Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program ERASMUS+ - základní přehled - odborné vzdělávání a příprava Program ERASMUS+ - základní přehled - odborné vzdělávání a příprava 10.11.2015 10.11.2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program ERASMUS+ - základní přehled - odborné vzdělávání a příprava Program ERASMUS+ - základní přehled - odborné vzdělávání a příprava 10.11.2015 10.11.2015."— Transkript prezentace:

1 Program ERASMUS+ - základní přehled - odborné vzdělávání a příprava Program ERASMUS+ - základní přehled - odborné vzdělávání a příprava 10.11.2015 10.11.2015 Mgr. Kateřina Lisnerová Mgr. Kateřina Lisnerová Dům zahraniční spolupráce Dům zahraniční spolupráce

2 Program Erasmus+  program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy ve všech úrovních a formách vzdělávání (školní vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava, vysokoškolské vzdělávání, vzdělávání dospělých, mládež, sport)  programové období: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2020 Klíčová akce 1 = vzdělávací mobilita jednotlivců Klíčová akce 2 = spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů Klíčová akce 3 = podpora reformy politiky Jean Monnet Sport

3 Země zapojené do programu Erasmus+ 1.Programové země – 28 členských zemí EU – Norsko, Lichtenštejnsko, Island, Turecko, Makedonská republika (Bývalá jugoslávská republika Makedonie) 2.Partnerské země ­ západní Balkán ­ země Východního partnerství ­ země jižního Středomoří ­ Rusko 3.Další partnerské země – specifikovány pro jednotlivé akce a aktivity programu Do jednotlivých akcí programu Erasmus+ mohou být zapojeny pouze vybrané země.

4 Oprávněné instituce Instituce a organizace pracující v oblasti vzdělávání, mládeže nebo sportu:  školy všech typů  zřizovatelé škol a další organizace v oblasti vzdělávání  neziskové organizace a střediska pracující s mládeží  veřejné nebo soukromé, malé, střední nebo velké podniky  neformální skupiny mladých lidí  subjekty reprezentující cílové skupiny programu Cílové skupiny  děti v předškolním vzdělávání  žáci, učni, studenti  pracovníci v oblasti vzdělávání - vedoucí pracovníci, pedagogové, vzdělavatelé, poradci  pracovníci s mládeží v mimoškolním vzdělávání  odborníci z praxe  mladí lidé  dobrovolníci

5 ERASMUS+ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA

6 Cíle pro odborné vzdělávání a přípravu  posílit mezinárodní rozměr vzdělávání a odborné přípravy, zejména v rámci spolupráce institucí z programových a partnerských zemí  rozvíjet kvalitu odborného vzdělávání a přípravy a usnadnit mobilitu za účelem celoživotního učení i pro profesní účely po celé Evropě  umožnit přístup k metodám, postupům a technologiím používaným v jiných zemích  zajistit v širším měřítku využívání jednotného rámce Unie pro transparentnost v oblasti kvalifikací a způsobilostí (Europass), evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET), evropského referenčního rámce pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (EQAVET)

7 Klíčová akce 1 (KA1) Vzdělávací mobilita jednotlivců Aktivity: 1.Mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě 2.Mobilita pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě Klíčová akce 2 (KA2) Spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů Aktivity: 1.Strategická partnerství –decentralizovaná aktivita - žádost se předkládá NA 2.Znalostní aliance 3.Aliance odvětvových dovedností 4.Budování kapacit –centralizované aktivity - žádost se předkládá EACEA v Bruselu

8 KA1 - Mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě 2 typy aktivit:  Žáci v odborném vzdělávání a přípravě - stáž v organizaci odborného vzdělávání a přípravy (jedná se o kombinaci teoretické výuky a odborného výcviku/praxe)  Žáci v odborném vzdělávání a přípravě - stáž v podniku (jedná se pouze o pracovní činnost) Účastníci: žáci SOŠ a SOU, VOŠ, čerství absolventi Doba trvání mobility: 2 týdny (min. 10 prac.dní) – 12 měsíců

9 KA1 - Mobilita pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě  Výukové/školicí pobyty pracovníků v zahraničí umožňuje učitelům odborných škol vyučovat na partnerské škole či pracovníkům z podniků vyučovat v organizaci zabývající se odborným vzděláváním  Profesní rozvoj pracovníků umožňuje rozvíjet odborné znalosti a dovednosti pracovníků působících v oblasti OVP formou praktické pracovní stáže nebo sdílením zkušeností (stínování/výměna zkušeností) přímo v podniku nebo v jiné organizaci zabývající se odborným vzděláváním Účastníci: osoby zodpovědné za OVP pracující ve vysílajících organizacích; v případě výukového pobytu i odborníci z podniků a veřejného sektoru. Doba trvání mobility: 2 dny – 2 měsíce (bez dnů na cestu)

