Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropská ekonomická integrace podnikový pohled 9. seminář 7. 12. 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropská ekonomická integrace podnikový pohled 9. seminář 7. 12. 2006."— Transkript prezentace:

1 Evropská ekonomická integrace podnikový pohled 9. seminář 7. 12. 2006

2 EU a zaměstnanci EU má „sociální rozměr“, ale neprovádí společnou sociální (protože ani hospodářskou) politiku minimum přímo účinných ustanovení harmonizace umožňující fungování svobod JT migrace, nediskriminace, základní pracovně-právní podmínky, BOZP koordinovaná politika zaměstnanosti „orientační směry“, „stimulační“ a „podpůrná“ opatření Charta sociálních práv (1989, od 1999 součástí SES) standard sociálního modelu členských států a EU

3 Charta základních sociálních práv ES (Protokol XIV. SES) 1.právo pracovat v zemi EU podle volby 2.právo na přiměřenou mzdu 3.právo na zlepšování životních a pracovních podmínek 4.právo na sociální ochranu v daném národním systému 5.právo na sdružování a kolektivní smlouvu 6.právo na odbornou přípravu 7.právo mužů a žen na rovnoprávné zacházení 8.právo pracovníků na informaci, konzultaci a účast 9.právo na ochranu zdraví a bezpečnost při práci 10.ochrana dětí a mládeže 11.záruka minimální životní úrovně pro přestárlé 12.zlepšení sociální a profesní integrace handicapovaných

4 Principiální požadavky – oblasti harmonizace odstranění bariér pracovní migrace spočívajících v: diskriminaci podle státní příslušnosti „cizineckých“ správních procedurách sociálním zabezpečení nabývání nemovitostí nediskriminace a rovné příležitosti zamezení sociálnímu dumpingu ochrana zaměstnanců v „nestandardních“ situacích převod podniku, hromadné propouštění, platební neschopnost, vyslání do jiné země, zaměstnání na dobu určitou základní povinnosti v zaměstnaneckých vztazích

5 Odstranění bariér migrace Nařízení 1612/68/EHS o volném pohybu pracovníků v rámci ES volnost zaměstnání v souladu s vnitrostátními předpisy rovnost vstupních podmínek a šancí nárok na členství v odborech, sociální a daňové výhody, zajištění bydlení „jako domorodci“ obdobná práva partnera a vyživovaných příbuzných možnost převodu dávek v nezaměstnanosti do země potenciálního zaměstnání sociální a zdravotní pojištění v jedné zemi – výkonu práce při vyslání a krátkodobém kontraktu převod po 12 měsících

6 Možnost zůstat v zemi práce Nařízení Komise EHS 1251/70 upravuje podmínky trvalého pobytu v zemi práce pracoval v zemi alespoň 12 měsíců a nepřetržitě pobýval alespoň 3 roky a dosáhl důchodového věku pobýval v zemi nepřetržitě alespoň 2 roky a přestal v ní pracovat následkem trvalé pracovní neschopnosti pracoval a žil v zemi alespoň 3 roky, zachoval si v ní bydliště, i když začal pracovat v jiném členském státě Od roku 2006 nová směrnice 2004/38/ES zjednodušení povolení pobytu v zemi pobytu (ohlášení) a po 5 letech legálního pobytu trvalý pobyt v této zemi i bez nutnosti zaměstnání pro občany ČR nejdříve po 1.5.2009

7 Zaměstnancem v „cizí“ firmě Platí pracovní právo země výkonu práce pokud si zaměstnavatel a zaměstnanec nedohodnou jinak a pokud se tato dohoda nepříčí zásadám právního a společenského zřízení státu výkonu práce i v ČR je možné být zaměstnán podle zahraničního pracovního práva, je-li jedna ze stran příslušníkem cizího státu (viz zákon 97/1963 o mezinárodním právu soukromém)

8 Nediskriminace a rovné příležitosti klíčový princip zachycený v primárním i řadě aktů sekundárního práva ES, přímo aplikovatelný důkazní břemeno na zaměstnavateli rovnost na trhu práce, rovné příležitosti a zacházení při výkonu „ekonomicky závislé práce“ (širší než vymezení ČR) vyjma pracovní činnosti, jejíž povaha nebo kontext zvýrazňuje pohlaví pracovníka jako rozhodující faktor rasa, barva, pohlaví, sex. orientace, jazyk, víra, přesvědčení, členství ve stranách a organizacích, sociální původ, rod, majetek, zdravotní stav, věk, rodinný stav stejná odměna za rovnocennou práci není překážkou pro pozitivní diskrimin. „méně zastoupeného pohlaví“

