Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stimulace užitkovosti pomocí probiotik - nový krmný doplněk pozitivně ovlivňující zdraví zvířat Jens Noesgaard Jøergensen, PhD Global Product Manager,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stimulace užitkovosti pomocí probiotik - nový krmný doplněk pozitivně ovlivňující zdraví zvířat Jens Noesgaard Jøergensen, PhD Global Product Manager,"— Transkript prezentace:

1 Stimulace užitkovosti pomocí probiotik - nový krmný doplněk pozitivně ovlivňující zdraví zvířat Jens Noesgaard Jøergensen, PhD Global Product Manager, Swine probiotics Animal Health & Nutrition Chr. Hansen A/S Czech National Livestock Exhibition, Swine Day, 23rd of June, Brno

2 Probiotika “Živé mikroorganizmy, které, pokud jsou podány v adekvátním množství, přinášejí pozitivní efekt pro hostitele” FAO/WHO, 2002

3 Historie Začátek 20.století Ilja Mečnikov – „možnost modifikace střevní mikroflóry, nahrazení škodlivých mikroorganizmů dobrými“ - fermentované mléko, obsahující LAB a negativní vliv na proteolytické bakterie – pozitivní vliv na zdraví obyvatel (Rusko, Bulharsko)-později tato teorie vyvrácena (Rettger) Henry Tissier – střevní mikroflóra kojených dětí – Bifidobacterium-léčba průjmu touto mikroflórou 1.světová válka – Alfred Nissle -kmen E.coli od zdravého vojáka v průběhu propuknutí infekce shigelózy a jeho potence léčit průjmová onemocnění (shigelóza a E.coli) Další aktivita USA – pozitivní efekt Lactobacillus acidophillus v trávícím traktu lidí (případy chronické zácpy)

4 Humánní sféra - indikace Trávicí disbalance (časté zácpy, „cestovní průjmy“, flatulence) Chronická střevní onemocnění (Crohnova choroba, H.pylori) Onemocnění urogenitálního traktu Kožní alergická onemocnění a obecný vliv na imunitní systém Zabránění některým postoperačním komplikacím (operace v rámci GIT)

5 Schválená probiotika v rámci EU Bakterie produkující k mléčnou (LAB) Kvasinky (live) Bacillus

6 Schválená probiotika v rámci EU Laktát produkující bakterie (LAB) Gram+ organizmy Fermentují hexózové cukry primárně na k. mléčnou Schválená v EU Enterococcus faecium (6) Pediococcus acidilactici (2) Lactobacillus farciminis (2) Lactobacillus rhamnosus (1) Kluyveromyces maxianus-fragliis (1) Nejsou termotolerantní, citlivá na vlhkost, přítomnost antibiotik a kyslíku

7 Schválená probiotika v rámci EU Kvasinky (živé) jednobuněčné fungi (20-300 krát větší než bakterie) Buněčná stěna obsahuje ß-glu k an y ( používané jako imunostimulans ) Aerobní glykolýza CO2+ATP, anaerobní ---alkoholy V EU schválená Saccharomyces cerevisiae (5) Mono-gastric Imunostimulace a/nebo schopnost vázat patogeny Přežvýkavci Snížení obsahu kyslíku v bachoru Termosenzitivní

8 Schválená probiotika v rámci EU Bacillus Gram+ organismus Sporoformní Fakultativně aerobní s anaerobním růstem v přítomnosti dusičnanů/dusitanů v EU schválené B. subtilis (2) B. licheniformis (1) B. cereus (1) Spory jsou Termotolerantní, v krmivu stabilní, pH stabilní (pH 2-3), Trypsin stabilní, kompatibilní s většinou kokcidiostatik a antibiotiky Tvorba spor v nepříznivých podmínkách několik hodin, naopak germinace je otázkou minut Germinace probíhá ve střevě, adherují ke sliznici & nastává množení

9 Výhody sporulátů U více než 200 mikrobiálních kmenů byly zkoumány tyto aspekty Nepatogenní, přirozeně se vyskytující Schopny utilizovat pro svůj růst široké spektrum karbohydrátů Schopnost sekrece široké škály enzymů (proteázy, lipázy, amylázy...) Přežívají pasáž žaludkem a germinují ve střevech Sporoformní, odolné vůči peletizaci

