Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

První kroky při budování systému prostupného zaměstnávání v Kadani a v Ralsku 14.11.2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "První kroky při budování systému prostupného zaměstnávání v Kadani a v Ralsku 14.11.2013."— Transkript prezentace:

1 www.socialni-zaclenovani.cz První kroky při budování systému prostupného zaměstnávání v Kadani a v Ralsku 14.11.2013

2 www.socialni-zaclenovani.cz Společná východiska -funkční platforma lokálního partnerství s podporou města -aktivní účast vedení úřadu práce a vedení města v pracovní skupině zaměstnanost -účast neziskových organizací v PS zaměstnanost -prosazení principů prostupného zaměstnávání do strategického plánu a jeho schválení zastupitelstvem = závazný dokument -kolaps veřejné služby

3 www.socialni-zaclenovani.cz Charakteristika cílové skupiny -primárně obyvatelé sociálně vyloučených lokalit, sekundárně všichni dlouhodobě nezaměstnaní: -absence zkušeností s legální prací -absence pracovních návyků -absence měkkých dovedností -absence pracovně-právního povědomí -nereálná očekávání a nároky -nevzdělanost -absence praxe -minimální horizontální a vertikální mobilita -stigmatizace lokalitou, etnicitou -rodinné překážky -předluženost -slabá nabídka na trhu práce

4 www.socialni-zaclenovani.cz Model cesty na trh práce

5 www.socialni-zaclenovani.cz Role sociálních služeb (TP, SAS, OSP) -motivace a výběr klientů (na VPP, do projektů, do SF…) -eliminace rizik v terénu (široká rodina, manželky/é, kamarádi, lichváři…) -vedení hospodaření, zvyšování finanční gramotnosti -dluhové poradenství, vyjednávání s věřiteli a exekutory -částečné suplování pracovní asistence

6 www.socialni-zaclenovani.cz Kadaň – priority a cíle LP v oblasti zaměstnanosti Priorita 2.1 vybavit dlouhodobě nezaměstnané osoby kompetencemi nezbytnými pro vstup na legální trh práce Hlavní cíl 2.1.1 500 kadaňských dlouhodobě nezaměstnaných vykonává ročně veřejnou službu Specifické cíle 2.1.1.1 existuje dostatečná nabídka VS co do počtu míst i do palety uplatnění 2.1.1.2 uchazeči jsou k výkonu VS motivováni systémem prostupného zaměstnáván 2.1.1.3 Agentura s městem navrhne MPSV změnu systému veřejné služby Hlavní cíl 2.1.2 180 kadaňských dlouhodobě nezaměstnaných je během následujích tří let připraveno na vstup na legální trh práce Specifické cíle 2.1.2.1 60 nezaměstnaných osob z Prunéřova je během následujících tří let podchyceno programem pracovního poradenství a asistence IP města 2.1.2.2 alespoň 100 klientů je zařazeno do zaměstnanostních projektů OPLZZ 2.1 a OPLZZ 3.3 2.1.2.3 alespoň 7 klientů bude zaměstnáno v sociální firmě jako tréninkovém pracovišti pro volný trh práce 2.1.2.4 20 klientů z řad kadaňských dlouhodobě nezaměstnaných bude podchyceno regionálními individuálními projekty krajského úřadu práce

7 www.socialni-zaclenovani.cz Kadaň – priority a cíle LP v oblasti zaměstnanosti Priorita 2.2 kvalifikovat CS pro konkrétní pracovní pozice Hlavní cíl 2.2.1 85 kadaňských dlouhodobě nezaměstnaných je během následujících tří let vzděláno v oboru podle požadavků trhu a podle jejich osobnostních a profesních předpokladů Specifické cíle 2.2.1.1 na základě BDG a EDG bude (re)kvalifikováno alespoň 50 účastníků zaměstnanostních projektů OP LZZ 2.1 a 3.3 2.2.1.2 na základě srovnání poptávky zaměstnavatelů a představ klientů bude (re)kvalifikováno alespoň 15 klientů programu pracovní poradenství a asistence IP města 2.2.1.3 10 osob z řad kadaňských dlouhodobě nezaměstnaných bude rekvalifikováno regionálními individuálními projekty krajského úřadu práce 2.2.1.4 10 kadaňských nezaměstnaných v evidenci ÚP z řad věkové skupiny 16-26 let se vrátí ve školním roce 2013/14 do školních lavic