9 Pracovní podmínky - BOZP rámcová směrnice 89/391/EHS a balík dílčích směrnic povinnost zaměstnavatele vytvořit systém BOZP: vyhodnocení rizik, informace, školení, ochranné pomůcky, pravidla a jejich dodržování dílčí směrnice náležitosti pracoviště, nástrojů, pomůcek ochranné pomůcky a jejich používání manipulace s břemeny, práce s monitory působení karcinogenních látek, biologických faktorů, azbestu bezpečnost na dočasných a mobilních pracovištích bezpečnostní a zdravotní značení na pracovišti ochrana těhotných, čerstvých rodiček, kojících a také mladistvých bezpečnost při těžbě, hlubinném vrtání, v hlubinných i povrchových dolech bezpečnost při dočasném pracovním poměru

10 Krátkodobé vysílání zaměstnanců směrnice 96/71/ES nedochází ke změně zaměstnavatele a pracovní smlouvy, pouze k dočasnému výkonu práce v jiném členském státě (vyslání experta, práce na zakázce) povinnost poskytnout pracovně-právní režim země výkonu práce, je-li výhodnější než domácí včetně minimální mzdy a sazeb za přesčasy po 22 dnech vyslání v průběhu 12 měsíců kontrola celními orgány nebo úřady práce práce oddělená od zaměstnanců přijímající strany přísnější režim pro stavebnictví

11 Evropská rada zaměstnanců Směrnice 94/45/ES zaměstnavatel má 1000 a více zaměstnanců, nejméně ve 3 státech EU, z toho ve 2 alespoň 150 vzniká z iniiciativy vedení nebo na žádost nejméně 100 zaměstnanců ze 2 států procedura nadnárodní informace a konzultace zaměstnanců proti principu „rozděl a panuj“ náklady hradí zaměstnavatel

12 Změny v podniku převod podniku (směrnice 2001/23/ES) povinná konzultace před převodem pracovní smlouvy přecházejí na nového zaměstnavatele (pokud si zaměstnanec nepřeje ukončení prac. poměru) platební neschopnost (směrnice 80/987/ES) povinný národní garanční fond – výplata ušlých mezd hromadné propouštění (směrnice 98/59/ES) povinná konzultace zástupců pracovníků a úřadu práce při „kolektivní nadbytečnosti“ více než 10 zaměstnanců

13 Parametry pracovní doby aspekt bezpečnosti práce, nikoli sociální vymoženost! směrnice 93/104/ES a 2000/34/ES maximální délka prac. týdne vč. přesčasů 48 hodin problém s pohotovostí na místě určeném zaměstnavatelem minimální denní doba odpočinku 11 hodin minimální placená dovolená 4 týdny za rok maximální délka noční směny 8 hodin maximální délka práce bez přestávky 4 hodiny stejné podmínky pro trvale a dočasně zaměstnané zákaz řetězení poměrů na dobu určitou po dobu delší 2 let

14 Povinné informování zaměstnanců Směrnice 2002/14/ES povinná pro všechny zaměstnavatele na území EU povinnost poskytovat zaměstnancům informace o: posledním a očekávaném vývoji firmy, její hospodářské a finanční situaci, očekávaném vývoji zaměstnanosti, zásadních rozhodnutích týkající se organizace práce, pracovních vztahů a smluv

15 Sociální dialog na úrovni EU právo na kolektivní zastupování a vyjednávání je chráněno právem ES ETUC vs. UNICE, UEAPME, CEEP Sectoral Dialogue Committees dohoda o úpravě pracovních podmínek se může stát součástí práva ES směrnice o rodičovském volnu 96/34/ES nezbytnost monitoringu a lobbyingu

16 Otazníky sociální politiky vazby na hospodářskou a regionální politiky a také rozpočet EU sociální rozdíly uvnitř EU-25? efektivnost centrální sociální politiky? efektivnost tradiční sociální politiky? cesty a tempo modernizace sociální politiky? globalizace vs. sociální stát odbory vs. individualismus a flexibilita „bílých límečků“ ochrana práce vs. tvorba pracovních míst podpora v nezaměstnanosti vs. podpora zaměstnatelnosti


Stáhnout ppt "Evropská ekonomická integrace podnikový pohled 9. seminář 7. 12. 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google