Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Další státní útvary na Předním východě Persie, Fénicie, Palestina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Další státní útvary na Předním východě Persie, Fénicie, Palestina."— Transkript prezentace:

1 Další státní útvary na Předním východě Persie, Fénicie, Palestina

2 Persie významný stát zasáhnul v 5.století do dějin Řecka – řecko- perské války Kolem 480 nejrozsáhlejší starověká říše Zprávy o ní - Xenofon - řecký historik Persii ovládl 330 př.nl. Alexander Makedonský

3

4 Foinikie (Fénicie) města Byblos, Sidon, Tyr obchod s purpurem – barvivo z ulity ostranky(plž) založili osadu Kartágo (814) na území severní Afriky

5 Palestina název od mořského národa Pelištejci, dříve země Kanaán ve 13.století – pronikají sem hebrejsko- izraelské kmeny

6 několik období doba soudců doba královská o Saul, David o Šalamoun – chrám v Jeruzalémě, dnes z něj zůstala jen tzv. Zeď nářků

7 - po smrti Šalamouna se rozdělilo území na: severní království (izraelské)– centrum Samaří – dobyli je Asyřané jižní království (judské) – centrum Jeruzalém – babylonský král Nabukadnesar 587 dobyl, rozbořil chrám a odvlekl obyvatele do Babylonu Židé se mohli navrátit až když Peršané dobyli Babylonskou říši (539)

8 64 př.nl Judeu ovládli Římané králem Herodes (viz evangelia – vraždění betlémských dětí) vzpoury proti římské nadvládě → r. 70 byl zničen jeruzalemský chrám - Zeď nářků Židé byli rozptýleni do celého světa = diaspora

9 Náboženství: judaismus, Jahve (jméno se nevyslovuje JHVH) – všemohoucí, vševědoucí Židé – vyvolený národ; Mojžíš je z Egypta vyvedl; Desatero očekávají Mesiáše (Ježíš je pro ně jedním z proroků), který lid spasí Starý zákon – 39 knih, 5 knih Mojžíšových tvoří Tóru (řec. Pentateuch)

10

11 Židovské svátky Sabat (šábes) – ani oheň se nesměl založit, ani vařit – začátek v pátek po západu slunce Roš hašana – Nový rok, na podzim (září, říjen), letos 14.září 2015 (5576) Židovský kalendář má svůj počátek v okamžiku stvoření světa, který je podle různých údajů v Bibli stanoven na 7.říjen roku 3671 př.n.l. Jom kipur – Den smíření chanuka – osmidenní svátek světla – menora (7 ramen, 7 dní stvoření)

12

13

14 Pravidla košer jídla – ne vepřové, ze zvířat – co přežvykují a mají rozdvojená kopyta oddělují mléčnou a masitou stravu a nádobí k tomu určené Obřízka – 8. den po narození

15 Bagel/bejgl/ 450 g hladké mouky 300 ml teplé vody 10 g sušeného droždí 2 lžičky soli 4 lžíce krupicového cukru Trochu olivového oleje na vymazání mísy

16 Bar micva – chlapec dostává svůj talit (modlitební šál) a tfilin (dvě krabičky s posvátnými svitky – na ruku a na hlavu) – tím je nábožensky způsobilý, musí vykonávat všechna přikázání Tóry Synagoga – centrum tzv. bína

17 tfilin talit

18

19 Vzhled pejzy kippa (jarmulka) – při jídle, modlitbě, na hřbitově, při studiu svatých textů modlitební řemínky Davidova hvězda


Stáhnout ppt "Další státní útvary na Předním východě Persie, Fénicie, Palestina."

Podobné prezentace


Reklamy Google