8 www.socialni-zaclenovani.cz Kadaň – priority a cíle LP v oblasti zaměstnanosti Priorita 2.3 nabídnout CS uplatnění na legálním trhu práce Hlavní cíl 2.3.1 v následujících třech bude 130 dlouhodobě nezaměstnaných obyvatel Kadaně umístěno na legálním pracovním trhu Specifické cíle 2.3.1.1 alespoň 50 klientů je zaměstnáno díky grantovým projektům OPLZZ 2.1 a OPLZZ 3.3 2.3.1.2 alespoň 5 klientů bude zaměstnáno v sociální firmě jako tréninkovém pracovišti pro volný trh práce 2.3.1.3 alespoň 5 klientů bude zaměstnáno díky programu pracovní poradenství a asistence v IP města 2.3.1.4 10 osob z řad kadaňských dlouhodobě nezaměstnaných bude během příštích tří let zaměstnáno prostřednictvím individuálních projektů krajského úřadu práce 2.3.1.5 pracovně poradenské a zaměstnanostní programy jsou provázány s dluhovým poradenstvím v IP města 2.3.1.6 vytvořit dostatek VPP (ideální počet=39 VPP na 12 měsíců, cílem je 20 ročně) a v kooperaci s ÚP posunovat přednostně na VPP osvědčené pracovníky VS Hlavní cíl 2.3.2 vytvořit 10 pracovních příležitostí do konce 2014 pro dlouhodobě nezaměstnané přijetím zvláštní podmínky ZD VZ města na podporu zaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných (tzv.„10%“) Priorita 2.4 zlepšit dopravní infrastrukturu pro pracující z Prunéřova

9 www.socialni-zaclenovani.cz Kadaň – prostupné zaměstnávání v praxi -provozovateli VS a ÚP vytvořen seznam osvědčených osob z VS a terénními sociálními pracovníky města seznam osob s potenciálem růstu -tyto seznamy využity pro: a.Nabídku veřejně prospěšných prací u Města, MěSSS a NNO b.Nábor do pracovně poradenských a zaměstnanostních grantových projektů NNO a regionálních individuálních projektů ústeckého ÚP c.Doporučení zaměstnanců firmě v zakázce s podmínkou tzv.10% d.Sociální firmu

10 www.socialni-zaclenovani.cz Kadaň- prostupné zaměstnávání v praxi -pro osvědčené pracovníky z VPP (celkem 18) město hledá nové zdroje financování, aby si je udrželo (zejména se jedná o pozice ve správě bytů a domovníky), již první přísliby zaměstnání coby kmenových zaměstnanců -MěSSS udržela v zaměstnání 4 z 5ti pracovníků na VPP -celkem 6 osob zaměstnaných v SF -podporovaná pracovní místa v GP a RIP: na základě VS či znalosti terénních pracovníků do projektů zatím 12 osob do RIPů a 49 osob do GP -10%...1 osoba -dohodnutá spolupráce mezi realizátory RIP, GP a poskytovateli sociálních služeb -relevantní sociální služby v Kadani: terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, dluhová poradna, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

11 www.socialni-zaclenovani.cz Ralsko - priority a cíle LP v oblasti zaměstnanosti Priorita 3.1 zkompetentnit CS ke vstupu na legální trh práce (tj. vybavit ji dovednostmi a schopnostmi potřebnými k tomu, aby byla vůbec zaměstnatelná bez ohledu na konkrétní pracovní pozici – tzv. soft skills) Hlavní cíl 3.1.1 od 2014 bude 10 osob ročně v Ralsku vykonávat veřejnou službu u města s výhledem na VPP Hlavní cíl 3.1.2 alespoň 210 osob je do roku 2015 zasaženo individuálním pracovním poradenstvím Specifické cíle 3.1.2.1 50 osob z Ralska ročně je podpořeno programy úřadu práce 3.1.2.2 30 osob z Ralska je účastno RIPů libereckého ÚP 3.1.2.3 60 osob je účastno grantových projektů NNO v dalším programovém období 3.1.2.4 30 osobám z řad mládeže je počínaje podzimem 2013 ročně poskytnuto pracovní poradenství v NZDM: Lampa 20, Oblastní charita Most (dodavatel služby v IP kraje OPLZZ 3.2) 10: hry, simulované situace, včetně pohovorů

