Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Svatomartinská konference 2015 Trendy a vývoj soutěžního práva Michal PETR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Svatomartinská konference 2015 Trendy a vývoj soutěžního práva Michal PETR."— Transkript prezentace:

1 Svatomartinská konference 2015 Trendy a vývoj soutěžního práva Michal PETR

2 Obecné poznámky  Rok ještě nekončí – statistiky nejsou konečné  Obnovení stávající praxe šetření na místě  „Standardní“ rok: bez organizačních změn, nová řízení, ukončená řízení, … … ale jeden „SUPERPŘÍPAD“  Pokuta za maření šetření na místě  První řízení dle § 19a OHS  Novela ke schválení  Opět překvapení od soudu

3 I. Průběžná statistika Zahájená řízení

4 ad Průběžná statistika Šetření na místě

5 ad Průběžná statistika Žádosti o leniency

6 ad Průběžná statistika Vydaná rozhodnutí

7 ad Průběžná statistika Výše uložených pokut

8 ad Průběžná statistika Zahájená řízení o povolení spojení

9 ad Průběžná statistika Rozhodnutí o povolení spojení

10 ad Průběžná statistika Zahájená řízení o porušení § 18 (1) OHS

11 II. Jubilejní novela OHS  Projednávána vládou  Tři plus jeden problém  Změny v terminologii  „Zeštíhlení“ § 19a OHS  Mezinárodní spolupráce  „Další“  Samostatná novela pro private enforcement

12 „Zeštíhlení“ § 19a  Navazuje na loňský infolist  Role ÚOHS subsidiární  Jen ve vztahu k „mocenskému“ – vrchnostenskému jednání  Uznává jiné než soutěžní legitimní cíle orgánů veřejné správy  ÚOHS není další instancí (e. g. rozhodnutí., veřejná podpora, …)  Provázání s procesními pravidly (vyšetřovací oprávnění, procesní pokuty, narovnání, …)

13 Mezinárodní spolupráce  Možnost uzavření smlouvy s jiným úřadem o předávání citlivých informací (obchodní tajemství)  Nad rámec ECN  Stejný stupeň ochrany  Inspirace a první „cíl“ na Slovensku

14 Další změny  Upřesnění rozlišení pořádkových a procesních deliktů  Pořádkový: neposkytnutí informací ve stanovené lhůtě  Přístup do spisu (účastníci řízení)  Posílení ochrany dokumentů souvisejících s leniency  Možnost seznámit se s obchodním tajemstvím po sdělení výhrad  Nedoplněno (přes návrh Ministerstva spravedlnosti)  Soudní přezkum šetření na místě  Ochrana LPP

15 III. Judikatura  Největší vítězství: NSS Kartel CRT  Loni: KS STUDENT AGENCY II.  Největší prohra: KS České dráhy II.  Loni: NSS České dráhy  Největší překvapení: NSS O2 IV. – Winback/Retence  Loni: ESLP DELTA PEKÁRNY  Největší neřešený problém: NSS Kartel CRT  Loni : KS Litvínovská uhelná

16 1. Koncept soutěžitele  KS Kartel pekařů – odkladný účinek  vyměření pokuty se zohledněním hospodářské situace jiného subjektu v rámci ekonomického uskupení nejde prima vista zcela mimo zákonné mantinely  NSS Kartel drůbežářů II.  koncept jedné ekonomické jednotky nevylučuje protiprávnost jednání, kdy jeden člen ekonomického seskupení uzavře s osobami stojícími mimo tuto strukturu dohodu zaměřenou proti jinému členu tohoto seskupení

17 2. Vztah k soukromému právu  NSS Kartel drůbežářů II.  zakázaná dohoda nemusí splňovat požadavky soukromého práva na platnost  NSS Sokolovská uhelná – nezákonný zásah  Řízení před [ÚOHS] nemá být fórum pro řešení soukromoprávních sporů mezi soutěžiteli, byť by prvotní příčinou těchto sporů mělo být […] protiprávní jednání jedné strany sporu z hlediska ZOHS

18 3. Základní zásady Zákaz sebeobviňování  KS Kartel CRT  není porušením zásady zákazu sebeobviňování, pokud jsou vyžadovány již existující dokumenty nebo odpovědi na skutkové otázky  NSS Kartel CRT  ???

19 Ad základní zásady Jurisdikce  NSS Kartel CRT  Není rozhodující, kde byla dohoda uzavřena, ale kde byla uplatňována  Delikt nelze posoudit jako „trvající“ napříč různými jurisdikcemi; přistoupení ČR k EU rozděluje kartelovou dohodu na dva skutky  Zásada ne bis in idem nebrání tomu, aby se touž kartelovou dohodou zabývalo více soutěžních úřadů ve vztahu k jejím účinkům na různých územích nebo v různých časových obdobích

20 Ad základní zásady  NSS O2 Winback/Retence IV  zákaz reformationis in peius se v řízení před Úřadem neuplatní

21 4. Koncept dohody  NSS Kartel CRT  Je-li prokázána existence zakázané dohody, postačí prokázat účast účastníka řízení byť jen na jediné schůzce; je pak na něm, aby prokázal, že se od zakázané dohody veřejně distancoval  NSS Kartel drůbežářů II.  dohoda je plněna již tím, že její účastníci podle ní jednají, nikoliv až dosažením jejího cíle

22 5. Přezkum rozhodnutí o povolení spojení  NSS Litvínovská uhelná  Osoba, která podala námitky proti povolení spojení, není účastníkem správního řízení  Osoba, která není účastníkem správního řízení, není oprávněna podat proti rozhodnutí o povolení spojení rozklad  Možnost soudního přezkumu (?)

23 6. Šetření na místě  KS Eurovia  Lhůta pro podání žaloby na nezákonný zásah proti šetření na místě běží od ukončení tohoto šetření  žaloba přípustná (?)

24 7. Odpovědnost a sankce  NSS Kartel CRT  Odpovědnost za správní delikt zaniká v důsledku marného uplynutí lhůty pro uložení pokuty  NSS O2 Winback/Retence IV  k obnovení běhu subjektivní lhůty u trvajících deliktů může docházet jen před zahájením řízení  u trvajících deliktů se po zahájení správního řízení jedná o nový skutek

25 Děkuji Vám za pozornost … Michal PETR michal.petr@upol.cz


Stáhnout ppt "Svatomartinská konference 2015 Trendy a vývoj soutěžního práva Michal PETR."

Podobné prezentace


Reklamy Google