidování ZOČ u JSDH obcí  Evidence ostatních činností JPO bude zařazena do Statistické ročenky ČR.  Zavedení evidence ZOČ nebude mít vliv na přidělování dotací. Většina ostatních činností JPO bude uskutečňována na katastru zřizovatele.

14 Platnost příznaku ZOČ  od 1. 1. 2014 uplatňovat tento příznak ZOČ a dbát na to, aby nedocházelo k tomu, že „ZOČ“ dostane příznak „Událost zahrnuta do SSU“.  Seznámení všech velitelů JSDH obcí do 31.3.2014

15 Dotazy ??? Děkuji za pozornost ! kpt. Ing. Jaroslav Řepík vrchní komisař – vyšetřovatel požárů


Stáhnout ppt "Změny ve sledování a evidování úkolů JPO v operačním a organizačním řízení ZOČ – zprávy o činnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google