12 www.socialni-zaclenovani.cz Ralsko - priority a cíle LP v oblasti zaměstnanosti Priorita 3.2 připravit CS pro konkrétní pracovní pozice (tj. kvalifikovat ji) Hlavní cíl 3.2.1 V následujících třech letech je 175 osob z Ralska rekvalifikováno cíleně pro zaměstnavatele (pozn: 20 z RIPů, 35 z GP, 30 ročně z poradenství ÚP ČR: Johnson Controls etc.) a) RIPy a grantové projekty NNO…ve vazbě na podporovaná pracovní místa 20 RIPy + 35 GP b) mimo projekty (šičky pro Johnson Controls) 10 ročně (podmnožina těch 30ti níže) c) RK na míru pro nové zaměstnavatele v regionu pod podmínkou zaměstnání místních obyvatel d) RK na základě pracovního poradenství ÚP ČR 30 ročně Hlavní cíl 3.2.2 5 osob ročně se počínaje školním rokem 2014/15 vrátí do školních lavic a) práce s mládežníky v NZDM b) doporučení z bilanční a pracovní diagnostiky v grantových projektech NNO a RIPů libereckého úřadu práce

13 www.socialni-zaclenovani.cz Ralsko - priority a cíle LP v oblasti zaměstnanosti Priorita 3.3 nabídnout CS uplatnění na legálním trhu práce (tj. vytvořit atraktivní nabídku práce a podmínky k jejímu dosažení) Hlavní cíl 3.3.1 počínaje 2014 bude vykonávat 11 osob ročně VPP na základě doporučení (z VS, od TSP,…) Hlavní cíl 3.3.2 Jakýkoli nový zaměstnavatel na území města Ralska bude zaměstnávat obyvatele Ralska, případně Mimoně, pokud tito budou na vytvořené pozice vhodní Hlavní cíl 3.3.3 ve vybraných veřejných zakázkách města je nejpozději v roce 2014 uplatněna podmínka tzv. 10% Hlavní cíl 3.3.4 do roku 2015 se alespoň 25 osob z Ralska zaměstná prostřednictvím podporovaných i nepodporovaných pracovních míst z projektů Hlavní cíl 3.3.5 alespoň 15 osob z Ralska nalezne do roku 2015 v regionu práci v cestovním ruchu Hlavní cíl 3.3.6 Do konce roku 2015 je otevřen podnik na zpracování lesních plodů a bylin

14 www.socialni-zaclenovani.cz Ralsko – prostupné zaměstnávání v praxi -ve spolupráci s ÚP byla nabídnuta veřejná služba u města Ralsko s výhledem na 12ti měsíční pracovní poměr u města na VPP 15ti dlouhodobě nezaměstnaným z Ralska -z nich bylo po měsíci výkonu VS tříčlennou komisí města (místostarosta, parťák, vedoucí údržby) vybráno 10 pracovníků na VPP -Kritéria výběru: a) manuální zručnost, b) samostatnost, 3. kognitivní a perceptivní schopnosti, d) disciplína -12 měsíců VPP, poté 3 osoby z 10 zaměstná město coby kmenové zaměstnance, ostatní podpoří terénní pracovníci města k nalezení jiného zaměstnání na legálním pracovním trhu

15 www.socialni-zaclenovani.cz Děkuji za pozornost Bronislav Podlaha lokální konzultant pro Kadaň a Ralsko Agentura pro sociální začleňování tel: 725 845 696 podlaha.bronislav@vlada.cz


Stáhnout ppt "První kroky při budování systému prostupného zaměstnávání v Kadani a v Ralsku 14.11.2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google