10 Klíčová akce 1 (KA1) Vzdělávací mobilita jednotlivců Výzva 2016:  Projektové období 12 až 24 měsíců  Začátek projektu mezi 1. červnem až 31. prosincem 2016  termín pro předkládání žádostí 2. února 2016  NA může vyhlásit ještě další kolo předkládání žádostí (4. října – pro projekty začínající mezi 1. 1. – 31. 5. 2016)

11 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě  Cíle: -podpora organizací, které prokázaly kvalitu v organizování mobility žáků a pracovníků v OVP -zjednodušení procesu žádosti o grant vysílající organizace, samotné organizace mobility žáků a pracovníků a předkládání zpráv o aktivitách -ocenění, propagace a další rozvoj kvality mobility  Podmínky: dokončení 3 projektů mobility, míra čerpání rozpočtu min. 80 %  Lhůta pro podávání žádostí: 19.května 2016

12 KA2 - Strategická partnerství Cíle:  výměna zkušeností, vzájemná inspirace, příklady dobré praxe  zvýšení kvality vzdělávacích aktivit a mezinárodního rozměru odborného vzdělávání  tvorba společných vzdělávacích programů  spolupráce i napříč sektory vzdělávání  spolupráce se sektorem zaměstnavatelů, podnikání - partnerství: minimálně 3 organizace (tj. minimálně 1 koordinátor a 2 partneři) ze 3 různých programových zemí zapojených do programu Erasmus+ - role: žadatel, koordinátor, partner - partnerské země

13 KA2 - Strategická partnerství Výzva 2016:  Projektové období 12 až 36 měsíců  Začátek projektu od 1. září do 31. prosince 2016  Dva typy partnerství:  Strategická partnerství podporující inovace (se zásadními výstupy, tzv. „velké “)  Strategická partnerství podporující výměnu zkušeností a dobré praxe (bez zásadních výstupů, „malé“)  termín pro předkládání žádostí: 31. března 2016

14 Předkládání žádostí Důležité dokumenty:  2016 Výzva k předkládání návrhů  2016 Erasmus+: Příručka k programu  2016 Sazby pro pobytové náklady platné pro Českou republiku www.naerasmusplus.cz

15 Předkládání žádosti o grant 4 kroky:  seznámit se s programovými kritérii  seznámit se s finančními podmínkami  zaregistrovat organizaci na stránkách EK v systému URF (Unique Registration Facility)  vyplnit a předložit žádosti o grant (online)

16 Seznámení s programovými kritérii Hodnotící kritéria:  kritéria způsobilosti (Eligibility criteria)  kritéria pro vyloučení (Exclusion criteria)  kritéria pro výběr (Selection criteria)  kritéria pro udělení grantu (Award criteria)

17 Více informací: Více informací: www.naerasmusplus.cz

18 Více informací: Semináře pro žadatele:  10.12.2015 Praha, DZS, Na Poříčí 4, Praha 1  14.12.2015 Ostrava, Krajský úřad  15.12.2015 Praha, DZS, Na Poříčí 4, Praha 1  17.12.2015 Praha, DZS, Na Poříčí 4, Praha 1

19 Kontakty vet@dzs.cz Vedoucí odboru odborného vzdělávání  Mgr. Helena Slivkováhelena.slivkova@dzs.czhelena.slivkova@dzs.cz Klíčová akce 1  Ing. Soňa Černínovásona.cerninova@dzs.czsona.cerninova@dzs.cz  Ing. Petra Děckápetra.decka@dzs.czpetra.decka@dzs.cz  Mgr. Pavlína Kroužkovápavlina.krouzkova@dzs.czpavlina.krouzkova@dzs.cz  Mgr. Kateřina Lisnerovákaterina.lisnerova@dzs.czkaterina.lisnerova@dzs.cz  Bc. Marie Machová, DiSmarie.machova@dzs.czmarie.machova@dzs.cz Klíčová akce 2  PaedDr. Martina Jeřichovámartina.jerichova@dzs.czmartina.jerichova@dzs.cz  Mgr. Olga Pupováolga.pupova@dzs.czolga.pupova@dzs.cz Certifikát mobility v OVP  Ing. Kateřina Langerovákaterina.langerova@dzs.czkaterina.langerova@dzs.cz

20 Děkuji za pozornost www.naerasmusplus.cz


Stáhnout ppt "Program ERASMUS+ - základní přehled - odborné vzdělávání a příprava Program ERASMUS+ - základní přehled - odborné vzdělávání a příprava 10.11.2015 10.11.2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google