Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Smlouva o obchodním zastoupení Zpracoval Ing. Jan Weiser.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Smlouva o obchodním zastoupení Zpracoval Ing. Jan Weiser."— Transkript prezentace:

1 Smlouva o obchodním zastoupení Zpracoval Ing. Jan Weiser

2 Obsah výkladu 1.Vymezení obsahu smlouvy a její podstatné náležitosti 2.Práva a povinnosti stran 3.Provize 4.Zánik smluvního vztahu 5.Kvalifikace obchodního zástupce 6.Otázky a úkoly

3

4 Vymezení smlouvy Smlouva se vymezuje jako dohoda, kterou se jedna strana (obchodní zástupce)zavazuje dlouhodobě pro druhou stranu (zastoupeného) vyvíjet činnost směřující k uzavírání určitého druhu smluv (obchodů) nebo sjednávat a uzavírat obchody jménem zastoupeného na jeho účet. Zastoupený je povinen za tuto činnost zaplatit obchodnímu zástupci úplatu (provizi). Smlouvu o obchodním zastoupení může sjednat pouze nezávislý podnikatel.

5 Podstatné náležitosti smlouvy Závazek obchodního zástupce vyvíjet dlouhodobě pro zastoupeného činnost směřující k uzavírání určitého druhu smluv Vymezení určitého druhu smluv (obchodů), kterých se uvedený závazek týká Závazek zastoupeného zaplatit zástupci provizi Smlouva musí být uzavřena písemně

6 Obchodní zastoupení výhradní a nevýhradní Výhradní obchodní zastoupení znamená, že zastoupený je povinen ve stanovené územní oblasti a pro určený okruh obchodů nepoužívat jiného obchodního zástupce. Obchodní zástupce není oprávněn v tomto rozsahu vykonávat obchodní zastoupení pro jiné osoby, nebo uzavírat obchody na vlastní účet. Výhradní zastoupení musí být písemně sjednáno. V opačném případě se jedná o zastoupení nevýhradní a zastoupený může sjednat pro stejnou práci více osob.

7 Práva a povinnosti smluvních stran Základní povinností obchodního zástupce je povinnost vykonávat činnost, ke které se zavázal ve smlouvě. Obecně tato činnost spočívá ve vyhledávání zájemců o uzavření smluv vymezených ve smlouvě. zjišťování situace na trhu v oblasti nabízené produkce (na stanoveném území vyvíjí s odbornou péčí činnost, která je předmětem jeho závazku). dbá zájmů zastoupené firmy, jedná v souladu s pověřením. vytypovávání potenciálních zákazníků rozesílání prospektových materiálů a předvádění nabízených produktů. jednání s potenciálními zákazníky, konkretizace informací o vlastnostech, parametrech a ceně nabízených výrobků či služeb. konzultace speciálních požadavků potenciálních zákazníků. sepisování smluv. dodání příslušného zařízení, jeho předvedení, odzkoušení, nastavení. parametrů, zaškolení obsluhy servisní činnost (jen u některých obchodních zástupců zjišťování spokojenosti a reakcí zákazníků

8 Práva a povinnosti smluvních stran Základní povinností zastoupeného je povinnost platit obchodnímu zástupci provizi. Poskytnout nezbytnou dokumentaci, která se vztahuje předmětu obchodu Pravidelně provádět školení a inovovat nutnou obchodní dokumentaci Informovat o realizaci uzavřených smluv a výši provize Obstarávat informace nezbytné k plnění závazků ze smlouvy Informovat obchodního zástupce o přijetí a realizaci úkonů obstaraných obchodním zástupcem

9 Provize Za úkony uskutečněné po dobu trvání smluvního závazku má zástupce právo na provizi, jestliže byl obchod uzavřen v důsledku jeho činnosti, nebo jestliže obchod byl uzavřen s třetí osobou, kterou před účinností smlouvy o obchodním zastoupení získal jako zákazníka za účelem uskutečňování obchodů tohoto druhu. Výše provize Obchodní zástupce má nárok na provizi sjednanou, jinak odpovídající zvyklostem podle místa jeho činnosti a s ohledem na druh zboží, jehož se týká smlouva o obchodním zastoupení. Nejsou-li takové zvyklosti, má obchodní zástupce právo na rozumnou odměnu, která přihlíží ke všem okolnostem uskutečněného úkonu. Každá část odměny, která se mění podle počtu a hodnoty obchodních případů, je považována za složku provize. Nárok na úhradu nákladů spojených se svou činností má obchodní zástupce vedle provize, jen když to bylo sjednáno a nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, jen když mu vznikl nárok na provizi z obchodu, kterého se náklady týkají.

10 Plná moc Obchodní zástupce v případě, že je oprávněn sjednávat smlouvy jménem zmocnitele musí být vybaven plnou mocí. Plná moc má listinou podobu. Zmocnitel pomocí ní zmocňuje pověřenou osobu k vykonání určitého právního úkonu musí být jednoznačně zřejmé kdo, koho, k čemu opravňuje musí být uvedeno čeho se dané zmocnění týká Zmocnitel - osoba, která někomu dává oprávnění vykonat určitý právní úkon Zmocněnec - osoba, která na sebe převzala právo vykonat určitý úkon, ke kterému byla zmocnitelem zmocněna

11 Zánik obchodního zastoupení Smlouva o obchodním zastoupení může být uzavřena na dobu určitou i neurčitou. Smlouvu na dobu neurčitou mohou vypovědět obě strany. Obchodní zákoník stanovuje minimální délku výpovědní lhůty v závislosti na délce trvání smluvního vztahu. (Pro první rok jeden měsíc, dva roky dva měsíce, tři roky a více tři měsíce). Konkurenční doložka Pokud byla sjednána obchodní zástupce pak nesmí nejdéle po dva roky od ukončení smlouvy na stanoveném území vykonávat činnost, která byla předmětem obchodního zastoupení.

12 Kvalifikační předpoklady obchodního zástupce Obchodní zástupce nemá pro svou činnost stanovené závazné kvalifikační předpoklady. Předpokládají se zejména tyto vlastnosti: kultivovaný zjev a vystupování smysl pro obchod schopnost jednat s lidmi schopnost dobře slovně formulovat myšlenky odborné znalosti v problematice nabízeného zboží

13

14

15

16 Otázky a úkoly 1.Jak je vymezen obsah smlouvy a její podstatné náležitosti? 2.Jaké jsou práva a povinnosti stran smlouvy o obchodním zastoupení? 3.Co je provize a kdy na ní má obchodní zástupce nárok? 4.Co rozumíme pod pojmem plná moc? 5.Jak smlouva zaniká? 6.Vyjmenuj některé kvalifikační předpoklady obchodního zástupce


Stáhnout ppt "Smlouva o obchodním zastoupení Zpracoval Ing. Jan Weiser."

Podobné prezentace


Reklamy Google