Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. Pojem patří mezi kapitálové společnosti (společníci neřídí přímo společnost, za závazky ručí omezeně s.r.o. je společnost,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. Pojem patří mezi kapitálové společnosti (společníci neřídí přímo společnost, za závazky ručí omezeně s.r.o. je společnost,"— Transkript prezentace:

1 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

2 Pojem patří mezi kapitálové společnosti (společníci neřídí přímo společnost, za závazky ručí omezeně s.r.o. je společnost, jejíž základní kapitál = předem stanovenými vklady společníků společnost může být založena jednou osobou (jedna FO může být jediným společníkem nejvýše tří společností s ručením omezeným) společnost může mít nejvíce 50 společníků  firma společnosti musí obsahovat označení „společnost s ručením omezeným“, postačí však zkratka „spol. s r.o.“ nebo „s.r.o.“

3 Založení a vznik společnost je založena na základě sepsání společenské smlouvy popř. zakladatelské listiny společenská smlouva může určit, že vydá stanovy, která upraví vnitřní organizační strukturu a bližší podrobnosti před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku musí být splaceno 30% každého peněžitého vkladu, hodnota splacených peněžitých a nepeněžitých vkladů min 100 000,- společnost zakládá 1 zakladatel pak musí být zaplacen celý základní kapitál, pak může být zapsán do OR základní kapitál musí činit alespoň 200 000,- Kč společnost vzniká ke dni zápisu do OR

4 Vklad společníka každý společník pouze 1 vklad, alespoň 20 000,- Kč výše vkladu je pro jednotlivé společníky rozdílná, avšak musí být dělitelná tisícem

5 Účast na zisku mezi společníky v poměru svých obchodních podílů (pokud smlouva jinak)

6 Ručení za závazky společnost ručí za závazky celým svým majetkem společníci ručí společně a nerozdílně za závazky do výše souhrnu nesplacených vkladů všech společníků podle zápisu v OR (po splacení ručení zaniká)

7 Orgány společnosti Valná hromada Jednatel (jednatelé) Dozorčí rada pokud je stanovena ve společenské smlouvě

8 Valná hromada nejvyšší orgán společnosti jednatelé svolávají nejméně 1x za rok rozhoduje o důležitých věcech společnosti (schvalování roční účetní závěrky, rozdělení zisku, rozhodování o změně společenské smlouvy atd.) se účastní společníci usnášeníschopná, přítomní společníci, kteří mají alespoň 1/2 všech hlasů, pokud společenská smlouva nestanoví jinak 1 společník 1 hlas na 1000 Kč svého vkladu (smlouva jinak)

9 Jednatelé jsou statutárním orgánem společnosti (1 nebo více) pokud více jednatelů jednají jménem společnosti samostatně (podle smlouvy) omezit oprávnění pouze společenská smlouva, stanovy nebo valná hromada jmenuje valná hromada z řad společníků nebo jiných FO náleží obchodní vedení společnosti povinni zajistit řádné vedení účetnictví, evidence, vést seznam společníků, informovat společníky

10 Dozorčí rada

11 je zřízena jen na základě společenské smlouvy minimálně tříčlenná členové voleni valnou hromadou členem dozorčí rady nesmí být jednatel členové oprávněni zúčastnit se valné hromady i svolávat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti

12 Činnost dozorčí rady dohlíží na činnost jednatelů kontroluje doklady, účetní knihy přezkoumává účetní závěrku, rozdělení zisku (ztráty) podává zprávy valné hromadě

13 Zrušení a likvidace Zrušení společnosti s likvidací každý společník nárok na podíl na likvidačním zůstatku. tento podíl se určuje poměrem obchodních podílů, nestanoví-li společenská smlouva něco jiného Obchodní podíl = účast společníka na společnosti = poměr vkladu společníka k základnímu kapitálu

14 Zánik společnosti ke dni výmazu z OR


Stáhnout ppt "SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. Pojem patří mezi kapitálové společnosti (společníci neřídí přímo společnost, za závazky ručí omezeně s.r.o. je společnost,"

Podobné prezentace


Reklamy Google