Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Eva Bartošová Název DUM: VY_32_Inovace_6.2.12 Pavel Kohout Název sady: Č eský jazyk 9. ro č ník Č íslo projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Eva Bartošová Název DUM: VY_32_Inovace_6.2.12 Pavel Kohout Název sady: Č eský jazyk 9. ro č ník Č íslo projektu:"— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Eva Bartošová Název DUM: VY_32_Inovace_6.2.12 Pavel Kohout Název sady: Č eský jazyk 9. ro č ník Č íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace: Prezentace seznamuje ž áky s ž ivotem Pavla Kohouta s d ů razem na dobu. Nastín ě na je i tvorba – č etba je zam ěř ena na 2. sv ě tovou válku.

2 Pavel Kohout * 1928 č eský básník, prozaik a dramatik

3 - p ř edstavitel samizdatové a exilové literatury - vystudoval estetiku a kulturní v ě du na UK - v 50. – 60. letech velmi aktivní č len komunistické strany - stoupenec stalinismu – skládal oslavné básn ě - na konci 60. let v názorech obrátil a stal se kritikem re ž imu - 1968 se p ř ipojil k reformnímu k ř ídlu - roku 1969 byl ze strany vylou č en Politická orientace

4 - jako ú č astník Pra ž ského jara byl za ř azen na tzv. index – cenzura tvorby - podílel se na Chart ě 77 - roku 1978 vycestoval do Rakouska – návrat mu však byl znemo ž n ě n (zbaven č eskoslovenského ob č anství) - usadil se ve Vídni, kde ž ije dodnes - svou minulost netají a nehodlá se za ni omlouvat

5 Byl t ř ikrát ž enatý. Na obrázku s t ř etí ž enou Jelenou Mašínovou.

6 Próza Katyně - o dívce studující na kata, popisy mu č ení a poprav - satira na mocenské praktiky StB Nápady svaté Kláry - o ž ákyni, která je obda ř ena jasnovidectvím Kde je zakopán pes -ukazuje moc StB v období Charty 77 -název podle jezev č íka, který byl man ž el ů m otráven tzv. memoárromán

7 Hodina tance a lásky - téma 2. sv ě tové války - d ě j zasazen do terezínské pevnosti - obraz naivní lásky v prost ř edí koncentra č ního tábora, osud ž id ů, slepá poslušnost mladého p ř íslušníka SS … - d ě j kon č í osvobozením, ze vzpomínek se dozvíme o osudu n ě kterých postav po válce - v roce 2003 zfilmován Viktorem Polesným

8 Kontrolní otázky: 1. Pavel Kohout byl v ž dy odp ů rce re ž imu. 2. Psal pouze prózu a dramata. 3. Autor ž ije ve Vídni. 4. Ve svých románech č asto zobrazuje politický útisk, který sám za ž il. 5. Hodina tance a lásky se odehrává za druhé sv ě tové války v Osv ě timi. 6. Po roce 1968 mohla autorova tvorba voln ě vycházet u nás i v zahrani č í. AnoNe

9 KUBIK, Mariusz. Wikipedia.cz [online]. [cit. 14.1.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:2008.03.12._Pavel_Kohout_by_Kubik_ 02.JPG NOVÁK, Petr. Wikipedia.cz [online]. [cit. 14.1.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jelena_Masinova_Pavel_Kohout.jpg Zdroj: ilustrace klipart www.office.microsoft.com

10 Špatn ě !


Stáhnout ppt "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Eva Bartošová Název DUM: VY_32_Inovace_6.2.12 Pavel Kohout Název sady: Č eský jazyk 9. ro č ník Č íslo projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google