Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."— Transkript prezentace:

1 Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu VY_62_INOVACE_02.01.15, daň z přidané hodnoty Autor Ing. Blanka Kožíšková Tematická oblast Ekonomika pro 2. ročník OA (Daňová soustava) Ročník 2.ročník Datum tvorby Červen 2013 (úprava leden 2014) Anotace Materiál je určen k výuce tematického celku „Daňová soustava v ČR“ včetně výpočtu daní. Metodický pokyn Materiál obsahuje teoretickou část, výkladové příklady i příklady k samostatnému řešení.

2 Anotace Tento učební materiál je výkladový a podrobně se věnuje dani z přidané hodnoty (DPH). Vysvětluje předmět daně, její plátce, osvobození od DPH, sazby a výpočet daně.

3 (DPH)

4 Předmět a plátci DPH Předmětem daně je především dodání zboží a poskytnutí služby (dále pak dovoz zboží ze zahraničí). Plátcem DPH se povinně stává podnikající fyzická nebo právnická osoba, jejíž obrat (tržby) za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1.000.000 Kč. Registrovat se jako plátce DPH je možné i dobrovolně (viz 4. ročník – předmět účetnictví).

5 Sazby daně Existují dvě sazby DPH:  základní sazba 21 %  snížená sazba 15% U zboží se uplatňuje základní sazba, ale pro zboží uvedené v příloze č. 3 – např. potraviny, nápoje (kromě alkoholických), knihy, časopisy – platí snížená sazba. U služeb se uplatňuje také základní sazba, ale pro služby uvedené v příloze č. 2 – např. vodné a stočné, opravy invalidních vozíků, osobní doprava, ubytovací služby, služby posiloven a fitcenter, pohřební služby – platí snížená sazba.

6 Osvobození od daně Od daně jsou osvobozeny např.:  poštovní služby a poštovní známky  rozhlasové a televizní vysílání  finanční činnosti (bankovní služby)  pojišťovací činnosti  výchova a vzdělávání  zdravotní služby  vývoz zboží do zahraničí (v rámci EU i mimo EU)

7 Výpočet DPH DPH se vypočte jako součin základu daně (tj. ceny bez DPH) a sazby daně. Tedy: cena bez DPH x sazba daně Cena včetně daně (celková cena) se potom vypočítá jako součet ceny bez DPH a DPH. !!! Tento postup použijeme, pokud máme danou cenu bez DPH !!!

8 Výpočet DPH DPH lze také vypočítat z celkové ceny (tedy z ceny včetně DPH) a to pomocí koeficientu, který se vypočítá jako podíl sazby daně (v čitateli) a čísla 100 + sazba daně (ve jmenovateli). Tedy: 15 Koef. pro sníženou sazbu = ---------- = 0,1304347 100+15 koeficient se zaokrouhluje na 4 d. m. = 0,1304 Úkol: Vytvořte vzorec a vypočítejte koef. pro základní sazbu DPH.

9 Výpočet DPH Pro kontrolu: koef. = 0,1736 (pro zákl. sazbu DPH) DPH se potom vypočítá jako součin příslušného koeficientu a celkové ceny, tedy: DPH = koef x celková cena (včetně DPH) Částku bez DPH potom dopočítáme jako rozdíl celkové ceny a vypočítané DPH. Tedy: cena bez DPH = celková cena – DPH DPH se podle zákona může zaokrouhlovat na celé Kč (matematicky).

10 Daňové doklady Daňový doklad může mít listinnou nebo elektronickou podobu. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti předepsané zákonem – viz § 29 (především označení obou účastníků obchodu, předmět a rozsah plnění, číslo dokladu a datum vystavení, cenu za MJ, základ daně, sazbu daně a výši daně). V případě, pokud celková částka za plnění není vyšší než 10.000 Kč lze vystavit tzv. zjednodušený daňový doklad, který se od běžného daňového dokladu liší tím, že neobsahuje identif. údaje kupujícího a je v něm uvedena pouze celková cena a sazba DPH.

11 Zdaňovací období a daňové přiznání Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc. Za určitých podmínek může být zdaňovacím obdobím čtvrtletí, pokud obrat plátce za předcházející kalendářní rok nebyl vyšší než 10.000.000 Kč a pokud to plátce oznámil správci daně (FÚ). Daňové přiznání je plátce povinen podat do 25 dnů po skončení zdaňovacího období. K tomuto termínu je také splatná vypočítaná vlastní daňová povinnost.

12 Otázky k opakování 1) Jaké sazby DPH rozlišujeme? 2) Jaké sazbě DPH podléhá zboží? 3) Jaké sazbě DPH podléhají služby? 4) Kdy se podnik musí povinně registrovat jako plátce DPH? 5) Znáte nějaké příklady činností osvobozených od DPH? 6) Jak se liší zjednodušený daňový doklad od běžného? 7) Jak dlouhé je zdaňovací období?

13 Použité zdroje Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty


Stáhnout ppt "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google