10 Spóry Bacillus spp. – ideální probiotikum do krmiva Spóry Bacillus spp. jsou velmi stabilní pH stabilita při pH 2-3 Trypsin stabilní Termotolerantní Stabilní v krmivu Kompatibilní s kokcidiostatiky Germinace ve střevě Zajištění vysoké utilizační kapacity nutrientů Exkrece enzymů a dalších metabolitů Ovlivňuje GI mikroflóru více LAB – zdraví prospěšnější Aktivní proti některým patogenům Zvyšuje bezpečnost krmiv JEDNODUCHÉ POUŽITÍ a KONZISTENTNÍ VÝSLEDKY

11 Teplotní stabilita one Danish example BioPlus ® Aktivita BioPlus ® není ovlivněna peletizací výsledky SypkéPeletyRecovery N. Samples44 x10 6 CFU/g 1,481,53103% Peletizace Kondicionér pára Chlazení Mixer Temperature: 34°C Temperature: 70-77°C Time: 2½ minutes Temperature: 87-92°C Time: 15 seconds Time to cool to 20°C: 10 minutes Process at Mill

12 Studie termorezistence Vybraná probiotika schválená v EU Sample ID kalkulace CFU/g Sypké krmivo CFU/g Pel etizovan é krmivo CFU/g Mikrobiální regenerace po peletizaci % L.farcimis NA3.1E+04< 10<1 P.acidilactici 4.0E+063.6E+062.7E+041 E.faecium 4.0E+068.5E+061.5E+0618 S.cereviciae 8.0E+06 2.7E+04<1 B.licheniformis 1.3E+061.2E+06 100 B.subtilis 1.3E+061.2E+06 100 Pel etizace při 85  C po dobu 30 sec.: Extern í provoz, Bioteknologisk Institut, Dk Mi k robiologic ká ana lýza : Extern í laboratoř, LUFA –ITL-GmbH, Německo Závěr : Studie jasně ukazuje, že nesporulující bakterie nepřežijí proces peletizace krmiva při 85°C. Produ kty aplikovány do krmiva dle návodu

13 BioPlus ® YC: 2 přirozeně se vyskytující probiotické kmeny Bacillus licheniformis (CH 200/DSM 5749) Stimulace zdraví „kontrolor patogenů“ Bacillus subtilis (CH 201/DSM 5750) Stimulace užitkovosti Produkce enzymů a OBA ovlivňují mikrobiální prostředí Stimulace LAB oba jsou Gram+ a nejsou GMO LAB: Lactic Acid producing Bacteria Spor e Viabl e cell

14 Bacillus-mechanizmus působení Kompetice o nutrienty Inhibice metabolity Produkce enzymů Kompetice o prostor & možnost adheze Trávení nutrientů Epitel Reakce pro hostitele: - Funkčnost epitelu - Snížení hladiny amoniaku Bacillus Patogeny Enzymy Nutrienty Strávený nutrient Metabolit Ovlivnění mikroflóry LAB

15 Zlepšený zdravotní statut Stimulace imunity Zvýšený růst a utilizace krmiva Stimulace růstu LAB Produkce kyseliny mléčné Ph je sníženo Zlepšení stravitelnosti krmiva Proteinů Tuků Škrobů Zvětšení délky klků, tím pádem zvýšení absorpční kapacity (plochy) Produkce enzymů Zvýšená absorpce nutrientů Zlepšení střevního prostředí, snížené ztráty nutrientů. Omezen růst patogenů: E. coli Salmonella Clostridia Camphylobakter Streptococcus Stafylococcus Méně toxinů Méně dusíku a fosforu do prostředí Produkce patogeny inhibujících složek BioPlus ® 2B: ze spor obsažených v krmivu vyklíčí v organizmu aktivní buňky Kompetice o prostor Snížení amoniaku

16 BioPlus ® YC v dietě laktujících prasnic BioPlus ® YC v dietách selat/běhounů... Koncept použití probiotik u laktujících prasnic Feed with BioPlus® YC Oprašení Odstav

