Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Docházka: p ř ednášky  p ř ednášky - nepovinné (nicmén ě doporu č ené)  praktická cvi č ení – povinná !! prezentace  tolerance 2 absencí – ALE prezentace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Docházka: p ř ednášky  p ř ednášky - nepovinné (nicmén ě doporu č ené)  praktická cvi č ení – povinná !! prezentace  tolerance 2 absencí – ALE prezentace."— Transkript prezentace:

1 Docházka: p ř ednášky  p ř ednášky - nepovinné (nicmén ě doporu č ené)  praktická cvi č ení – povinná !! prezentace  tolerance 2 absencí – ALE prezentace na odpovídající téma v rozsahu specifikovaném vyu č ujícím

2  dodr ž ovat písemné návody a dbát pokyn ů vyu č ujícího  mimo ř ádné události (poran ě ní, nehodu, poruchu p ř ístroj ů atd.) neprodlen ě nahlásit vyu č ujícímu (úraz p ř i výuce → nutno sepsat protokol !!!)  s elektrickými vodi č i a s p ř ístroji zapojenými do elektrické sít ě nutno manipulovat se zvýšenou opatrností  v u č ebn ě pro praktická cvi č ení je zakázáno jíst a pít

3 1. docházka dle p ř edchozích pokyn ů 2. vypracování všech materiál ů - protokol ů (i v p ř ípad ě absence studenta) 3. úsp ě šné absolvování zápo č tového testu ++=

4 1. získaný zápo č et 2. úsp ě šné absolvování ústní zkoušky

5  Snustad, D. P., Simmons M. J.: Genetika Masarykova univerzita stran Genetika - výukové materiály

6  Alberts a kol.: Základy bun ěč né biologie - - Úvod do molekulární biologie bu ň ky ESPERO Publishing, s.r.o  Rosypal S.: Úvod do molekulární biologie - 4 dílná skripta, č tvrté vydání (pro P ř írodov ě deckou fakultu)

7  Závodská R.: Biologie pro gymnázia - Biologie bun ě k Praha: Scientia  Ko č árek E.: Biologie pro gymnázia - Genetika Praha: Scientia Genetika - středoškolské výukové materiály

8  Kubišta V.: Obecná biologie pro gymnázia Praha: Fortuna  Šmarda J.: Genetika pro gymnázia Praha: Fortuna Genetika - středoškolské výukové materiály

9  Ne č as O. a kol.: Obecná biologie pro léka ř ské fakulty Jino č any. H+H  - e-learning na ISu (odkaz Genetika a molekulární biologie) Genetika - výukové materiály

10 Genetika člověka - výukové materiály Nussbaum R., McInnesR., Willard H.: Klinická genetika Triton vydání. 426 stran Pritchard D. J., Korf B. R.: Základy lékařské genetiky Galén stran

11  Relichová J.: Genetika populací Masarykova univerzita stran Genetika populací - výukové materiály

12 - stránky multimediálního výukového programu Virtuální sv ě t genetiky 1 a ž 3: - - Mendelova univerzita v Brn ě, 2002 a ž Virtuální sv ě t genetiky 1 - CD (Mendelovská genetika) - Mendelova univerzita v Brn ě, Virtuální sv ě t genetiky 2 - internetová aplikace (molekulární genetika) - Mendelova univerzita v Brn ě, Virtuální sv ě t genetiky 3 - internetová aplikace - (principy genetiky populací a kvantitativních znak ů ) - Mendelova univerzita v Brn ě, 2008

13 - portál zabývající se genetikou - odkazy na další portály s genetickou tématikou - multimediální učebnice - vrozené vývojové vady - stránky časopisu Vesmír - E-learning - portál pro tvorbu a ukládání lékařských výukových materiálů - internetová encyklopedie časopis Vesmír

14 mitóza a meióza na internetu: l - hra na bun ěč ný cyklus - animace mitózy a meiózy - video - mitóza - srovnání mitózy a meiózy Genetika - výukové materiály mitóza

15 - genové mutace mutations.aspx - genové mutace chromosomalmutations.aspx - chromozomové mutace abnormalities.aspx - chromozomové mutace - genomové mutace Ústřední dogma molekulární biologie - - animace

16 - genetická variabilita - profáze I. (meióza), crossing-over nes.htm - crossing-over genes.aspx - crossing-over, vazba gen ů - T. H. Morgan Crossing-over, Morgan - animace


Stáhnout ppt "Docházka: p ř ednášky  p ř ednášky - nepovinné (nicmén ě doporu č ené)  praktická cvi č ení – povinná !! prezentace  tolerance 2 absencí – ALE prezentace."

Podobné prezentace


Reklamy Google