17 BioPlus ® u laktujících prasnic Snížení předodstavové mortality – výsledky 1: Dr. E. Roth & Dr. W. Lüpping (2003), Agric. Chamber S.-H. (Futterkamp) 70 sows per treatment, BHZP breed 2: Dr. P.B Gill (2003) Meat & Livestock Comission, Stotfold Pig Devlop. Unit 30 parities per treatment, LWxL breed 3:Prof. Alexopoulos (2003), School of vet. Med., Aristotle University of Thessaloniki 55 sows per treatment, Kotswold Int. hybrids breed. 4:Nutasa (2002) 82 sows per treatment 5:Trial on commercial farm in DK 6:Forschungs- und Studienz. f. Veredlungswirtschaft Weser piglet

18 Studie týkající se kolonizace střev 20 individuálně ustájených prasat Kontrola a ošetřená skupina 1.6  10 8 Bacillus spores/g krmení ad libitum krmení: 60-120 dnů stáří >120: pouze kontrolní krmiva CFU v trusu počítány 7 dnů po ukončení zkrmování Standard inclusion Kmeny v BioPlus ® nekolonizují trávicí trakt BioPlus ® by měl zkrmován kontinuálně Standardní přídavek BioPlus ® „vymizí“ během 6 dnů Normalní tranzitní čas <6 dní

19 Dánské zkušenosti s krmnými doplňky Přehled krmných aditiv testovaných Danish Swine Production (1981-2005) 125 pokusů u selat Source: Danish Swine Production, 2006 Mikroorganizmy nejvíce optimalizovaly funkčnost GIT Prům. zlepšení FCR & počet pokusů

20 BioPlus ® YC upravuje střevní mikroflóru Koliformní bakterieBakterie mléčného kvašení Více žádoucích bakterií mléčného kvašení – méně koliformních bakterií Source: University of Parma, Italy

21 BioPlus ® YC upravuje střevní mikroflóru Coliform bacteriaLactic acid bacteria Více žádoucích bakterií mléčného kvašení – méně koliformních bakterií Source: University of Parma, Italy

22 BioPlus ® YC i nhibujeme důležité patogeny prasat ”zone inhibice” Provedena metodou podobnou diskové difúzi. 18 mm BioPlus YC Strep. agalactiae 12 mm Cl. Perfringens type A 10 mm Cl. Perfringens type C 10 mm Act. pyogenes Strep. Suis serotype 3 11 mm Strep. Suis serotype 8 15 mm Staph. aureus B Staph. aureus A Miska s agarem Pig PathogenIllness Caused Clostridium perfringens type CNecrotic enteritis Streptococcus suisNeonatal sepsis and meningitis Staphylococcus aureusMastitis BioPlus ® YC má inhibiční vlastnosti pro bakterie Internal CH reports

23 Inhibice Cl. perfringens, in vitro Výsledek: BioPlus ® (B. licheniformis & B. subtilis) produkuje antimikrobiální složky proti Cl. perfringens type A, Zatímco nebyl patrnný žádný efekt při použití probiotika A a B. Inhibice růstu měřena v mm KHO/MMJ Sep-2008 Krmné doplňky / testované kultury : -Probioti kum A -Probioti kum B -BioPlus ® YC: B.subtilis B.licheniformis TimeB. licheniformisB.subtilisProbiotic AProbiotic B 24h14mm<1mm 48h20mm<1mm 72h22mm<1mm Probiotic A Probiotic B CH201 B. licheniformis Cl.perf. 22mm Probiotic AProbiotic B B. subtilis B. licheniformis Cl.perf. 22mm

24 Inhibice Alpha toxinu pomocí BioPlus ® YC Bacilli v BioPlus ® YC inhibují produkci Alpha toxinu prod. Clostridium perfringens type A (kultury Calsporinu a Toyocerinu produkci Alpha toxinu neinhibují) Internal CH report

25 Data based on 6400 sows Snížení mortality související s Clostridium spp. Začlenění BioPlus ® YC do krmiva redukovalo mortalitu u prasnic a zvláště mortalitu související s klostridiemi Komerční farma v regionu CEE Week no. Source: farm production reports No Additives BioPlus YC added

26 Sudden death / Malignant edema Původce anaerobní sporogení Clostridium novyie, jež produkuje toxiny Postihuje všechny kategorie prasat, hlavně prasnice Prevence: Danish Swine Production doporučuje BioPlus ® YC 0.5kg/tunu alespoň po 3-6 měsíců, nejlépe permanentně Alternativa-pomocí napájecí vody

27 Snížení meningitid & MMA PhaseControlBioPlus  YCDiff. Průměrný denní přírůstek g/day Selata458483+5.4% Selata/Běhouni692714+3.1% Konverze krmiva Selata1,541,47-4,5%*** Selata/Běhouni1,741,70-2,3% Meningitis-úhyn 8 1 Mortalita, N 9 3 náklady/kg přírůstku, € cent Selata58,755,0-6% Běhouni45,543,8-4% Source: Rattlerow Farms Ltd., Suffolk, UK 400g BioPlus  2B/tunu krmiva. Délka pokusu: 28 – 93 dní stáří; Sele = 28-61 days of age. 322 prasat náhodně rozdělených do skupin ***:P<0.001 ControlBioPlus  YCDiff., % počet prasnic5554 Počet živě narozených/vrh10.210.42 Spotřeba krmiva, kg: 0-14 dní post partum 15-28 dní post partum 76 104 79* 105 4141 Ztráta hmotnosti u prasnic během laktace, kg: 19 15*-21 Výška hřbetního tuku při odstavu, mm 23 0 Složení mléka 2 týdny post partum: Fat % Protein % 6.1 4.5 6.3* 4.7* 3434 Celková hmotnost vrhu, kg:5967*13 Odstav- říje, dny: 660 Přebíhalky, %:206*-70 MMA výskyt, %:136*-54 * : P<0.05; Source: C. Alexopoulos et al (2004): J. Anim. Physiol. a. Anim. Nutr. 88 (2004), pp 381-392 Strep. suis Staph. aureus

28 Source: Spiehs et al (2008), J Swine Health Prod 2008; 16(1):27-36 DayControl -S.typhimurium Control + S.typhimurium BioPlus  + S.typhimurium 01.0 1 1.31.2 21.02.6 a 1.6 b 31.02.7 a 1.6 b 41.02.7 a 1.5 b 51.02.11.4 81.01.21.0 121.01.11.0 Fekální skóre: 1=pevná stolice, 2=semi-solidní trus bez krve, 3=vodnatý průjem bez krve, 4=krví zbarvená stolice (pastovitý nebo formovaný), 5= profúzní krvavý průjem Means with different superscripts differ siginificantly (p<0,05) Salmonella typhimurium challenge study (1) 10 prasat (hmotnost 110kg) bylo inokulovány intranazálně s 2x10 9 CFU S.typhimurium ve 12 denní studii BioPlus ® významně (p<0,05) zlepšil fekální skóre zejména 2-4 den

29 Source: Spiehs et al (2008), J Swine Health Prod 2008; 16(1):27-36 Den CFU S.typhimurium/g faeces Control -S.typhimurium Control + S.typhimurium BioPlus  + S.typhimurium 00.0<100 10.02902,900 20.043,0008,700 30.0190,000520 40.0780,0001,300 50.09801,100 80.0<100 120.0<100 Salmonella typhimurium challenge study (2) BioPlus ® snížil vylučování S.typhimurium ve faeces (peak 2 – 4 den) Snižuje riziko křížové kontaminace dalších prasat

30 BioPlus ® zvyšuje délku klků a absorpční kapacitu 188 odstavených selat Krmení obohacené pomocí Bacillus zvýšilo délku klků v ileu ve srovnání s kontrolní dietou Source: Walsh et al., 2007a; Walsh et al., 2007b Normalní klk Abnormalní klk (Diarrhea)

31 B. licheniformis enzymy Alcalin phosphatase Esterase Esterase lipase Lipase Leucine amino-peptidase Valine amino–peptidase Cystine amino–peptidase Chymotrypsin Acid phosphatase Galactosidase Glucosidase B. subtilis enzymy Alcalin phosphatase Esterase Esterase lipase Lipase Leucine amino-peptidase Valine amino–peptidase Acid phosphatase Glucosidase Enzymatická aktivita, In-vitro Source: API Rapid Zym System, Plainview, NY BioPlus ® YC vykazuje amylolitickou, lipolytickou a proteolytickou aktivitu Příklady enzymatické exkrece:

32 BioPlus ® YC zvyšuje stravitelnost krmiva BioPlus ® YC zvyšuje koeficient stravitelnosti Energie1.2% units Protein2.1% units Sušina1.1% units BioPlus ® YC vede k lepšímu využití krmiva BioPlus ® YC zvyšuje stupeň retence Energie1.3% units Protein2.6% units Sušina1.2% units Source: University study, USA

33 Emise amoniaku z kejdy prasat 16 kanečků-kříženců (25.60 ± 0.10 kg) byly náhodně rozděleny do 1 ze dvou dietních skupin 1 prase/kotec, 4 kotce/léčba. Měření amoniaku z kejdy bylo provedeno denně po 120h. Emise amoniaku (NH 3 ) ze vzorků kejdy od prasat ošetřených BioPlus ® byl výrazně nižší než od prasat v kontrolní skupině (P≤0.05) Source: Wang et al., Livestock Science, 2009

34 BioPlus ® v dietách pro selata Souhrn 39 studií s BioPlus ® vs. kontrola bez medikace přírůstek Konverze krmiva % deviation from control 82% pozitivních výsledků – konzistentní účinnost ve vysoce variabilním prostředí +9% -5%

35 BioPlus ® v dietách pro selata Souhrn 2 2x2 factual studií s BioPlus ® 2B a antibiotiky Vedené ve výzkumných ústavech v USA: 1) 792 selat (USA) Program: 110 ppm Tylan Sulfa G/tylosin 55 ppm Mecadox/carbadox 110 ppm Lincomycin 2) 360 selat (USA) Program: 441 ppm CTC 39 ppm tiamulin BioPlus ® vykazuje synergický efekt ve spojení s medikačním programem DWG (index) BioPlus ® -+ Antibiotic program -100108 (107&108) +113 (112&113) 117 (117&116) FCR (index) BioPlus ® -+ Antibiotic program -10097.8 (98.5&97.0) +97.6 (97.5&97.7) 96.8 (97.3&96.2)

36 BioPlus ® v dietách pro odchov/výkrm Souhrn 7 studií s BioPlus ® vs. kontrola *:P<0.05; **:P<0.01 Stát +4% -4% % deviation from control Konzistentní účinnost v široce variabilním prostředí

37 BioPlus ® snižuje předodstavovou mortalitu selat Souhrn 21 studií u laktujících prasnic 3 procenta  =  velikosti vrhu při odstavu o 0,4 selete ~ 1 sele/prasnici/rok BioPlus® Control Control mean : 14,5 % BioPlus® mean : 11,3 %

38 Možnosti použití probiotik u prasat Suckling Day 1 Withdrawal period LACTIFERM ® Fe pasta Vit Imuno BioPlus ® YC/ Lactiferm basic LACTIFERM ® WS Nursery Grower & Finisher Creep feed Lactation Oral Vodor. krmiv

39 Proč použít probiotika? Zvýšené využití živin Více zdravých zvířat Zvýšení hmotnosti / růstu Zlepšení konverze krmiva Stabilizace mikroflóry GIT Tyto benefity použití probiotik jsou velmi dobře zdokumentovány u prasat, drůbeže a přežvýkavců Počet vědeckých publikací se počítá ve stovkách & narůstá

40 Díky za pozornost!! BioPlus ® YC Boosts animal production


Stáhnout ppt "Stimulace užitkovosti pomocí probiotik - nový krmný doplněk pozitivně ovlivňující zdraví zvířat Jens Noesgaard Jøergensen, PhD Global Product Manager,"

Podobné prezentace


Reklamy Google